5G Krize v České Republice! Prosíme o Pomoc!

Dopis Senátorům, zákonodárcům, člEnům shromáždění

Jsem hluboce znepokojen(a) zavedením technologie 5G v celém našem státě (5G – Karlovy Vary, Kolín, Karvina – Český Telekominační Úřad ). Stovky recenzovaných nezávislých vědeckých studií naznačují, že bezdrátové záření představuje vážné riziko pro naše zdraví, zejména pro naše děti! Zdokumentovaná onemocnění sahají od neurologických problémů po reprodukční zdravotní problémy až po rakovinu. Celé znění dopisu ke stáhnutí zde. Nebo můžete také použít tento vzor dopisu, který je víc použitelný u soudu.

Vědecká studie Martin Palla z Washingtonské univerzity

…je to strašné čtení, jak uvádí můj kamarád a ja s ním zcela souhlasím… Podle Dr. Pall 5G bude mít tak drastické efekty, že to nemá v historii lidstva obdoby. Dr. Pall píše, dnes je 1 autista z 38 lidí. Po 5G odhaduje, že to bude každý druhý, ale spíše většina dětí se narodí jako autista. Predikuje masívní rozšíření slepoty a potratů…

Spojte neznalost lidí, migraci z Afriky a když do nich napálíte 5G co udělá z lidí jitrnice, co se může stát? 5G zabijí ve velkém přírodu, naše děti, 5G je zbraň, zabiják, prosím potřeba to šířit na všechny strany a to okamžitě, děkuji za pomoc!!!

Jednou z otázek, které lze položit, je, zda existuje někdo z mezinárodní politiky, který dobře chápe EMF / zdraví? Když byla položena tato otázka, byl jsem schopen přijít jen s jednou osobu. Ta osoba je ruský prezident Vladimir Putin. Tento závěr pochází z rozhovoru s Dr. Dietrichem Klinghardtem, který praktikuje v Seattlu. V této souvislosti Dr. Klinghardt uvádí, že přednáška, kterou Putin předal ruskému shromáždění, uvedla: „Nemusíme jít do války s Amerikou. Amerika spáchá kolektivní sebevraždu způsobem, jakým využívají elektřinu. Musíme jen počkat, až budou všichni v psychiatrické léčebně.“ Když jsem to viděl, zeptal jsem se sám sebe, zda je pravděpodobné, že Vladimir Putin má hluboké porozumění neuropsychiatrickým účinkům EMF? Vladimír Putin byl hlavou KGB, když se v Sovětském svazu dělaly poslední studie přezkoumávané Dr. Karlem Hechtem [strana 91].

5G Risk - Vědecká Perspektiva
5G Risk – The Scientific PerspectiveRiziko 5G: Vědecká Perspektiva

Doporučení ruského národního výboru pro neionizující radiační ochranu o nezbytnosti striktní regulacE používání Wi-Fi ve školkách a školách.

Mobilní telekomunikační komunikace je čím dál oblíbenější mezi dětmi různého věku. Děti v mobilních telefonních hovorech překonávají dospělou populaci. Zároveň je zde denní expozice mozku EMP RF. Kromě toho jsou všechny děti trvale vystaveny EMP RF z telekomunikačních stanic (místních BTS vysílačů).

Problém péče o zdraví dětí v rozvoji bezdrátových komunikací byl nastaven jako priorita Světové zdravotnické organizace. Elektromagnetické záření z Wi-Fi, bezdrátové technologie, 5G vytváří další zátěž pro mozek dítěte, jehož tělo je ve stavu vývoje a formování duševní činnosti. Během tohoto období jsou děti nejvíce citlivé na nepříznivé environmentální faktory (WHO, publikace číslo 3, Duben 2003).

Je třeba poznamenat, že stávající standardy byly vypracovány bez zvážení této dodatečné expozice EMF. Celé znění ke stáhnutí zde.

Nejdůležitější účinky vyvolány EMF, které byly prokázány v těchto studiích, byly neuropsychiatrické účinky a reprodukční zdravotní problémy. Prohlášení Putina navíc zjevně ukazuje nejen podstatné porozumění těmto účinkům, ale také skutečnost, že jsou kumulativní a stávají se nevratnými, jak ukazují tyto studie [28] a další studie diskutované v kapitole 4. Jedna věc, kterou bych doplnil je to, že prezident Putin zjevně praktikuje to, co káže. Vyhýbá se chytrým telefonům…

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP