DARPA si je velmi vědoma Elektromagnetické Komunikace mezi Buňkami – Experimenty – Budoucí Věda – Vlnový Genom

Nemoc můžete vytvořit pomocí frekvence, tedy přes 5G sítě. Chemie a materiální struktura atomů je pouze nosič vlnového sledu informací. Každá velká pandemie za posledních sto let je spojené s rozšířením neharmonických vln. Všechny biochemické molekuly se skládají z atomů a subatomárních částic, které jsou dnes považovány za kvantová pole. Atom je z 99,999999999 % prázdný. Starý dogmatický biochemický model nás zabijí. Zde jsou uvedeny experimenty, studie, které osvětlují nové kvantové vnímání nás a naší reality.

  • Elektromagnetická komunikace mezi buňkami
  • DNA je přenášena jako vlna
  • DNA působí přes oscilace a koherentní akustická a elektromagnetická pole
  • DNA jako vlnový bio počítač
  • Úspěšný Experiment kvantové teleportace biologických molekul

„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte o energii, frekvenci a vibraci.“

Nikola Tesla

Standardní model DNA nevysvětluje buněčnou diferenciaci – Biologické fotony – Mozek je světelný počítač

Nikolai A. Koyzyrev a Vlail Petrovičh Kaznacheev

Oba jsou spojeni s institutem ISRICA v Novosibirsku (МАНИФЕСТ Председателя Ученого Совета МНИИКА академика РАМН В.П. Казначеева) – (Scientific evidence from Russian research shows that we may have already entered a new era of Conscioussness Physics – Reflections of life and intelligence on planet Earth).

Budoucí Věda – Vlnový Genom – Kvantová Holografie DNA s Ulrike Granogger

Kaznachev objevil cytopatický zrcadlový efekt

Cytopatický zrcadlový efekt je vzdálená intracelulární elektromagnetická interakce mezi dvěma tkáňovými kulturami. Z nichž jedna byla podrobena škodlivému biologickému nebo chemickému činiteli jako virus nebo jed – Tyto dvě kultury byly uzavřeny ve dvou uzavřených nádobách, mezi nimiž bylo pouze optické okénko. Se sklem jako optickým okénkem mezi nimi infikovaná kultura zemře, zatímco druhá kultura zůstane zdravá. Ale když bylo mezi buněčné kultury umístěno okno z křemenného krystalu a musíme vědět, že křemenné křišťálové sklo umožňuje ultrafialové světlo projít. A pak asi po 12 hodin později nemoc se také objevila ve zdravé kultuře.

Elektromagnetické komunikace mezi buňkami

Tento efekt je velmi jasná indikace elektromagnetické komunikace mezi živými buňkami (Distant intercellular electromagnetic interaction between two tissue cultures – 1980 – Academician V. P. Kaznacheev, L. P. Mikhailova & N. B. Kartashov).

Kvantové Počítače a DNA

DARPA si je vědoma Elektromagnetické Signalizace v Biologických Systémech

DARPA – RadioBio: What role does electromagnetic signaling have in biological systems?

Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN

Do roku 1994 Garyaev vytvořil nový trend v genetice – Vlnovou Genetiku a poté Lingvisticko – Vlnovou Genetiku.

Dynamický laser poskytuje vzhled do chování materiálu

Vladimir Poponin v roce 1995 ve spolupráci s institutem matematiky srdce (The heart math institute) a Peter Gariaev používali dynamický laser rozptylující světlo. Spektrometr zkoumá, jak materiál rozptyluje světlo a tím poskytuje vzhled do chování materiálu.

Fantom efekt DNA

V první části experimentu bylo v spektrometrické komoře náhodně velmi málo fotonů. V druhé části se do komory vložil fyzický vzorek DNA v roztoku. DNA vyvolalo charakteristický tvar vlny nebo fotonový podpis. Důležitý objev byl učiněn, když skutečný fyzický vzorek DNA byl odebrán z rozptylující, spektrometrické komory a ještě chvíli byl zaregistrován fotonový obraz v nyní již prázdné temné komoře.

Fantomovou paměť DNA lze měřit ještě měsíc

Takže bez přítomnosti jakéhokoli materiálu byl zaznamenán fantom a pokud není narušen prostor v komoře tak tuto fantomovou paměť lze měřit ještě měsíc. Přemýšlejte o tom, že přítomnost DNA nevytváří pouze vlastní koherentní světelné pole, ale také vyvolá otisk na pozadí zdánlivě prázdného prostoru a to tak jasně, že informativní otisk stavu uspořádání byl stále vyhledatelný následující hodiny a dny. Tyto otisky cítí hodně lidí ve starých domech. Fantom efekt DNA je paměť prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. Přítomnost DNA způsobila, že se neuspořádáné fotony uspořádaly podél DNA a zůstaly ve tvaru DNA i po odejmutí DNA.

Kvantové zapletení drží DNA pohromadě

Toto by mohlo být definováno jako forma kvantového zapletení (quantum entanglement) biologických atomů s polem pozadí (Quantum Entanglement Holds DNA Together, Say Physicists 2010).

Fluktuace nulového bodu

Z hlediska fyziky tento fantom efekt DNA samozřejmě vyžaduje existenci jakéhosi vakuového pole. Tuto fluktuaci zahrnuje kvantová teorie pole (Quantum entanglement between the electron clouds of nucleic acids in DNA – 2010 Cornell University).

DNA jako Vlnový Bio Počítač

The DNA-wave Biocomupter – Elektronová mračna nukleových kyselin v DNA jsou jako řetězec spojených kvantových harmonických oscilátorů s interakcí dipól-dipól mezi nejbližšími sousedy, což vede k vazbě typu van der Waals.

DNA je přenášena jako jediný tvar vlny

Informace kódováné ve stavech rotací uspořádaných částic interagují s fluktuací nulového bodu a vyvolává částicová pole z fyzikálního vakua. To také naznačuje, že molekula DNA je přenášena jako jediný tvar vlny, který vytváří kvantové interferenční rotační vzory s vakuem. Implikace je, že DNA může být přenesena nebo přepravena, řekněme teleportována nehmotně a nelokálně jako světelná nebo laserová modulace.

Dokonalý nástroj proti stárnutí – vlnová genetika od Dr. Petera Garyaeva

Úspěšný Experiment kvantové teleportace biologických molekul

Kvantová teleportace biologických molekul je proveditelná a byla prokázána již v roce 2003 skupinou výzkumníků kolem Antona Zeilingera (Wave nature of Biomolecules and Fluorofullerenes – 2003 Lucia Hackermüller, Stefan Uttenthaler, Klaus Hornberger, Elisabeth Reiger, Björn Brezger, Anton Zeilinger, Markus Arndt) V tomto experimentu (Quantum interference of large organic molecules – 2011) byly teleportovány masivní organické molekuly. Experimenty dokazují kvantovou vlnovou povahu a delokalizaci.

DNA působí přes oscilace a koherentní akustická a elektromagnetická pole

Nový model považuje DNA za stabilní průběh informací, který primárně nepůsobí prostřednictvím molekulární chemie a složení,ale přes oscilace a koherentní akustická a elektromagnetická pole, která vytvářejí atomy a molekuly (Quantum coherent-like state observed in a biological protein for the first time 2015). Existuje složitý interferenční vzor na buněčné a subcelulární úrovni. Produkovaný na jedné straně mechanickými nebo elastickými vibracemi atomů a molekul v prostředí hydrogelových tekutých krystalů. Což znamená vlnové vzory fononů uvnitř malých trubiček a dutin buněčných organel, jako jsou mikrotubuly, mitochondrie, elektrický dipól lipidové membrány nebo v samotné geometrii DNA makromolekuly (Liquid Crystal Formation in Supercoiled DNA Solutions 2002).

Tyto vibrační interferenční pole se mohou překrývat a vytváří stojaté vlnové vzory mikro zvuků nebo akustické vlny uvnitř buňky (DNA as molecular oscillation lattice – gel-like liquid crystal).

Následuj nás / Follow us

Jeden komentář u “DARPA si je velmi vědoma Elektromagnetické Komunikace mezi Buňkami – Experimenty – Budoucí Věda – Vlnový Genom”

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP