Bio Geometrie, Torus, Vitální Životní Síla, Srdce, Elektromagnetismus, Egypt, Rezonance, Harmonizace

Egypt a síť na Pozadí

Existuje síť na pozadí, která nikdy nebyla zveřejněna. Tuto síť používali hlavni mistři ve starověkém Egyptě k rozmístění postav na stěně chrámu. Ale nebylo to jen něco, abyste mohli aranžovat aspekty umění na stěnu. Ve skutečnosti to mělo Vibrační složku. Dnes ji používáme v moderní egyptské biogeometrii, abychom mohli otestovat vibrační kvality pro jakoukoli osobu, místo nebo věc na velmi velmi hluboké úrovni.

Bio Geometrie, Torus, Vitální Životní Síla, Srdce, Egypt a Elektromagnetismus

Energie Zelené Nosné Vlny

Zde je jedno z velkých tajemství starověkého Egypta a dalších propojených starých tradic k šakti konceptu (shakti concept) v himalájské tradici. Co to ve skutečnosti dělá, je to, že nosná vlna vysílá všechny ostatní energie. Nalezena Francouzi, a mohla proniknout tloušťkou olova, kterou nemohlo proniknout rentgenové záření. Byli tím fascinováni. Při aplikaci negativní energie zelené nosné vlny, je to to,

 • co uvnitř fyzického těla skutečně přesouvá energii z jednoho místa na druhé, umožňuje orgánům pracovat. Také posílá věci z jednoho systému do druhého.
 • Je to, co vede energii v energetických meridiánech těla, jako akupunkturní meridiány z čínské tradice.
 • Je to základ sexuální energie a vitality v těle.
 • Na emocionální a mentální úrovni odbourává odpor.
 • Otevírá zablokované psychologické aspekty člověka k otevření se masivním posunům v životě člověka.
 • Přináší podvědomé blokády do uvědomění.
 • Na duchovní úrovni ve skutečnosti vede energii z vyšších úrovní do fyzického těla člověka.

Čim víc duchovní aktivity člověk dělá, jako je modlitba, požehnání, meditaci atd. Tím silnější je tato vibrace z energetického pole.

TORUS A SRDCE – SRDCE NENÍ PUMPA – KOSMICKÉ SRDCE

Všem prvkům z periodické tabulky odpovídá určitá frekvence

Veškerá naše moderní technologie je založena na rozluštění dvou kódů. Kódu spektra elektromagnetické energie a kódu spektra fyzické hmoty, které nazýváme spektrum fyzické hmoty periodické tabulky prvků. Byla založená na práci Mendělejeva z konce 19. století v Rusku. Jakmile jsme rozluštili kód, tím že jsme identifikovali každý aspekt elektromagnetické energie a každou část fyzické substance na světě. Tak v tomto okamžiku, jsme to mohli dát dohromady. Veškerá naše moderní technologie je založena na znalosti toho, že všem prvkům z periodické tabulky přesně odpovídá určitá frekvence z elektromagnetického spektra. Díky tomu funguje váš mobilní telefon, díky čemuž fungují světla u vás doma, díky čemuž vaše auto běží, vše je založeno na kombinaci těchto dvou věcí.

Vitální životní síla a o vyšší vědomí je nad fyzickým

Jak často popisujeme v biogeometrii, je to právě to, co vynechali, bylo středem zájmu každé klasické tradice, protože teprve posledních pár set let se moderní věda a medicína zaměřovaly pouze na fyzickou rovinu. Předtím se každá klasická tradice zaměřovala na úroveň vitální životní síly a o vyšší vědomí, které je nad fyzickým. Manipulovali s těmito energiemi, aby byli schopni dělat věci na fyzické úrovni. Ve skutečnosti fungovali na kauzativní úrovni nad fyzickou, která ve skutečnosti dává vzniknout samotné fyzické úrovni.

Vyšší Energie z Vibrační Úrovně

Dnes manipulujeme s fyzickým přímo fyzickým a elektromagnetickým. Často dochází k záměně v tom, že vitální životní síla je elektromagnetická energie. Nevěřím, že je to tak ve skutečnosti. Myslím, že nejlepší řešení na to dal velký rosikruciánský učitel Rudolf Steiner. Popsal způsob, jak vitální životní síla, která je základem každého klasického vědeckého a léčebného systému, je na úrovni, která je nad fyzickou. Je to jako to, co Nikola Tesla označil jako skalární vlny.

Tyto vyšší energie z vibrační úrovně v

 • řecké tradici označované jako éterické,
 • označované jako chi v čínské tradici,
 • ki v Japonsku,
 • prána v Indii,
 • skalární energie, atd.

Každá tradice měla pro ni jméno. Tato energie proniká dolů do fyzického a oživuje fyzickou substanci. Fyzické lidské tělo bez ní je obal. Oživuje fyzickou substanci. Přitom se zpomaluje pod rychlost světla a začíná se rozpadat. Jak se rozpadá, stává se retardovanými hertzovskými vlnami, jak popisuje Tesla, a stává se elektromagnetickým spektrem.

Problém Moderní Technologie

Problém je v tom, že jsme vytvořili novou technologii, která je velmi výkonná pro manipulaci s fyzickými strukturami, ale nebere v úvahu, jaký vliv mají vibrace z nich na skutečné živé bytosti. Protože skutečný životní aspekt biologického života byl odstraněn z moderní biologie. Není vám to dovoleno popsat. Když se pokusíte mluvit o životní síle v moderní biologii, řeknou, že jste obětí klamu vitalistů a nebudou s vámi mít nic společného,

Identifikace Vibračního Spektra Životní Síly

Znalost tisíciletých pozorování a konkrétních technik v ajurvédě, v čínské medicíně, v mayském léčení, ve všech typech tradic po celém světě byly zcela vyřazeny. Nyní v moderní době byli identifikovány z elektromagnetického a fyzikálního spektra. Francouzům se podařilo identifikovat vibrační spektrum, úroveň spojenou se samotnou vitální životní silou. To se stala základem pro vytvoření moderní biogeometrie.

Biogeometrie a Geometrické Formy

Něco z toho bylo spojeno se znalostmi ve starověkém Egyptě, ale je to v nové formě. Dr. Ibrahim Karim prokázal, že použitím jednoduché geometrické formy na biologický život se mohou změnit životní funkce v biologickém systému prostřednictvím velmi jednoduchých geometrických forem.

 • BioGeometry Signatures: Harmonizing the Body’s Subtle Energy Exchange with the Environment pdf
 • Patent EP1704399A2 – Metodika biogeometrických tvarů pro biologické vyrovnávání energie – Dr. Ibrahim Karim

Síla za Polaritou

Jedním z velkých objevů Dr. Karima poté co identifikoval francouzské vibrační spektrum 12 pásem je to, že každé z těchto pásem má velmi specifickou sílu. Tato síla je polarizovaná. Některé síly jsou více jinové, některé jangové, některé jsou aktivnější některé více sedativní, Řekl, že existuje další síla a tato síla je za polaritou. Což je síla původní singularity, původního středu energie, jednotný zdroj všeho stvoření. Který je za polaritou, kde je vše jedno.

Energie co Harmonizuje

Začal aplikovat tyto vibrační metody, které v moderní době propagovali Francouzi. Na základě jejich inspirace ze starověkého Egypta pak našel způsob, jak být schopen identifikovat vibrační charakteristiky této energie středu, tohoto původního sjednoceného zdroje. Energie, která harmonizuje a vyrovnává všechny živé energetické systémy. Nikoli aplikací opačné polarity pro vyrovnání polarity, ale přímou aktivací samotného centra.

Vibrace Zlata

Zjistil, že jedním z charakteristických znaků vibrace ze středu je vibrace zlatá. Klasické tradice považují tuto zlatou vibraci za zdroj fyzického zlata. Fyzické zlata jako vše ostatní ve fyzické rovině je krystalizací do fyzické hmoty jemných vibrací z vyšší úrovně. Všechny tyto odkazy a různé tradice, Daoisté, Křesťané staří Egypťané mluvili o zlatě. Nebyla to metafora, je to docela doslovné. Když člověk dělá pokročilou duchovní práci. Svatí rozvíjejí zlatou auru kolem své hlavy a těla, protože jsou v rezonanci se středem, jsou v rezonanci s původním jednotným zdrojem.

Geometrické Formy Rezonují s Různými Úrovněmi Stvoření

Dr. Karim posunul svoji práci dále. Byl schopen identifikovat některá tajemství starověkého Egypta prostřednictvím této vibrační vědy, kterou vyvinul a nazval biogeometrii. Jedním z aspektů toho je, že různé geometrické formy založené na tvaru způsobeném vlnou, vytvářejí různé energetické efekty. Za tím je hlubší úroveň a to je, že různé geometrické formy ve skutečnosti rezonují s různými úrovněmi stvoření, nebo s tím, co Dr. Karem nazývá rovinami přírody.

Toto je forma, kterou používáme v pokročilé úrovni biogeometrie zvané univerzální kyvadlo ibrahima Karim (The Ibrahim Karim Universal Pendulum) To ve skutečnosti kombinuje tvary více různých rovinných úrovní – fyzické, vitální, emocionální, astrální, mentální, kauzální, duchovní a božské úrovně. Všechny mají zvláštní geometrie, které s nimi rezonují.

Posvátná Geometrie je Anténou

To znamená, že použitím správné geometrické formy staří Egypťané pochopili, že mohou vytvořit přímou rezonanční výměnu, jako s anténou založenou na posvátné geometrii. Posvátná geometrie se stala anténou, která rezonuje s určitou vyšší rovinou.

Astrál a Zdroj Světla

Když se například podíváme na tuto úroveň, která je v lidské bytosti emocionálním tělem a emocionální funkcí označované jako vnější rovina v západní tradici jako astrální rovina. Astrál – pochází od kořene aster, což znamená hvězda, což znamená zdroj světla. Formy, které se k němu připojují, mají tvar polokoule nebo pyramidy.

Síla Pyramidy

Když používají tvar pyramidy, nebylo to jen pro sílu pyramidy jako energii. Sílu pyramidy je ve skutečnosti je negativní zelený paprsek, který byl identifikován Francouzi. Proniká nosným paprskem, který pochází z této konkrétní formy. Jak hemisféry, tak pyramida vytváří tuto negativní zelenou emanaci. Důvod, proč tato forma vytváří emanaci, je ten, že tvar sám o sobě funguje jako anténa pro astrální rovinu. Proto dále věděli, že úpravou tvaru na pyramidě vytvořením mírného odsazení ve středu čtyřstěnné pyramidy – je tak nepatrný, že ho nevidíte ze země, musíte ho vidět ze vzduchu. Ze vzduchu vidíte mírné prohlubně na stěnách velkých pyramid na plošině v Gíze.

Znamená to, že se změnila rezonance pyramidy z obecné astrální roviny, kde nižší astrál má nějakou pochybnou energii, a místo toho rezonuje s vyšším astrálem. Když to uděláte, vyčistí se energii, která je promítána pyramidou.

Jedno z velkých Tajemství spočívá v tom, že geometrie působí jako antény, které rezonují s vyššími rovinami stvoření.

Královská Komnata a Dílčí Frekvenční Pásmo

Pak je tu sekundární efekt – vyzařování skrze tvarem způsobenou vlnu – konkrétní vibrace, která je výsledkem tohoto konkrétního spojení. Věděli o ní dost na to, aby mohli pracovat nejen s obecným negativním zeleným paprskem, jak vidíme zde, ale ve skutečnosti pracovali s dílčími pásmy, nebo dílčími energiemi uvnitř obecného pásma. Umístění královské komnaty uvnitř velké pyramidy není přesně uprostřed, kde byste mohli očekávat že bude. Není uprostřed, je asi 6 stupňů 15 minut mimo střed. To proto, abyste získali konkrétní část nosné vlny v negativním zeleném pásmu. Což je sladké místo v celém pásmu. Sladká tečka za to, že je možné spojit člověka prostřednictvím nosné vlny s vyššími dimenzionálními úrovněmi. Proto bylo toto místo v královské komnatě použito pro iniciační rituály, jak je popisovali svobodní zednáři a jinými.

Vertikální a Horizontální Vlna

Teď si povíme trochu o tom, jak přesně to funguje. (Biogeometry radiesthesia: precise measurement of energy qualities) Toto jsou vertikální a horizontální kyvadla vln.

Pro každé z pásem se energie může šířit rovnoběžně se zemským povrchem, nazýváme ji horizontální vlna, nebo se může pohybovat kolmo a nazýváme ji vertikální vlna. Vytváří různé biologické efekty.

Silová Místa

Máme dvě různá kyvadla, abychom je mohli detekovat. Jejich použití je poměrně jednoduché. Mohou být použity nejen pro navrhování věcí, které mají silné vibrace. Lze je také použít k testování věcí, které přirozeně mají tuto energii. Místo duchovní síly v přírodě je to, které má silnou koncentraci této univerzální harmonizující síly BG3. Každá klasická tradice je strážcem konkrétních míst na zemském povrchu, která jsou jejími duchovními silovými místy. Nyní můžete rozeznat skutečné silové místa od falešných, o těch o kterých se falešně tvrdilo že jsou. Silná místa mají silnou koncentraci BG3 vibrace, pokud je to skutečné silové místo. V mikrokosmu lidského těla, tyto energetické místa se objevují jako čakry, akupunkturní body, buňky těla, všechny přirozeně mají tuto BG3 energii.

Rezonance a Léčení

To se propojuje se všemi typy energetických funkcí a primárně se na ni zaměřujeme pro léčebnou práci. Co to ve skutečnosti dělá je, že to obnovuje přirozenou rovnováhu a rezonanci. Důvod proč máme tento pocit nemoci, je proto, že nejsme v rezonanci s vyšším zdrojem, který podporuje funkce těla, které je daleko za vědomím většiny lidí. Každá klasická tradice si toho byla vědoma a musela toto spojení obnovit.

Srdce a Egypt

Ve staroegyptských mystériích porozuměli důležitosti, řekněme srdce, Specifický biologický BG znak pro srdce, nejenže působí na vyšší úroveň fyzické vitality, ale má také účinky na lidské vědomí.

Například místo sinoatriálního uzlu, nebo sinusového uzlu, což je hlavní kardiostimulátor těla, je ve skutečnosti místo, které chápali staří Egypťané a dnešní súfijské tradice jako místo kde vyšší vibrační sily rezonují v lidském fyzickém těle a obnovují naše spojení s vyššími zdroji.

Číselné změny biologického podpisu

Používáním správné bio číselné změny biologického podpisu se vrátí kvalitu života. Když změníte číselnou posloupnost vzorců, pak ve skutečnosti změníte úroveň, se kterou vzor vibruje.

Harmonizace Elektromagnetického Pole

Pro praktickou práci, jedna z hlavních věcí, které lidi učíme je, harmonizace elektromagnetického pole. Dr. Karim ve skutečnosti prokázal, že dokáže harmonizovat elektromagnetická pole v celých malých městech v projektu ve Švýcarsku v roce 2003.

Harmonizační Nástroje

Máme různé typy nástrojů, které můžeme použít k vytvoření energetických efektů. Tyto biogeometré kostky, kostka vytváří silnou koncentraci této harmonizační síly BG3 v prostředí.

 • Hemburský zářič byl použit ve švýcarském projektu (The Hemberg Emit). Umožňuje nám to skutečně nastavit a zaměřit se na vzdálené zdroje elektromagnetického rušení. Telekomunikační věže, špatné věci a skutečně je transmutovat ze vzdáleného zdroje.
 • V místě samotném, věci jako prostorový harmonizér pomohou vytvořit vyváženou energii uvnitř lokace (The Space Harmonizer).
 • Venkovni harmonizer se používá v samotné zemi k vyrovnání a harmonizaci energií v zemi (The outdoor stand).

Mozkové Hemisféry a Toroidní Energie

Jednou z opravdu fascinujících věcí je koncept vyvažování mozkových hemisfér. Jeden jeho aspekt souvisí se základním konceptem toroidního toku energie.

Kdykoli začnete pracovat v pracovní skupině a lidé začnou mluvit o struktuře torusu a začnou mluvit o vzorcích vírů (vortex patterns), měli byste tomu věnovat pozornost, protože toto jsou základní energetické vzorce, na kterých je založeno veškeré stvoření.

DIGITALIZACE LIDÍ – NANOTECHNOLOGIE – TORZNÍ POLE

Stvořený Svět na Perimetru

Pokud máte kouli, otevřete ji nahoře a dole a tak získáte energii k pohybu středem. Střed koule se připojuje k původnímu jednotnému zdroji a periferie koule se připojuje k celému vibračnímu spektru, spolu neustále cirkulují. Spojte se s jednotným zdrojem procházejícím kanálem vyjděte do stvořeného světa na perimetru (dutá koule). Nyní máme kouli, která má dokonalou cirkulaci energie. Což je forma energetického pole kolem lidského těla, je to forma energetického pole kolem jevů od mikroskopických až po galaktické. To je velmi důležitý vzor energetické cirkulace.

Dvě Hyperboly a Duchovní Osa

Přesný střed toho je kanál přes střed koule, který má podobu hyperboly. Hyperbola je něco jako přesýpací hodiny. Existuje tedy zvláštní vzorec stvoření, který Dr. Karim dal do formy. Dvě hyperboly. V lidském energetickém poli to ve skutečnosti funguje jako vzor, ​​který prochází centrální osou těla a to je to, co se nazývá duchovní osa.

Časoprostorová Osa

Pak je tu časoprostorová osa, která probíhá více na vodorovné ose tělem. Propojuje se to a já teď nemůžu celou věc projít. Chceme vám dát základní představu.

Nezávislá Bytost a Časoprostor

Na jedné z nich se objeví koule, když nezávislá bytost začne vnímat v časoprostoru. Vytvoří expanzi ze středu ven a vytvoří kouli, kterou zde vidíte. K čemu to pak vede je, že Dr. Karem zjistil, že došlo k rezonanci, když rozdělil na dvě části, jsou to dva pilíře, někdy je označujeme jako pilíře moudrosti (The Pillars of Wisdom) Dr. Karim pak dodal naše biogeometrie se vytáčí nahoru, což nám umožňuje vyladit různé vibrační síly.

Vyladit Mozkové Hemisféry Každého Člověka

S tím můžete ve skutečnosti vyladit mozkové hemisféry každého člověka na konkrétní vibrační stavy. Jednou z věcí, které předvádíme, je, že pokud aktivujete vizuální kůru člověka v jeho mozku

a jeho správné vyladění pomocí tohoto nástroje. Co pak můžete udělat, je, že ze zrakové kůry ji můžete naplnit vibracemi sjednoceného zdroje BG3. Vše na co se člověk podívá, se okamžitě harmonizuje s energií BG3. Všechno se stane harmonizující síla přímo přes vizuální paprsek vycházející z očí. To jde do praktických věcí, které dělali v Egyptských chrámech s moderními technikami.

Propojení se Zemí

Tyto zemské energetické mřížky sami o sobě jsou propojeny s celou vibrující matricí Země. Jedna z hlavních věcí, do kterých se Dr. Karem na konferenci dostal, dostal se velmi hluboko, je tento koncept toho, co jsme popsali dříve o toroidní energetické struktuře časoprostoru, které používáme v pokročilém výcviku k vyladění hemisfér lidského mozku. Spojil to s vibrační matricí všech energetických mřížek na Zemi a pak se podíval, jak se to znovu projevuje jako časoprostor.

Červí Díra, Čakry a Člověk

červí díru, kterou zde máme a pak mentální duchovní červí díru zde v centrální ose býka kolem lidského energetického pole. Pak začal jít do velmi hlubokých úrovní o tom, jak jsou lidské bytosti ukotveny do časoprostoru skrz celé struktury těchto toroidních polí, zpětných a předních vírech v hyperbolách uvnitř torusu. To je základ všech čaker lidského těla. Stejně jako v kosmologických strukturách, máte hyperbolu, máte vortex přicházející ze dvou různých směrů, stejně jako u čaker. Mezi nimi získáte rotující disk energie BG3, stejně jako vidíte v kosmologických strukturách. To platí pro jeden život, cyklus nebo několik životů, toto je celý vzor vibrační šablony pro inkarnaci člověka, aby je zakořenil do časoprostoru. Pak to vzal dále a hovořil o způsobu, jakým materializujeme věci z vyšších rovin do fyzického časoprostoru prostřednictvím struktur tohoto druhu, který se pak mikrokosmicky replikuje uvnitř lidského těla. Tak opět dochází k expanzi a kolapsu s polem BG3 v centrálním disku, toto se stává celou kosmologickou strukturou.

Brány, Měřítko a Variace

Také vede ke konceptu bran. Když je popisuje ve staroegyptské tradici s mnoha branami, kterými procházíte v Duatu nebo v podsvětí, ve světech vyšších dimenzí. Tyto brány existují ve středu toroidního pohybu, protože celá struktura pohybů v časoprostoru a mimo časoprostor z jedné dimenze do druhé jsou všechny založeny na stejné šabloně. Ať už je to ve vašem energetickém poli nebo ve velkých dimenzionálních strukturách, je to stejný vzor replikovaný na vyšších a vyšších úrovních a vyšších a vyšších měřítkách. To je to, co v posvátné geometrii nazýváme měřítko a variance.

To znamená, že struktura našeho mozku a naše schopnost vnímat vyšší duchovní reality a věci tohoto druhu jsou rezonancí mezi strukturami, které ovlivňují naše mozkové hemisféry a stejnou strukturu na vyšší úrovni konstrukce jinde v časoprostoru při pohybu těmito dimenzionálními branami. To je koncept ve starověkých tradicích, včetně starověkého Egypta.

Zasvěcení, schopnosti cestovat skrz brány

Zasvěcení, schopnosti cestovat skrz brány. Pokud si přečtete staroegyptský text, který jsme přeložili do moderního času se jménem, které nebylo ve starověkém Egyptě, což je egyptská kniha mrtvých (The Ancient Egyptian Book of The Dead), Jméno v původním egyptském je blíže k termínu „vyjít na světlo“ (Book of Emerging forth into the light) Tento konkrétní text hovoří o průchodu všemi těmito branami v posmrtném životě. Vede ke všem těmto různým dosažením a různým zkušenostem.

Smrt a Tunel

To pak bylo spojeno s tím, o čem dnes často slýcháme s novými zkušenostmi smrti z cestování tunelem. Tunel je vnitřkem Torusu. Je to ten vnitřní pohyb a je tu iniciační most, smrt je chůze přes most v pohybu mezi vnímáním pravého mozku a vnímáním levého mozku. Lidská mysl a struktura mozku je sama o sobě mikrokosmem vyšší dimenzionální struktury, která je podstatou zasvěcení a poté, když se dostanete do středu, bodu křížení v lidském mozku, který se stává corpus callosum a způsob, jakým se interagujeme ve středu s BG3 harmonizační energie ve středu. Účinky dvou hemisfér a každé lidské existence fyzická existence je jako sněhová vločka, která se pak pomocí levého mozkového vjemu ukotví v časoprostoru na vrcholu prvotního oceánu energie.

Pulz Času a Srdce

Což souvisí s pulzem času v lidském těle. Vaše srdce je napojeno na vyšší zdroj, který vytváří srdeční tep. Dýchání plic a srdeční tep jsou v určitém rytmu, který je strháván do něčeho na vyšší úrovni, jakmile se dostane mimo rytmus, vznikají všechny typy zdravotních problémů. Rovnováha časového pulsu v kardiostimulátoru je spojena s vážením srdce v soudní síni ve starověkém Egyptě, to znamená, že existuje mistrovská balanční metoda založená na obnovení správné pulsace času v lidském těle, který se spojuje s plícemi v srdci, ale je také mimo plíce a srdce. Jednoduše vytváří správně zvuky těchto věcí. Zvuk byla a je vibrace sama o sobě, Správné vyslovování jména tohoto konkrétního nettera ma’aed má za následek, když se správně vyslovujete zvuk ma’aed, Ve skutečnosti má účinek harmonizace časového pulsu uvnitř energetického pole člověka a harmonizací časového pulsu a může je uvést do rezonance s vyššími silami. Toto je klíčová část sjednocení různých částí staroegyptské chrámové vědy

Srdce není pumpa – kardiolog Francisco Torrent Guasp

Prosím podpořte projekt STOP5G.CZ. Vaše příspěvky pomáhají zvládat měsíční platby a udržet portál v chodu. Jsme rádi za vaši pomoc a podporu, do zprávy prosím napište DAR.

IBAN: CZ9230300000001166185011 BIC: AIRACZPP

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP