Zařízení MEG – Podélná Skalární Energie vyplňuje vakuum prostoru – Patent US6362718B1

Neuvěřitelně silné zbraně operují – Léčba jakékoli nemoci – Ovládání mysli v masovém měřítku – Řešení energetické krize – Samotný čas je ve skutečnosti stlačená energie – E=tc2 – Vyzařování nulového bodu – Nejdůležitější články Toma Beardena – Nehybný elektromagnetický Generátor (MEG) – Podélná EM energie vyplňuje vakuum prostoru – Energetika – Bioenergetika – Psychotronika – Podélné skalární EM vlny časové domény

Podélná EM energie vyplňuje vakuum prostoru, časovou doménu časoprostoru. Čas jako stlačená energii, E=tc2 – Časové vlny. Fázové konjugované vlnové páry.

“Elektrická energie je všude přítomna v neomezeném množství a může pohánět světovou mašinérii bez nutnosti uhlí, ropy, plynu nebo jiných běžných paliv.”

Nikola Tesla

“V kterémkoli okamžiku a kdykoli lze volně a levně extrahovat enormní toky EM energie přímo ze samotného aktivního vakua.”

Tom Bearden (Cheniere)

Havárie na Uralu 1958

„V letech 1957-8 Sověti pokročili až k bodu obrovské havárie EM na Uralu, která explodovala poblíž atomových odpadů a zničila oblast. Rovněž pokročili ve vývoji velkých nových super zbraňí pomocí nové energetiky.

Nikita Chruščov informoval o zbrani co dokáže zničit Zemi

O těchto zbraní se Nikita Chruščov zmínil v roce 1960, když informoval sovětské prezidium o nové, fantastické zbrani ve vývoji, o zbrani tak silné, že dokáže zničit veškerý život na Zemi pokud je neopatrně použita.

Nikita Chruščov: „Máme zbraň … tak mocnou … že může vyhladit veškerý život na Zemi“

Některé důsledky skalární energie

  • Řešení energetické krize
  • Fungující neuvěřitelně silné zbraně
  • Léčba jakékoli nemoci
  • Ovládání mysli v masovém měřítku

Skalární energie existuje ve vakuu nebo v časové oblasti

Tyto skalární vlny ve skutečnosti neexistují v našem „hmotném“ světě. Existují pouze ve vakuu prázdného prostoru nebo časové oblasti.

Vakuum je ve všem – Atom je z 99,999999999 % prázdný

Musíme si uvědomit, že vakuum vesmíru, o kterém mluvíme, existuje ve všem. Dokonce i naše těla jsou většinou prázdný prostor mezi atomy a molekulami. Naše tělo je z atomů a atom je z 99,999999999 % prázdný prostor.

Řešení – Skalární energie – Kvantová věda – Nikolai A. Kozyrev – Nikola Tesla – Každý atom je torzním generátorem – Úžasné výhody pro naše zdraví nebo smrtící zařízení HAARP a 5G?

Samotný čas je vlastně stlačená energie

Je to energie, která je stlačena přesně stejným faktorem, kterým se hmota považuje za stlačenou energii: rychlost světla na druhou!

Takže máme nového společníka ke slavné E=mc2. Nyní je spárováno s E=tc2 (kde t je ve skutečnosti „delta-t“ nebo změna času). Ohromte svou rodinu a přátele a řekněte: „Energie se rovná delta času krát rychlost světla na druhou“

E=tc2

Tento jednotný přístup shromažďuje vše

  • Energetika – všechny energetické akce a vztahy v inertní hmotě
  • Bioenergetika – všechny interakce pole a hmoty v živé hmotě
  • Psychoenergetika (psychotronika) – všechny operace mysli a interakce mysli a hmoty

Speciální Dodatky – Nikola Tesla – Radiantní Energie – Vytvořte si Vlastní

Vyzařování nulového bodu

Skalární energie přítomna ve vakuu vesmíru se někdy nazývá energie „nulového bodu“ (Zero-point energy). Co znamená „Nulový bod“. Je to netepelné záření ve vakuu. I když snížíte teplotu na absolutní nulu, stejně pořád I v absolutní nule vyzařuje záření. Proto se tomu jednoduše říká záření nulového bodu,

Určité silné zájmy si nepřály, aby byla objevena nebo učena rozšířená elektromagnetika. To by nakonec vedlo k volné energii a ztrátě ekonomické kontroly nad občany. Právě proto byl Nikola Tesla potlačen … Dnes je stále potlačován ortodoxním, dogmatickým zřízením.

Podélné skalární EM vlny časové oblasti

Podélné skalární EM vlny časové oblasti lze nyní v našem 3 prostorovém světě využít a „převést“ na běžnou (příčnou) EM energii. Získaná energie je zdarma, protože pomyslná řeka energie teče, ať už na ni ťukneme nebo ne.

Energie s dlouhou životností

Nejprve samozřejmě existují náklady na zařízení a zřízení. Ale tok energie je volný podle všeho a má velmi dlouhou životnost. Zařízení na tuto energii je bez pohyblivých částí generátoru.

Skalární zbraně jsou děsivé

Možnosti těchto nových zbraní. které využívají obrovskou energii času, jsou skutečně velmi děsivé. Je přirozené, že mysl jednoduše řekne: „Nechci o tom slyšet.“

Jako lide musíme zakázat používání těchto zbraní

Jako Lidé na planetě tomu nyní musíme čelit a zakázat používání skalárních zbraní ve válce nebo při hromadné kontrole mysli. Smrt nás může spojit v životě a probudit v nás globální svědomí jednotlivce tak i celku.

Nejdůležitější články Toma Beardena

Fyzika a matematika podélných vln a časová doména jsou zjevně mimo obor laiků, ale přesto doporučujeme prohledat je, abychom získali představu o úžasu a eleganci tohoto všeho a některých použitých exotických výrazů. Dva z nejdůležitějších článků plk. Beardena jsou:

“V žádném případě není problém vytáhnout veškerou energii, kterou si člověk přeje, z aktivního vakua kdekoli ve vesmíru a kdykoli.” Stačí udělat dipól. “

Tom Bearden

Problém je v zachycení částí této volně proudící EM energie v obvodu obsahujícím zátěž a rozptýlení zachycené a shromážděné EM energii v této zátěži k jejímu napájení, aniž bychom použili polovinu zachycené energie ke zničení zdroje dipólu. To je POUZE skutečný energetický problém na planetě a vždy byl. http://www.cheniere.org/correspondence/022502.htm

Dipólem může být baterie, která je polarizována na negativní a pozitivní. Nebo svorky generátoru. Nebo jakýkoli magnet se dvěma póly. Nebo atom s kladnými a zápornými náboji. Nebo magnetické pole Země, Slunce a všechna nebeská tělesa. I galaxie je mega-dipól.

Jinými slovy, příroda nám ráda dá tolik EM toku energie, kolik potřebujeme, a to na neurčito jen za to, že zpočátku zaplatíme malou částku, abychom” udělali malý dipól. Poté už nikdy nebudeme muset nic platit a příroda s radostí vylije tento 3-tok EM energie za nás. Toto je obrovský mechanismus negentropie, který je zde, provedený nejjednodušším způsobem, jaký si lze představit: stačí udělat obyčejný dipól.

Tom Bearden

Nehybný elektromagnetický generátor (MEG)

MEG může vypadat jen jako transformátor, ale není. Je to úplně jiné plemeno koček. Bearden: http://www.cheniere.org/correspondence/011202.htm

Malý MEG dodává 2,5 kilowattů bezplatné elektřiny – navždy. Jednotky mohou být spojeny dohromady pro zdvojnásobení nebo ztrojnásobení příkonu.

Fyzika fungování MEG je vysvětlena v článku „Nehybný elektromagnetický generátor: získávání energie z permanentního magnetu s doplňováním energie z aktivního vakua“ (The Motionless Electromagnetic Generator: Extracting Energy from a Permanent Magnet with Energy Replenishment from the Active Vacuum.”).

Zařízení bylo úspěšně replikováno J.L.Naudinem ve Francii a dalšími, například Steve Utne, také pracují na svých vlastních modelech.

Bearden dal další technické vysvětlení, jak zde MEG funguje, v dopise (MEG Device, Some Questions).

Svobodná energie představuje lidské touhy a sny o svobodě a rovnosti, jednotném rozdělení zdrojů a možnosti zvolit si vlastní budoucnost.

Následuj nás / Follow us

2 komentáře u „Zařízení MEG – Podélná Skalární Energie vyplňuje vakuum prostoru – Patent US6362718B1“

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP