Speciální Dodatky – Nikola Tesla – Radiantní Energie – Vytvořte si Vlastní

Jedním z problémů je jídlo. Jaká hvězdná nebo pozemská energie, živí hladové na Zemi? S tímto vínem napájet všechnu žízeň, aby se oni mohli ve svém srdci rozveselit a pochopit, že jsou bohové? Další věcí je zničit sílu zla a utrpení.

Nikola Tesla

Dr. Nakamats Invence

Dr. Nakamats; vynálezce diskety a různých dalších vynálezu. Dům Dr. Nakamats byl dokončený v roce 2005. Dům představuje lásku, kterou má vynálezce k Zemi. Nakamats tvrdí, že čtyřpodlažní betonová budova je poháněna „kosmickou energií“, jejímž zdrojem jsou nabité částice (například jádra atomů) přicházející z vesmíru v paprscích. Černá „anténa“, která pokrývá většinu jedné vnější stěny, shromažďuje tuto energii a distribuje ji do převaděče, který pak vyrábí dostatek elektřiny k napájení celého zařízení a to zhruba 30 pokojů, které jak Nakamats říká, že jsou používány vědeckými, vynikajicími lidmi z celého světa. Scházejí se, aby sdíleli Teslovy myšlenky. Nakamats se dokonce může pochlubit tím, že jeho systém je natolik výnostný, že ve skutečnosti pan Nakamats prodává přebytečnou elektřiny společnosti Tokyo Electric Power Co. (TEPCO).

Chtěl jsem osvětlit celou Zemi. Je dost elektřiny, aby se stala druhým sluncem. Světlo by se objevilo kolem rovníku jako prstenec kolem Saturnu.

Nikola Tesla
Dr. Nakamats - Vynálezce Diskety a Různých Dalších Vynálezů. Černá Exteriérová Anténa na domu Dr. Nakamats
Dr. Nakamats – Vynálezce Diskety a Různých Dalších Vynálezů. Černá Exteriérová Anténa na domu Dr. Nakamats

Nikola Tesla

Nikola Tesla je považován za jednoho z nejinovativnějších a nejzáhadnějších mužů na Zemi. Byl to člověk daleko před svým časem a je přímo nebo nepřímo odpovědný za technologii, kterou dnes používáme. Arthur Brisbane, redaktor novin pro New York World, se jednou zeptal Tesly – Jak je možné. že má tak světlé oči a je Slovanem? – Tesla řekl, že „Použití své mysli udělalo velký kus práce a mnoho odstínů zesvětlilo.“ Láska, meditace, vizualizace a představivost jsou některé z klíčů.

Nikola Tesla – Radiantní Energie

Radiantní neboli zářivá energie je přenášená elektromagnetickým zářením. Když toto záření dopadne na objekt v jeho cestě, může se částečně nebo úplně absorbovat a přeměnit v jinou formu. Například jak u mikrovlnného záření (přibližně 5 GHz), které je absorbováno vodou ve vašem jídle. Mikrovlnné záření z WIFI, 2G, 3G, 4G, 5G jsou nepřirozené záření. Standardní jednotka pro radiantní energii je Joule (j). Radiantní energie je energie ve formě elektromagnetických vln. Radiantní energii lze vypočítat integrací radiatního výkonu s ohledem na čas.

V roce 1901 Nikola Tesla jako první identifikoval „Radiantní Energii“. Tesla řekl, že zdrojem většiny této energie je naše Slunce. Došel k závěru, že Slunce emituje malé částice, z nichž každá nese tak malé náboje, že se pohybují velkou rychlostí a překračují rychlost světla. Tesla dále uvedl, že tyto částice jsou neutronové částice. Tesla věřil, že tyto neutronové částice jsou zodpovědné za všechny radioaktivní reakce. Radiantní hmota je v souladu s těmito neutronovými částicemi. Radiantní hmota je jednoduše opětovným přenosem energie z jednoho stavu do druhého.

US Patent No. 685,957 a US Patent No. 685,958 jsou schémata prvního Teslova přijímače radiantního záření. Zapíchněte anténu do vzduchu – čím vyše, tím leépe – a připojte ji k jedné straně kondenzátoru. Druhou stranu kondenzátoru připojte k dobrému uzemnění. Potenciální rozdíl mezi vzduchem a zemí potom kondenzátor nabije. Připojením kondenzátoru k nějakému druhu spínacího zařízení, takže kondenzátor může být vybíjen v pravidelných intervalech, tím budete mít oscilační elektrický výstup.

Nikola Tesla - Metoda Využití Radiantní Energie, Patentovaná 5. listopadu 1901, Patent US 685,958
Nikola Tesla – Metoda Využití Radiantní Energie, Patentovaná 5. listopadu 1901, Patent US 685,958

Nikola Tesla jako první objevil tento druh energie před více než 100 lety. V té době uvádí:

„Využil jsem kosmické paprsky a přiměl je, aby ovládaly pohybové zařízení.“ Vyšetřování kosmickým paprsků je předmětem, který je mi velmi blízký. Byl jsem první, kdo tyto paprsky objevil, a cítím se k nim přirozeně stejně jako ke svému vlastnímu tělu a krvi. Vyvinul jsem teorii kosmických paprsků a v každém kroku mého zkoumání jsem zjistil, že je to zcela opodstatněné. Atraktivním rysem kosmického záření je jejich stálost. Sprchují nás během celých 24 hodin a pokud je zařízení vyvinuto pro využití své síly, tak toto zařízení nebude vyžadovat nic pro ukládání energie, jaké by bylo nutné u zařízení využívajících vítr, příliv nebo sluneční světlo. Zdá se, že všechna moje vyšetřování poukazují na závěr, že se jedná o malé částice, z nichž každá nese tak malý náboj, že jsme oprávněni je nazývat neutrony. Pohybují se velkou rychlostí a překračují rychlost světla. Před více než 25 lety jsem začal usilovat o využití kosmických paprsků a nyní mohu konstatovat, že se mi podařilo pomocí nich ovládat pohybové zařízení. Obecně vám řeknu, že kosmický paprsek ionizuje vzduch a uvolňuje mnoho iontů náboje a elektronů. Tyto náboje jsou zachyceny v kondenzátoru, který je veden k vybíjení obvodem motoru. Doufám, že vybuduji svůj motor ve velkém měřítku, ale okolnosti nebyly pro uskutečnění mého plánu příznivé.

Nikola Tesla

Využití Radiantní energie – vytvořte si vlastní

Začněme vytvořením nejzákladnější verze tohoto vynálezu. Všimněte si, že níže uvedené nastavení je pro malý systém, který bude generovat několik voltů, právě tak, aby napájel malou žárovku. Jakmile sestavíte základní verzi, budete mít dostatek znalostí pro „zvětšení“ nastavení pomocí větších specifikací, které generují mnohem větší výstup.

Požadavky

Jednožilový izolovaný vodič
Izolovaná lesklá hliníková deska (15 cm x 15 cm)
Kondenzátor 1 – 220uF 25v
4 – 1N4007 Diody

Teslův Systém Radiantní Energie s Izolovanou Hliníkovou Deskou, Diodami a Kondenzátorem
Teslův Systém Radiantní Energie s Izolovanou Hliníkovou Deskou, Diodami a Kondenzátorem

Instrukce

Začněme s deskou. Hliníková deska, která je nejdůležitější součástí systému, měla by mít povrch čistý a vysoce kvalitně
vyleštěna. Čím větší je deska, tím větší je generovaná energie. Deska 15 cm x 15 cm, která je docela malá, ale pro náš příklad je stále dost. Tato deska musí být izolovaná; můžete ji obalit páskou. Je důležité zakrýt každou část desky, aniž by byla viditelná jakýkoliv část hliníku – v případě potřeby ji zabalte několikrát, aby byla deska prakticky vodotěsná. Nyní připojte jeden konec kabelu s izolovaným jádrem k kovové desce a ujistěte se, že se vodič dotýká kovové desky. Pro spoj můžete použít elektrickou pájku. V této fázi musíte nainstalovat desku co nejvýše. Pokud máte přístup na střechu, můžete ji tam vložit, a pokud je to možné, můžete výšku dále zvětšit položením desky na dlouhou dřevěnou hůl nebo bambus. Výška je rozhodujícím faktorem, protože výkon se zvyšuje každým metrem o který je kovová deska zvýšená. Je důležité, abyste desku položili na nevodivý materiál, jako je dřevo nebo plast – ke zvýšení výšky desky nepoužívejte kovovou tyč.

Uzemnění

Aby systém správně fungoval, musí být správně uzemněn. K tomu stačí jednoduše připojit další vodič k „zemi“ vašeho domu. Případně můžete použít několik metrů měděné nebo hliníkové trubky uzemněné ve dvoře, která bude dělat práci stejně dobře.

Uzemnění - Typická Měděná Tyč v Zemi u Domu
Uzemnění – Typická Měděná Tyč v Zemi u Domu

Instalace

Používáme 4 diody jako usměrňovač s plnou vlnou pro účinnější nabíjení kondenzátoru. Zjistíte, že získávání elektřiny ze vzduchu není raketovou vědou a kdokoli to může udělat. Jakmile se seznámíte se systémem, podívejte se na oficiální patenty Nikola Tesly a na to že Tesla byl humanista.

Sytém Jednoduchého Použití Radiatní Energie

Nejprve mějte na paměti, že baterie fungují vždy lépe při teplé teplotě.

 1. Nikola Tesla – Radiační energetický systém
 2. Regulátor nabíjení
 3. Baterie
 4. Měnič napětí
 5. Domácnost
Sytém Jednoduchého Použití Radiatní Energie
Sytém Jednoduchého Použití Radiatní Energie

Systém Radiatní energie integrován do elektrické síťě

Tento systém lze také nazvat navázáním na síť. Ve skutečnosti můžete nechat elektroměr běžet dozadu tím, že vyrobíte více energie, než kolik denně využíváte (jako Dr. Nakamats).

 1. Nikola Tesla – Radiační energetický systém
 2. Pole DC jističů pro odpojení
 3. Měnič napětí
 4. AC panel s jističi
 5. Domácnost
 6. Kilowatt za hodinu metr
 7. Elektrická síť
Systém Radiantní Energie Integrován do Elektrické Sítě
Systém Radiantní Energie Integrován do Elektrické Sítě

Radiantní Systém napájení sítě bez vnější elektrické síťe

Tento systém vyžaduje, aby generátor udržoval baterii nabitou v případě výpadku a údržby napájecího systému.

 1. Nikola Tesla – Radiační energetický systém
 2. Pole DC jističů pro odpojení
 3. Měnič napětí
 4. Baterie pro hluboký cyklus
 5. Systémový měřič
 6. Hlavní DC odpojení
 7. Měnič napětí
 8. Generátor
 9. AC panel s jističi
 10. Domácnost
Systém Napájení Sítě bez Vnější Elektrické Síťe
Systém Napájení Sítě bez Vnější Elektrické Síťe

Systémové jednotky

 • Pole DC jističů pro odpojení – Použití DC odpojení usnadňuje vypnutí napájení.
 • Regulátor nabíjení – Regulátor nabíjení výrazně prodlouží životnost baterie.
 • Baterie pro hluboký cyklus 4v až 12 v
 • Systém Meter – sledujte, jak je baterie nabitá
 • Hlavní DC odpojení – Tato jednotka je umístěna mezi baterií a měničem napětí. Hlavní odpojení DC vám umožní odpojit střídač a to kvůli údržbě.
 • Měnič napětí – mění stejnosměrný proud na střídavý proud (AC)
 • Generátor – Generátor se používá k výrobě elektřiny v době oblačného počasí nebo při provádění údržby.
 • AC jistič – místo, kde se všechny elektrické rozvody domů setkávají s poskytovatelem elektřiny.
 • Elektrická síť – hlavním zdrojem energie přicházejícím do vašeho domu.
 • Domácnost – Zahrnuje to vše, co zapojíte do zásuvky ve zdi.
 • Multi meter – měření vstupního, výstupního napětí, proudu.
 • Elektrická pájka – Pro pájení obvodu.

Elektrostatický náboj Země

Tesla měl v úmyslu kondenzovat energii zachycenou mezi zemí a její horní atmosférou a přeměnit ji na elektrický proud. Tesla si představil slunce jako obrovskou kouli elektřiny, pozitivně nabitou potenciálem asi 200 miliard voltů. Země je naproti tomu nabita zápornou elektřinou.

Pozitivní částice jsou zastaveny v ionosféře a mezi ní a negativními náboji v zemi je vzdálenosti 96 km, je zde velký rozdíl napětí – něco v řádu 360 000 voltů. Protože plyny v atmosféře působí skoro jako izolátor mezi těmito dvěma protilehlými zásobami elektrických nábojů, tak oblast mezi zemí a horní atmosférou zachycuje velké množství energie.

Bylo vypočteno, že okolní stav Země je 1,6 x 1011 joulů nebo 4,5 megawatthodiny elektrické energie. Aby bylo možné tuto vysokonapěťovou energii využít, musíte udělat dvě věci – vyrobit dřez a poté vymyslet způsob, jak oscilovat „dřez“.

energetický dřez

Takový „dřez“ musí být v nižším energetickém stavu než okolní médium tak aby energie do něj mohla neustále proudit, musí také energie být z tohoto místa neustále čerpána. Tento „dřez“ se navíc musí udržovat v nižším energetickém stavu při splnění energetických požadavků zátěže k němu připojené. Elektrická energie – watt-sekund – je produktem voltů x ampér x za sekundu. Protože se doba oscilace nemění, musí být v energetické rovnici tohoto systému proměnná buď napětí, nebo proud. V systému se používají bifilární vinuté cívky, protože bifilární vinutá cívka maximalizuje rozdíl napětí mezi jejími závity, proud je pak minimalizován.

Tesla Zvětšovací vysílač

Tesla stavěl obrovský zvětšovací vysílač v Shoreham, Long Island, místo, které pojmenoval Wardenclyffe. Po návratu do New Yorku z Colorado Springs v roce 1899 byl Tesla nadšený a plný nadšení pro realizaci svého plánu a to komerčního využití radiační energie.

Teslův Zvětšovací vysílač je převodník, který přeměňuje elektromagnetickou energii na tzv. Magneto-dielektrickou energii. Spojení magneto-dielektrické energie s energií Orgone. Pokud vezmete nízkotlaký plyn (do baňky) a umístíte jej do dvou superponovaných dielektrických polí, získáte spirálové formace, o kterých napsal Reich ve své knize Kosmická superpozice. Tyto formace vypadají jako koule, galaxie a jiné kosmické formy.

Lidstvo není připraveno na velké a dobré. V Colorado Springs jsem nasákl Zemi elektřinou. Můžeme také zalévat další energie, například pozitivní mentální energii. Jsou v hudbě Bacha nebo Mozarta nebo ve verších velkých básníků. V zemském interiéru je energie radosti, míru a lásky. Jejich výrazy jsou květina, která vyrůstá ze Země, jídlo, které z ní dostaneme, a vše, co z člověka dělá domovinu. Strávil jsem roky hledáním způsobu, jak by tato energie mohla ovlivnit lidi. Krása a vůně růží lze použít jako lék a sluneční paprsky jako jídlo.
Život má nekonečný počet forem a vědci mají povinnost je najít v každé formě hmoty. V tomto jsou zásadní tři věci. Vše, co dělám, je jejich hledání. Vím, že je nenajdu, ale nevzdám se jich.

Nikola Tesla

Nikola Tesla – Cívka pro elektromagnety

US patent č. 512340 Obrázek 1 je standardní cívka. Obrázek 2 je bifilární cívka, jádro patentu je místo, že Tesla navíjí dvojitý drát a poté spojuje konce v sérii. Tesla vysvětluje, že přes standardní cívka o 1000 otáčkách s potenciálem 100 voltů to bude mít rozdíl 0,1 voltu mezi vynutími. Podobná bifilární cívka bude mít mezi vynutími potenciál 50 voltů. V tom je uložená energie funkcí čtverce napětí, energie v bifiláru bude 502 / 0,12 = 2500 / 0,01 = 250 000krát větší než standardní cívka!

Nikola Tesla – elektrický transformátor

Chcete víc? Prosím US Patent 593,138 and all Tesla’s patents

Teslův Elektrický Transformátor
Teslův Elektrický Transformátor

Moray Radiantní energetické zařízení

Na začátku 20 století vyrobil Dr. T. Henry Moray ze Salt Lake City své první zařízení, které čerpalo energii z metafrekvenčních oscilací samotného prázdného prostoru. Nakonec byl Moray schopen vyrobit zařízení s volnou energií o hmotnosti šedesáti liber. které produkovalo 50 000 wattů elektřiny po dobu několika hodin. Je ironií, že Moray nebyl schopen získat finanční prostředky na další vývoj zařízení pro použitelnou elektrárnu, která by dodávala elektrickou energii ve velkém měřítku. Jako chlapec byl Moray hluboce inspirován největším elektrickým géniem všech dob, Nikola Teslou. Moray ve své knize Moře energie, ve které Země plave, Moray zde předkládá dokumentovaný důkaz, že vynalezl jako první ventil typu tranzistorového v roce 1925, daleko před oficiálně uznávaným objevem tranzistoru. Jeho patentová přihláška (na kterou dosud nebyl udělen patent) byla podána 13. července 1931, dlouho před příchodem tranzistoru Bell Laboratories.

Ve všech testech byl Moray úspěšný v prokázání toho, že zařízení je schopno produkovat energetický výkon bez jakéhokoli značného energetického vstupu. Avšak vzhledem k tomu všemu americký patentový úřad odmítl udělit Morayovi patent.

5G a zdravotní potíže ve Švýcarsku!

Švýcarská média oznamovala první případy zdravotních potíží tam, kde byl zahájen provoz sítě 5G ve 102 lokalitách.  Švýcarský časopis L’Illustré – týdeník ve francouzském jazyce, publikoval rozhovory s lidmi, kteří žijí v Ženevě, po spuštění nových vysílačů 5G s alarmujícími detaily mnoha onemocnění. V článku o vlivu 5G na morčata, otištěném 18. července 2019, se sousedé sešli, aby diskutovali o svých mnoha zdravotních příznacích a mnoha nezodpovězených otázkách.

5G: Je legální, ale není bezpečný

Jakmile byly instalovány antény, několik obyvatel i celé rodiny v centru Ženevy hlásily podobné neobvyklé příznaky – hlasité zvonění v uších, intenzivní bolesti hlavy, nespavost, bolesti na hrudi, zvýšenou únavu a necítí se dobře v domě s novými anténami.

29-letý Johan Perruchoud, žijící v Ženevě, zavolal do společnosti Swisscom a bylo mu řečeno, že skutečně byly aktivovány buněčné věže 5G ve stejný den, kdy začal pociťovat příznaky. Když se jiní lidé tázali společnosti Swisscom ohledně škodlivosti, bylo jim řečeno, že vše je legální a v rámci směrnic.

Švýcarský lékař odsuzuje 5G a vyzývá k moratoriu 5G

Dr. Bertrand Buchs, který rovněž vyzval k moratoriu 5G, uvádí, že se setkává se stále více pacienty s podobnými příznaky. Poznamenává: „V tomto případě, naše úřady jdou proti zdravému rozumu … riskujeme prožívání katastrofu za několik let … žádná seriózní studie (o neškodnosti) zatím neexistuje, což není překvapivé, když víme, že tato technologie byla vyvinuta v Číně, pak ve Spojených státech. Ve Švýcarsku bychom mohli otevřít linku pro lidi, kteří mají zdravotní potíže, naslouchat těmto stížnostem a zkoumat je. Naše země má prostředky a dovednosti. Debata musí být spuštěna, protože tento příběh (přibývajících potíží) rozhodně není u konce.“

Swisscom: Miliony rychlých připojení

Swisscom uvádí: „5G vytvoří nové příležitosti pro rezidenční zákazníky a podniky po celém Švýcarsku. 5G je nový mobilní komunikační standard pro digitalizaci, která umožňuje extrémně rychlé připojení milionů přístrojů, věcí a lidí.“ Budou tyto miliony rychlých připojení umožňovat komunikaci, nebo místo toho zakazovat lidem komunikaci z důvodu nemoci?

Milý deníčku: Nepříjemné hučení, spousta bolesti, nevolnost, beze spánku

Tyto zdravotní příběhy jsou paralelní s tím, že Anne Mills, autorka „All EMF’d Up“, zjistila „otravu“ bezdrátovou radiací v Německu, když jejímu manželovi rozmístili 5G zařízení do práce. Napsala deník s identickými příznaky těch v Ženevě. Jak je uvedeno ve švýcarském časopisu L’illustré, její obavy, stejně jako v Ženevě, byly zamítnuty. Konzultovala vše s německým lékařem Dr. Horstem Egerem, a ten potvrdil podobnost příznaků s nemocemi pozorovanými u obsluhy mikrovlnných vojenských radarů a těch, kteří pracují na mikrovlnných (vysílacích) věžích.

Zdroj – článek z 20.července 2019: https://mdsafetech.org/2019/07/20/the-first-report-of-5g-injury-from-switzerland/

STOP 5G Aliance – EMF Portál, videa

Internetová informační platforma EMF-portál Univerzity RWTH Aachen shrnuje systematicky vědecká data o účincích elektromagnetických polí (EMF). Všechny informace jsou k dispozici v angličtině a němčině. Jádrem portálu EMF-Portal je rozsáhlá databáze literatury se soupisem 28 519 publikací a 6 366 shrnutí jednotlivých vědeckých studií o účincích elektromagnetických polí.

Portál EMF je projektem pracovní skupiny Institutu ambulantní kliniky pracovního lékařství Univerzitní nemocnice RWTH Aachen .

Další informace o cílech portálu EMF… nebo česky s pomocí google, děkujeme

STOP 5G Videa

VELKÉ BEZDRÁTOVÉ PŘiZNÁNÍ: Nejsou žádné studie, které by ukázaly bezpečnost 5G !!! – 7. února 2019

Americký senátor Blumenthal udělil telekomunikačnímu průmyslu velkou ránu tím, že definitivně řekl, že nebyly provedeny žádné studie bezpečnosti. Od té doby špatné zprávy na 5G stále přicházejí. Nejméně 21 amerických měst prošlo nařízeními omezujícími instalaci „malých antén“ a mnoho z měst účtuje poplatky za recertifikaci, aby to bylo pro bezdrátový průmysl nerentabilní.
Maurizio Martucci Presenta l’Alleanza Europea Stop5G a Mendrisio il 29.06.2019
More Videos – la nascita dell’Alleanza Europea Stop 5G
Quello che non fa il Ministero della Salute lo farà il il Comune di Trento: cofinanzierà uno studio sugli effetti del 5G. E’ La prima volta in Italia! NOTIZIA ESCLUSIVA OASI SANA
Video informácia o škodlivosti vysokofrekvenčného elektrosmogu. Bežne si neuvedomujete jeho nebezpečie, ale v skutočnosti je už všadeprítomný a devastačný na naše zdravie. Pozrite si pár informácii o jeho prítomnosti meracim prístrojom.

Elektrosmog v našom živote nebo Elektrosmog domácej siete
Vědci hovoří o škodách způsobených elektromagnetickým zářením (wifi – 5G) – italský, anglicky

Italská aliance Stop 5G obnovuje žádost o moratorium na 5G pro celé území státu po prohlášení magistratury, potvrzující souvislost mezi radiofrekvencemi a rakovinou, což je nebezpečí, o němž se již zmínili vědci ústavu Ramazzini a lékaři ISDE Itálie na posledním slyšení ve Výboru pro dopravu, poštu a telekomunikace, kteří svou žádost vyjádřili, mimo jiné, na základě aktualizace klasifikace radiologické karcinogeneze Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny.
Elektromagnetické záření (EMF): grilování za podpory státu
Člen personálu OSN: 5G je válka proti lidskosti / UN Staff Member: 5G Is War on Humanity

Zaměstnanci úřadů OSN sídlících ve Vídni mají problém. Stěžují na stále větší nemocnost, únavu, bolesti hlavy a hledají pomoc u nejvyšších představitelů OSN, dokonce u samotného generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese a požadují odstranění instalací na střeše vídeňské budovy OSN, které zde jsou od roku 2015. Viz interpelace Claire Edwardsové na YouTube a odpověď generálního tajemníka, který dělá, jako že nerozumí, o co jde.
Musíte vidět – 5G APOCALYPSE – Událost zániku / You Must See – 5G APOCALYPSE – THE EXTINCTION EVENT
Veterán doktorské mediciný (21 let praxe) – Kapky bombardování O Nebezpečí 5G Technologií – Na soudním 5G slyšení / Veteran MD Drops Bombshell About 5G Technology Dangers At 5G Hearing

Paní doktorka vysvětluje, proč by 5G nemělo být spuštěno, a take vztah mezi vystavením mikrovlnnému záření a cukrem v krvi, cukrovkou, srdečním selháním a rakovinou. Dr. Goldberg je certifikovaná interní lékařka s více jak dvacetiletou zkušeností. Paní doktorka je učitelkou na velkém počtu lékařských škol a výzkumným pracovníkem se zájmem a s rozsáhlými znalostmi, které přesahují vědu o expozicí EMF a jeho vlivu na zdraví.
Elektromagnetický impuls EMP | Vše, co potřebujete vědět – Electromagnetic Pulse EMP | Everything You Need to Know
Detektory EMF: 5 rychlých faktů – EMF Detectors: 5 Fast Facts

STOP 5G měří nebezpečná místa ve městech. Jste, spíte v nebezpečné zóně? Kde střílý světelné kulky? Vhodné pro všechny RF – 2G, 3G, 4G, WiFi 2,4 GHz, WiFi 5 GHz, MIkrovlnky, wireless zařízení a pro elektromagneticky smog. TRIFIELD TF2 měřič elektrosmogu, gaussmeter, ochrana před elektrosmogem. https://www.tlakovakanalizace.cz/…/trifield-tf2-meric-elek…/ #STOP5G #CzechRepublic
Dr. Martin Pall do NIH: „5G Rollout je naprosto šílený.“ – Dr. Martin Pall To The NIH: „The 5G Rollout Is Absolutely Insane.“

Instalace 5G je naprosto šílená a dělat ji bez jediného biologického testu bezpečnosti musí být o té nejhloupější myšlence, jakou kdokoliv kdo v historii světa mel.
Dr. Martin Pall
Vědci varují před účinky 5G na zdraví: Washington DC rada 5G – Scientists Warn of Health Effects: Washington DC Council 5G Small Cell Roundtable
5G Wireless: Nebezpečný „Experiment na lidstvo“ – 5G Wireless: A Dangerous ‘Experiment on Humanity’

5G je síť, která zabijí, 5G ekonomiku nezvýší, 5G ji zdecimuje, zastav 5G.
WHO zakrývá to, co nás stojí Zemi / The WHO cover-up that is costing us the Earth

Bývalá ředitelka WHO dr. Gro Harlem Brundtland, vysoce kvalifikovaná lékařka a třikrát norská premiérka byla také ovlivněna EMF radiací a rezignovala z funkce Generalního Secretary WHO, protože EMF ovlivnilo její zdraví

ITALSKÁ ALIANCE Zastavte 5G pro celou Italii

Italská aliance Stop 5G obnovuje žádost o moratorium na 5G pro celé území státu po prohlášení magistratury, potvrzující souvislost mezi radiofrekvencemi a rakovinou, což je nebezpečí, o němž se již zmínili vědci ústavu Ramazzini a lékaři ISDE Itálie na posledním slyšení ve Výboru pro dopravu, poštu a telekomunikace, kteří svou žádost vyjádřili, mimo jiné, na základě aktualizace klasifikace radiologické karcinogeneze Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny.

Mnoho národních a mezinárodních vyšetřování a výzkumů, stejně jako rozsudky italských soudů, spojují silnou expozici dlouhodobými radiofrekvencemi s rakovinou. S 5G technologií, radiofrekvenční mikrovlny (milimetrové vlny) se mění ze současného standardu 6 V / m na 61 V / m, můžete si představit jak bude zvýšené riziko a nebezpečí.

Nadnárodní společnosti tzv.lobiste, nemohou ignorovat práva občanů a státní agentury a politici se nemohou stát spolupachateli při porušování právního státu.

Zítra na vás čekáme na náměstí, aby jste řekli NE nadnárodním společnostem a telekomunikačnímu magnátu. A žádali státní orgány odpovědné za ochranu životního prostředí a zdraví našich občanů, aby převzali zodpovědnost, a aby politici odpovídali za demokratický mandát, který obdrželi. Měli by podporovat společné dobro, pokroky v přírodě a v obraně ústavních práv.

Raffaele Cavaliere
Itálie sjednocení měst za STOP 5G - Giornata di mobilitazione
Itálie sjednocení měst za STOP 5G – Giornata di mobilitazione

John Patterson – Seniorní Telekomunikační Pracovník

Ahoj, Jmenuji se John Patterson

John Patterson je jedním z předních australských radiačních odborníků – mužem, který je v posledních 33 letech na špici komunikačních technologií. Jaká nepohodlná pravda vedla vysoce uznávaného radiačního odborníka v Australii k tomu, aby převzal zákon do vlastních rukou a zničil šest mobilních telefonních stanic?

Dne 14. července 2007 se John Patterson vloupal do arealů a „vypůjčil si“ býválý britský tank, aby pokračoval v systematickém ničení základnových stanic mobilních telefonů na předměstí Sydney v Mt Druit. Jak se zastavilo jeho vozidlo tak se okamžitě vzdal policii.

John Pattersson - Seniorní Vedoucí Pracovník pro Telstra v Austrálii, zodpovědný za nasazení tisíce věží.
John Pattersson – Seniorní Vedoucí Pracovník pro Telstra v Austrálii, zodpovědný za nasazení tisíce věží.

Jak sám John říká: „Byl jsem seniorní telekomunikační pracovník pro Telstra v Austrálii, zodpovědný za nasazení tisíce věží. Když jsem zjistil, že věže vyzařují mikrovlnné záření 50000x vyšší, než je zákonný limit, poslal jsem zprávu do ústředí, které jsem je prosil, aby něco udělali. Byl jsem vyhozen do 48 hodin. – Tak, abych dostal zprávu ven, vzal jsem si od kamaráda tank a zničil 8 věží. Byl jsem odsouzen a odsloužil 20 měsíců ve vězení a nelituji toho. Lidé potřebují vědět. Pamatujte si můj příběh.

Vztek proti 5G | Vezměme Silu Zpátky – Nevědomost je Kořen Zla

5G Používá stejné Frekvence jako vojenská Zbraň způsobující Bolest

Tato Americká Zbraň může porazit celou Armádu, (aniž by) zabila všechny – Pokročilý Systém Odepření / This US Weapon Can Defeat an Entire Army (without) killing Anyone Advanced Denial System

Co má společná síť 5G a smrtící zbraň vyvinutá armádou? Ministerstvo obrany vyvinulo zbraň na ovládání davu, zařízení zvané jako Active Denial System (ADS). ADS pracuje tak, že střílí vysoko výkonný paprsek s vlnovými délkami až 95 GHz na cíl – to jsou milimetrové vlnové délky. Každý, kdo se chytí do paprsku, bude mít pocit, že jemu, jí hoří kůže. Čim déle, tím víc energie, tím víc zdravotních rizik až případná smrt. Po vypálení se paprsek zastaví. Tato zbraň pracuje na vlnách 95GHz a 5G bude pracovat na stejných frekvencích.

Směrovaná energie proniká předmětem - tato americká zbraň může porazit celou armádu - pokročilý systém odepření
Směrovaná Energie proniká předmětem – tato Americká Zbraň může Porazit celou Armádu – Pokročilý Systém Odepření
5G frekvenční pásmo až 95 GHz
5G frekvenční pásmo až 95 GHz

Milimetrové vlny jsou využívány americkou armádou v dělových rozptýlovacích zbraních nazvaných Active Denial Systems. Dr. Paul Ben-Ishai poukázal na výzkum, který zadala americká armáda, aby zjistil, proč lidé utekli, když se jich paprsek dotkl. „Pokud máte smůlu, že tam budete stát, když vás 5G zasáhne, budete se cítit, jako by jste byl v plamenech.“ Americké ministerstvo obrany vysvětluje: „Pocit se rozptýlí, když člověk vyskočí z paprsku. Pocit je natolik intenzivní, že způsobí téměř okamžité reflexní působení cíle k útěku z paprsku.“

ZLO 5G TECHNOLOGIE – David Icke | London Real / THE EVIL OF 5G TECHNOLOGY – David Icke | London Real

STOP 5G – Demonstrace v Evropě

Více než tisíc lidi demonstrovalo ve švýcarském Bernu proti 5G dne 19. května 2019
Více než tisíc lidi demonstrovalo ve švýcarském Bernu proti 5G

V pátek 10.5.2019 ve švýcarském městě Bern proběhla demonstrace STOP 5G, které se zúčastnilo kolem tisíce lidi. Lidé se obávají negativních zdravoních vlivů na zdraví.

Stop 5G Protesty po Celém Světě / 5G & Cell Tower Protests Worldwide

Demonstraci zorganizoval Výbor občanů „Stop 5G“. Ve Švýcarsku je vyžadováno zastavení 5G, dokud nebude k dispozici dostatek nezávislých vědeckých studií. Kromě toho by neměly být zvýšeny platné limity radiační ochrany.

Bylo prokázáno, že vysokofrekvenční záření poškozuje biologický život, podporuje onemocnění a způsobuje rakovinku. Zavedením těchto technologií má nevratné účinky na člověka a ekosystém.

Švýcarsko za STOP 5G
Švýcarsko za STOP 5G – zdroj

Německo duben 2019 – Petice požaduje od německého parlamentu, aby zastavil udělování 5G kmitočtů, dosáhla 54 643 podpisů, což překonalo usnášeníschopnost. Německý parlament může podle petice rozhodnout o pozastavení postupu udělování frekvencí 5G na základě „vědecky odůvodněných pochybností o bezpečnosti této technologie“.

5G Zavedení čelí soudní Žalobě za 1 Bilion dolarů

Dr. Paul Heroux, Lékařská fakulta, Ředitel programu ochrany zdraví v rámci oddělení epidemiologie, statistiky a ochrany zdraví na univerzitě v Mc Gill

Titul mluví sám za sebe a je realitou toho, co přichází pro bezdrátový průmysl a na ty, kteří se tohoto zločinu účastnili. Proto byly varovány průmyslová odvětví, veřejné služby a různé úrovně vlád. Politické strany měly svůj vlastní program s chamtivostí a nevědomostí.

Dr. Paul Heroux diskutuje o odpovědnosti a vlivu průmyslu na nasazení bezdrátové technologie. Loyds z Londýna ale také Swiss Re uzavírají politickou odpovědnost za elektromagnetické záření, čímž zřídí prostředí pro soudní žaloby. Veřejnost se může začít soudit. Doktor Heroux poukazuje na souvislost mezi bezdrátovou technologií a rakovinou. Varuje, že musíme být vyčištěni a omezit naše vystavení bezdrátovému záření. Také nesmíme přidávat nové frekvence a infrastrukturu jako je 5G.

Je zajímavé, že Lloyds z Londýna vyloučil ze svých politik všechny negativní zdravotní účinky způsobené wi-fi technologiemi. Proč by Lloyds nechal všechny ty peníze na stole, kdyby tyto technologie byly tak bezpečné? A proč další pojišťovny vylučují zdravotní účinky z wi-fi stejné jak Lloyds?

Jak dokumentuje thermoguy.com tým, který má 40 let zkušenosti v oblasti hodnocení rizik pro průmyslová odvětví ve všech oblastech izolace elektrických / mechanických / refrakterních v předvídání problémů dříve, než selhávají. V opačném případě může selhání způsobit katastrofické škody, ztrátu výroby a zranění nebo ztráty na životech. Reportáže týmu byly tak přesné, že průmyslová odvětví naplánovala odstávky na základě daného reportingu. Zde je jeden příklad toho, co lze vidět a odborníci v oboru se mohou tímto zabývat. Tento odkaz je důkazem poskytnutým pro British Columbia Utilities Commission vyzývající k pozastavení programu inteligentních měřičů FortisBC:

Americká akademie pediatrů chce směrnice o bezpečnosti bezdrátové komunikace FCC, která by skutečně podporovala zdraví dětí
Americká akademie pediatrů chce směrnice o bezpečnosti bezdrátové komunikace FCC, která by skutečně podporovala zdraví dětí

První Britský soudní Spor 5G – a Lidé vyhráli

Poté, co se městská rada pokusila o umlčení – britský soudce prohlásil, že lidé mají právo vědět o škodlivých účincích technologie 5G milimetrových vln, která je nasazena na lidi. Podívejte se na 2 minutové shrnutí videa níže

Soudce odmítl lhát lidem kolem 5G nasazení v Británii, Gateshead / Judge REFUSES to gag campaigners over 5G rollout in Britain, Gateshead

5G byl navržen tak, aby Umírnil Smrt Přesným Zaměřením na Cíl – Paprsky 5G mohou Lidi velmi Rychle Zabít

Vlády a podniky jsou s výzkumem tak pozadu, protože technologie se pohybuje tak rychle. Jednoduše NEJSOU ochotni akceptovat, že žijeme ve světě, kde jsme neustále vystaveni na vlnové délky, které říkají, že jsou bezpečné POUZE po dobu 6 minut. Mezi příznaky patří:

     Zvýšené riziko rakoviny
     Buněčný stres
     Zvýšení škodlivých volných radikálů
     Genetické poškození
     Strukturální a funkční změny reprodukčního systému
     Deficity učení a paměti
     Neurologické poruchy
     Negativní dopady na celkovou pohodu člověka
     Škodlivé účinky na život rostlin i zvířat

Stav týmu ministerské podpory:

„5G je termín používaný k popisu páté generace mobilních komunikačních technologií. Dosud neexistuje obecná definice, protože se jedná o experimentální technologii, která ještě není komerčně dostupná. Definitivní standardy by měly být dohodnuty v roce 2019 a v následujícím desetiletí se očekává postupné nasazení.
5G bude pravděpodobně nasazena jako součást složité řady technologií, včetně pokročilých LTE (4G), Wi-Fi a 5G New Radio („síť sítí“). Nasazení bude probíhat spíše ve fázích než najednou a pravděpodobně se bude lišit podle geografie v důsledku různých úrovní poptávky a nákladů. “

Studie Gatesheadovy duševní chorob dokazuje, že Rada si zahrává ze smrtí? / Gateshead mental illness study proves Council is cashing in on death?

Více info (anglicky) na 5G soudní Spor proti Gateshead Radě.

Rizika Rakoviny z Radiofrekvenčního (RF) Záření

Světová zdravotnická organizace, radiofrekvenční záření a zdraví
Světová zdravotnická organizace, radiofrekvenční záření a zdraví

V květnu 2011 hodnotila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) rizika rakoviny z radiofrekvenčního (RF) záření. Lidské epidemiologické studie prokázaly zvýšené riziko gliomu a akustického neuromu. RF záření bylo klasifikováno jako skupina 2B, možný lidský karcinogen. Další epidemiologické, zvířecí a mechanistické studie tuto asociaci posílily.

Navzdory tomu ve většině zemí se nic neudělalo pro snížení expozice a vzdělávání lidí o zdravotních rizicích způsobených vysokofrekvenčním zářením. Naopak se zvýšily hladiny okolí.

Zdroj: Lennart Hardell Zdroj Publikované on-line dne: 21. června 2017     https://doi.org/10.3892/ijo.2017.4046 Stránky: 405-413