Rezonance – Rezonanční Dutina – Zbraně – Vibrace Buněk – Exploze Kostí a Orgánů – Cirkadiánní Rezonanční Frekvence

Rezonance

 • Veškerá fyzická hmota vibruje na své vlastní vibrační frekvenci. Všechna hmota ve vesmíru rezonuje.
 • Rezonance nastane, když je vytvořeno spojení mezi zdrojem a cílem, vibrují tak na stejné frekvenci.
 • Po dosažení rezonance, se dá použít zvuk, mikrovlny, ultrazvuk, elektromagnetické vlny k rozbití, k výbuchu, k deformaci předmětů, lidí, života tím, že se zvedne výkon.
 • Rezonance s přirozenou frekvenci a energií vede k harmonickému vývoji.
 • Harmonická koherentní rezonance vede k vývoji rozličných forem života na Zemi.
Oxid Grafenu a Sympatická Rezonance 5G

Rezonanční Dutina

 • Vzduchová dutina vykazuje jedinou rezonanční frekvenci.
 • Prostor mezi Zemi a Ionosférou, střeva, břicho, láhev od piva jsou rezonanční dutiny.
 • Při rezonancí při malých výkonech k poměru objektu dochází k vibraci, k zemětřesení při vyšších výkonech k prasknutí břicha, láhve, zemské desky …

Rezonance a Lidské Tělo

 • i zneužití je velmi bolestivým účinkem rezonance kostí, která způsobuje doslova explozi kostí člověka.
 • Všechny chemické reakce v buňkách živých organismů jsou způsobeny elektromagnetickými oscilacemi, pulzacemi a vibracemi, které jsou společně označovány jako vibrační frekvence.
 • Jakmile je dosaženo rezonance, dochází k výměně energie na povrchu membrány každé buňky. Pokud je zdroj energie silnější, přímo ovlivňuje cílený materiál, což vede k biologické reakci.
 • Některé organické a anorganické objekty mohou fungovat jako rezonanční komory. Tyto objekty jsou obvykle s malým otvorem. Například sklenice nebo láhev bude fungovat jako jedna. Hrudník, břišní komora, místnost s oknem
 • Pokud je úroveň výkonu mírně zvětšena, může u člověka dojít k bolesti v oblasti hrudníku nebo k tomu, že jeho orgány vibrují. Zvýšení úrovně zničí orgány.
 • Elektromagnetické zbraně zaměřené na hlavu způsobí rezonanci lebeční kosti a lidé slyší hlasy, při vyšších výkonech se rozletí mozek.
 • Magnetické Rezonanční Zobrazování se používá v lékařství.

Rezonance a DNA

 • Unikátní rezonanční frekvence DNA (odběr DNA během PCR testů) cílového jedince se používá k vytvoření a spojení mezi lidskou myslí s neurální procesní jednotkou.
Rádiové Tajemství DNA

Rezonance a Země

 • Souhrnně se tyto vlny nazývají „Schumannova rezonance“, proud je nejsilnější při 7,83 Hz.
 • Schumannovy rezonance (SR) jsou souborem vrcholů spektra v extrémně nízkofrekvenční části spektra elektromagnetického pole Země. Schumannovy rezonance jsou globální elektromagnetické rezonance vznikají a jsou excitovány bleskovými výboji v elektromagnetické dutině Země (Prostor mezi zemským povrchem a ionosférou). Rezonanční frekvence se pohybují v rozmezí 3-60 Hz a mají zřetelné vrcholy kolem následujících extrémně nízkých frekvencí 7.83 Hz (fundamental), 14.3 Hz , 20.8 Hz , 27.3 Hz , 33.8 Hz (What Are The Schumann Resonances?)
Budoucí Věda – Vlnový Genom – Kvantová Holografie DNA

Rezonance a HAARP

 • Způsob a zařízení pro změnu alespoň jedné vybrané oblasti, která normálně existuje nad zemským povrchem. Oblast je excitována elektronovým cyklotronovým rezonančním ohřevem, čímž se zvyšuje hustota nabitých částic. Toto zvýšení energie může způsobit ionizaci neutrálních částic, které jsou poté absorbovány jako součást oblasti, čímž se zvyšuje hustota nabitých částic oblasti.

Rezonance Života od Malého po Velké

 • Dr. Popp zjistil, že vlnová rezonance se nepoužívá ke komunikaci uvnitř těla, ale i mezi živými bytostmi. Studoval vodní blechu Daphnia a zjistil, že když jedna blecha vyzařuje světlo, ostatní blechy jej absorbují. Zjistil také, že malé ryby vzájemně absorbují světlo. Slunečnice se umístily tak, aby absorbovaly maximální počet fotonů a bakterie by absorbovaly světlo ze svého okolí (Objevení a Experimenty s Biofotony – Prof. Dr. Fritz-Albert Popp).

Rezonance a Pulzní Frekvence

Rezonance a Přenos Energie Torzního Pole

 • Pomocí Teslových cívek a rezonačních obvodů

Cirkadiánní Rezonanční Frekvence a Cyklotronické Rezonanční frekvence

 • Můžete je zmenšovat nebo zvětšovat, podle toho jak orgány rostou.
 • Když třeba orgán, řekněme srdce roste. Když má určitou velikost, potká se s mikrovlnou nebo pulzní frekvencí – Je to, jako když máte rotující desku a pak ji jen trochu šťouchnete a trochu šťouchnete …
 • Nebo, že jste na houpačce a pak jen zvednete nohy a udržujete houpačku v chodu a tím pak můžete jít výš a ještě výš. – Mikrovlny toto mohou dělat Vašim vnitřním hodinám a orgánům.
 • Způsobit nevyrovnanost a udělat Vaše hodiny poruchovými – Z toho můžete měnit velikost vln, jak orgán nebo tělo nebo buňka mění velikost.
 • Je známo, že ženy mají 13 různých cirkadiáních rezonančních frekvencí než muži.

Rezonance a Fraktální Antény

 • Počet rezonančních frekvencí pro fraktální anténu se zvyšuje s iteračním číslem N.

Zdroje

Rezonance, Koherence a Harmonie – Rezonanční Dutina – Rezonance a DNA – Rezonance a Země – Rezonance a HAARP – Rezonance a Pulzní Frekvence – Cirkadiánní Rezonanční Frekvence a Cyklotronické Rezonanční frekvence – Rezonance a Fraktální AntényRezonance a Přenos Energie Torzního PoleRezonance Života od Malého po Velké

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP