DOKUMENTY

Dokumenty o tom jak nás ovlivňuje SMART, Wi-Fi, mobil, 5G

Tabulka – Hlášené biologické účinky radiofrekvenčního záření při nízké intenzitě expozice

Intenzita rádiových vln mobilních věží, Wi-Fi, bezdrátových notebooků a chytrých měřičů (bioinitiative.org, originál) Seznam studií a účinky na zdraví při hodnotách, které jsou hluboce pod tzv. bezpečnostními limity. Jinými slovy limity nás nechrání a dávají falešný pocit bezpečí. O Vás bez Vás …

Svět, WHO a Enviromentálni Studie o vlivu Bezdrátové Technologie

COVID Studie a 5G

Nanotechnologie + COVID + Bezdrátová Komunikace

Armádní Studie

Torzní Pole – Vlnová Genetika – 5G

Soud, Žaloby a Bezdrátová Technologie

DNA a 5G

Psychóza a Bezdrátová Technologie

Studie 60 GHz

Staronová Medicína

Digitalizace

Zdravotní Rizika

Vlnová Genetika

Zabíjení Přírody

Hasičí proti Bezdrátové Technologii

Studie Bezdrátové Technologie

Torzní Pole

PAGE TOP