Právník Ray Broomhall – Cesta k Ochraně Lidí před Inteligentními Měřiči a Telekomunikačními Anténami

Austrálie - právník Ray Broomhall - Zásady předběžné opatrnosti aneb cesta k ochraně lidí před inteligentními měřiči a telekomunikačními anténami. Australské telekomunikace byly nuceny zrušit 5G zavádění v Sydney. 

Česká republika a právník Ray Broomhall

Toto je doporučení advokáta Ray Broomhalla. Český telekomunikační úřad (ČTU), ARPANSA stanovili bezpečnostní standardy nastavují limity pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření (RF) elektromagnetické energii (EME), která je emitována mobilními telefony … V krátkosti ČTU stejně jako Australská agentura pro radiační ochranu a jadernou bezpečnost, jsou obě vládními organizacemi. Poslední vývoj z Austrálii formou aktualizace od právníka Raye Broomhalla je, že skvěle našel legální cestu k ochraně lidí před inteligentními měřiči a telekomunikačními věžemi. „Nejjednodušší argument je, že ARPANSA, ČTU nemůže poskytnout lékařskou pomoc, radu. K tomu jsou kvalifikovaní pouze lékaři. Lékařské mínění má vždy zdravotní přednost před vědeckým názorem. Zásada předběžné opatrnosti musí převažovat ve věci statutární a federální politiky. ARPANSA, ČTU musí tuto zásadu předběžné opatrnosti dodržovat ze zákona, protože předběžná opatrnost je zakódována ve všech legislativních nástrojích.

Pokud ARPANSA, ČTU neuplatní zásadu předběžné opatrnosti, pak
jednají za hranicemi, a tím i za hranicemi jejich působnosti. Právník R. Broomhall prosadil tuto skutečnost a ARPANSA byla nucena přiznat porážku. Podívejte se na jejich prohlášení na webových stránkách, kde ARPANSA uvádí, že neposkytují lékařskou pomoc. Toto prohlášení se objevilo jako reakce na princip předběžné opatrnosti. Právník R. Broomhall navrhuje získat lékařský názor, zda emise z EMR zařízení (telekomunikační anténa, inteligentní měřič nebo mobil) jsou bezpečné nebo ne. Poskytněte svému lékaři vědu, dejte lékaří desítky vědeckých důkazů. Až budete mít pozitivní lékařský názor, zašlete jeho kopii do energetického, telekomunikačního podniku s dopisem, který na základě tohoto lékařského posudku nastíní Vaše obavy z poškození, zdravotní újmy, atd.

Váš dopis s lékařským názorem, který jste poslali, je mocným důkazem. Bez něj právníci, jako je Ray Broomhall, nemůžou pokračovat.

Jestli obslužný orgán ignoruje Váš dopis a nadále emitujícímu hrozí, že bude emitovat, neboli že Vás technicky napadl nebo Vám hrozilo napadení elektromagnetickým zářením – Poté v právním smyslu můžete pomocí Vašeho dopisu podat jednoduchý opravný prostředek, dopis použijete jako důkaz, že nezohlednili lékařskou pomoc. Poté se může zahájit snižování emisí s cílem zastavit emise prostřednictvím zastupitelstev, městských úřadů nebo alternativně podat soudní žádost o omezení prostřednictvím příkazu k míře dobrého chování, nebo příkaz k zadrženému násilí nebo ochrannému příkazu podle toho, ve kterém státě EU máte bydliště.

Soukromá trestní stíhání mohou být rovněž použita proti emitujícím orgánům, radním atd. Pokud ignorují Váš dopis týkající se ustanovení o trestných činech, tak podle různých ustanovení o trestných činech je možno je zažalovat. Korporace nejsou osvobozeny od trestního stíhání. Existuje také mnoho dalších možností, které byli úspěšně použity. Upřímně řečeno, právník R. Broomhall byl velmi strategický ve způsobu, jakým uplatňoval zákon po celé Austrálii, aby se dostal k tomuto bodu. Broomhall byl právníkem za Dundas Street v Coogee ve válečném právním sporu Ranwicks 5G s TPG, měl také 30 dalších komunit v Qld, Vicand NSW které bojovaly s TPG. Co se stalo? Telekomunikace se vztáhly. Broomhall byl právníkem Wilsonova boje Creek s Telstra, vyhráli oba tyto boje. Na základě používání zásady předběžné opatrnosti, což nutilo rady, zastupitelé buď odmítnout vývoj, zavádění, nebo vydat oznámení o zastavení emise po schválení vývoje.

Standardy ARPANSA jsou nyní dinosaurem a zcela irelevantní. Dr. Rodney Croft a ICNIRP efektivně pomáhají v kauze, protože nyní můžeme žalovat za úzkost způsobenou telekomunikačními zařízeními. Strach z újmy je úzkost a mocný nástroj, který lze používám ve zpětném boji. Telco a inženýrské společnosti se už nemohou skrývat za standardy. Trestní zákoníky v každém státě pracují nezávisle na ARPANSA, ČTÚ, ACMA, ICNIRP, WHO atd. pracují na různých federálních, státních legislativních nástrojích, jako je zákon o telekomunikacích atd. Více informací na konferenci v WA s právníkem Gregem Melickem SC. Greg je velmi prominentní advokát, současný místopředseda AAT, je také komisařem pro integritu pro Tasmánii.

Mluvíme také o Dr. Cooperovi, který je soudy v současné době považován za nejvýznamnějšího odborníka ohledně zdraví EMR, byl znaleckým svědkem ve věci McDonald v Comcare spolu s Dr. Brucem Hockingem, který v této zemi upřednostnili EHS. Rozhovory vyzbrojily lékaře a právníky nástroji k boji. Rozhovory jsou a budou zaznamenány a budou uváděny přes sociální média. Je toho tolik, co je potřeba zveřejnit. Doufejme, že Vás i ostatní to motivuje, a pokud každý ví o tomto procesu, šiřte jej po celém světě, můžeme tuto válku jen vyhrát.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud je jen jedna osoba, která je zdravotně omezena vlivem EMF, tak soudy se budou o tuto osobu příznivěji starat než o lidi s masovými potřeby pro luxusní zboží a náležitosti, jako je lepší komunikace atd. Vrchní soud to jasně rozhodl. Pokud po tom všem budete potřebovat pomoc, stačí najít číslo na právníka Ray Broomhall a zavolejte mu.

  • ARPANSA – Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency
  • ČTU – Český telekomunikační úřad – regulátor trhu elektronických komunikací a poštovních služeb

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP