Psychotronická technologie je realita již dlouho – Psychotronická válka – Kontrola mysli a Shumannova rezonance – Čtení myšlenek je vylepšenou verzí počítačového rozpoznávání řeči

Psychotronická technologie je již dlouho chybně považována za nemožnou pro většinu lidí a byla odsunuta záměrně do kategorie Sci-Fi. Faktem je, že vědci vyvinuli tuto technologii a převedli do reality přinejmenším před třiceti lety a zahájili experimenty s nevědomými lidmi.

Neurolog Dr. Jose Delgado v roce 1974 řekl kongresu

V roce 1974 Neuroscientis Jose Delgado promluvil ke kongresu a řekl

Jednoho dne budou armády a generálové ovládáni elektrickou stimulací mozku.

Dr. Jose Delgado – YALE MK-ULTRA NEUROSCIENTIST, CONGRESSIONAL RECORD NO. 262E, VOL 118, 1974

Zvláštní zpráva CNN z roku 1985 o ovládání elektromagnetické mysli, ve které se představil José Delgado a jeho slavný experiment z roku 1965 s implantovaným býkem

Celá populace doslova ovládána jako robot pomocí dálkového ovládání

Psychotronika je schopnost, která pomocí vln s extrémně nízkou frekvencí (ELF – extremely low frequency), scalárních vln a dalších prostředků používá k tomu, aby se člověku emulovali emoce, myšlenky, tělesné funkce atd. A to vše ze vzdáleného místa. Pomocí této technologie může být člověk nebo skoro celá populace doslova ovládána jako robot pomocí dálkového ovládání.

Kontrola mysli a Shumannova rezonance?

Země je zabalená do magnetického pole ve tvaru koblihy. Kruhové linie toku neustále sestupují do severního pólu a vystupují z jižního pólu. Ionosféra, vodič elektromagnetických vln, 100 km nad zemí, se skládá z vrstvy elektricky nabitých částic, které působí jako štít před slunečním větrem. Přirozené vlny souvisejí s elektrickou aktivitou v atmosféře a předpokládá se, že jsou způsobeny blesky, defakto je to energie co přichází z vesmíru, je to energie hvězd, energie života, skalarní energie. Tento jev také popsal Tesla, že vrchní část atmosféry ionosféra je nabitá na 300000 voltů.

Oxid Grafenu a Sympatická Rezonance 5G

Schumannova rezonance

Souhrnně se tyto vlny nazývají „Schumannova rezonance“, proud je nejsilnější při 7,83 Hz.

Jedná se o kvazi-stojící vlny ELF, které přirozeně existují v zemské „elektromagnetické“ dutině, prostoru mezi zemí a ionosférou. Tyto „zemské mozkové vlny“ jsou identické se spektrem našich mozkových vln. (1 hertz = 1 cyklus za sekundu, 1 Khz = 1 000, 1 Mhz = 1 milion. 1 Hertzova vlna je dlouhá 186 000 mil tedy 299792458 m. 10 Hz je 18 600 mil. Rádiové vlny se pohybují rychlostí světla.

Rezonance s přirozenou frekvenci vede k harmonickému vývoji

Moudrost vesmíru, Stvořitel navrhl živé bytosti, aby byli v rezonanci s touto pulzaci s naši přirozenou frekvencí. V Rezonanci s přirozenou frekvencí se harmonicky vyvíjíme.

Uměle vytvořené neharmonické vlny velmi nízké frekvence

Tyto přírodní geomagnetické vlny jsou nahrazovány uměle vytvořenými pozemními vlnami s velmi nízkou frekvencí (VLF – very low frequency) vycházejícími z věží GWEN (Ground Wave Emergency Network), HAARP, telekomunikační sítě …

Výzkum sovětské a československé parapsychologie: Zpráva DIA (Defense Intelligence Agency) z roku 1975 ( Soviet and Czechoslovakian Parapsychology Research: The Dia Report from 1975)

Jasnovidné síly a 8 Hz

Dr. Andrija Puharich a trenink lidí na 8 Hz

Dr. Andrija Puharich (Henry Karl Puharich) žil v letech 1918-1995. V 50. a 60. letech zjistil, že mozkové vlny jasnovidce se změnily na 8 Hz, když byly jeho psychické síly funkční. V roce 1956 pozoroval indického jogína, který ovládal svoje mozkové vlny a záměrně přesouval své vědomí z jedné úrovně na druhou. Puharich trénoval lidi pomocí biologické zpětné vazby, aby toto mohli dělat vědomě, tj. aby mohli vytvářet 8 Hz vlny technikou biologické zpětné vazby. Psychický léčitel generoval 8 Hz vlny s praktickým procesem hojení, což ve skutečnosti zmírnilo srdeční potíže pacienta. Mozek léčitele vyzařue 8 Hz.

Patenty Henry K. Puharich

Naše mozky jsou citlivé na jakoukoliv technologii, která vysílá ELF

Jedna osoba, která vyzařuje určitou frekvenci, může způsobit, že další osoba bude rezonovat na stejné frekvenci. Naše mozky jsou extrémně citlivé na jakoukoli technologii, která vysílá ELF vlny, protože okamžitě naše mozky začnou rezonovat na vnější signál jakýmsi efektem ladičky. Puharich dále experimentoval a objevil následující

  • 7,83 Hz (zemská pulsní frekvence) způsobila, že se člověk „cítí dobře“, což vyvolalo změněný stav
  • 10,80 Hz způsobuje bouřlivé chování
  • 6,6 Hz způsobuje depresi.
  • 10 Hz uvádí lidi do hypnotického stavu

Mobilní zařízení na ovládání mysli

Vlády celého světa používají tuto frekvenci 10 Hz v přenosných strojích pro ovládání mysli a k získávání doznání. Tento mobilní systém lze nalézt třeba v některých amerických církvích, aby pomohl sboru uvěřit!

Puharich navrhl zařízení na měření vln a vliv zařízení na mozek

Puharich byl „nějak přinucet“ pracovat pro CIA, kde spolu s Dr. Robertem Beckerem navrhli zařízení pro měření těchto vln a jejich vlivu na lidský mozek. Puharich zahájil svou práci uspáváním psů.

Zubní implantát k ovládání mysli

V letech 1948/49 mučili opice, záměrně jim ničili ušní bubínky, aby mohli přijímat zvuky bez poškozeného bubínku. Puharich objevil, že nerv z jazyka, může být použít k umožnění sluchu. Vytvořili zubní implantát. Obětem kontroly mysli zavedl implantát jejich zubař, aniž by o něm pacienti věděli. Implantát jim způsobil, že slyšeli „hlasy v hlavě.“ Byl umístěn pod korunkou nebo uložen v čelisti.

Lidské tělo a počítač generují datové procesy

Lidské tělo, podobně jako počítač, obsahuje nesčetné množství datových procesorů. Zahrnují mimo jiné chemicko-elektrickou aktivitu mozku, srdce a periferního nervového systému, signály odesílané z oblasti mozkové kůry do jiných částí našeho těla. Dále drobné vláskové buňky ve vnitřním uchu, které zpracovávají sluchové signály. Data zahrnují na světlo citlivou sítnici a rohovku oka, které zpracovávají vizuální aktivitu a mnohé další datové procesy …

S daty lze manipulovat a lze vypnout člověka

Tělo je nejen možné podvést, manipulovat nebo dezinformovat, ale také vypnout nebo zničit – stejně jako jakýkoli jiný systém pro zpracování dat. S „daty“, která tělo přijímá z externích zdrojů – jako jsou elektromagnetické, vortexové nebo akustické energetické vlny – nebo které se vytvářejí prostřednictvím vlastních elektrických nebo chemických podnětů, lze manipulovat nebo je měnit stejně, jako mohou data (informace) v jakémkoli hardwarovém systému být změněna. K manipulaci mohou být také použity implantáty s nanotechnologií.

Čtení myšlenek je vylepšenou verzí počítačového rozpoznávání řeči

Když si říkáme slova potichu, nebo čteme knihu, můžeme skutečně cítit jemné pocity těchto slov v našich hlasových svalech – vše, co chybí, je průchod vzduchu. Čtení myšlenek je vylepšenou verzí počítačového rozpoznávání řeči a zvukové vlny se nahrazují vlnami EEG. Nejjednodušší „myšlenkové“ čtení je ve skutečnosti vzdálené snímání elektromagnetické aktivity svalů ovládajících řeč.

Lze přeměnit myšlenky na počítačové příkazy

Vědci také zjistili, že mohou přeměnit myšlenky na počítačové příkazy dešifrováním elektrické aktivity mozku.

Zasvěcenci z CFR a Trilateral již dlouho vědí, jak lze elektromagnetické zbraně efektivně využít k vedení politické války proti populaci. Dokládá to knika napsaná Nigel Calder = „Jestliže nenastane mír, vědecké předpovědi nových zbraní“ (Unless Peace Comes: A Scientific Forecast of New Weapons).

Nízkofrekvenční elektromagnetické oscilace napadají mozkové vlny

calder popsal, jak mohou být člověkem provedené změny v elektrické zemské ionosféře použity k hromadné kontrole chování. Řekl, že nízkofrekvenční elektromagnetické oscilace mohou napadat nízkofrekvenční elektromagnetické mozkové vlny u lidí.

Zbigniew Brzezinski založil FEMA

Zbigniew Brzezinski, byl zakládající ředitel Trilaterální komise Davida Rockefellera (David Rockefeller’s Trilateral Commission, 2010-2016 Vladimír dlouhý byl místopředseda evropské skupiny), působil také jako ředitel národní bezpečnosti prezidenta Jimmyho Cartera, kde založil nechvalně proslulý FEMA (FEMA camps – novodobé detenční centra), jehož cílem je implementovat diktátorská pravidla světové vlády nad USA a předpovídal tyto přesné typy elektromagnetických psychotronických zbraní.

Strategické a politické účely výzkumu mozku

Je možné a lákavé – využít plody výzkumu mozku a lidského chovánípro strategicko-politické účely … Přesně načasované, uměle rozrušené, neharmonické elektronické vzory mohou vést k oscilacím, které produkují relativně vysoké úrovně energie v určitých oblastech Země. Tímto způsobem je možné vyvinout systém, který by po delší dobu vážně narušil výkon mozku velmi velké populace ve vybraných oblastech.“

Zbigniew Brzezinski

Nízkofrekvenční záření může způsobit chřipku, nevolnost

Nízkofrekvenční záření ovlivňuje elektrickou aktivitu mozku může způsobit příznaky podobné chřipce a nevolnost. Další projekty usilovaly o navození nebo zabránění spánku nebo ovlivnění signálu z motorické kůry mozku, převažující nad dobrovolnými pohyby svalů.

Telepatie v SSSR a přenos impulsů

Velká část výzkumu telepatie v SSSR se zabývala přenosem emočních nebo behaviorálních impulsů a studiem fyziologických reakcí, cvičení, atd. Na počátku 70. let agenti CIA v této oblasti hlásili, že Sověti byli schopni ovlivnit telepaticky chování lidí, měnit jejich emoce nebo zdraví a dokonce zabíjet na velkou vzdálenost.

V „Psychotronické válce“ nepřítele narušíte tím, že není schopný logicky myslet

V „Psychotronické válce“ využívající mikrovlny modulované pomocí vln ELF již ne nutné zabíjet celé armády indukováním srdečních nebo respiračních nepravidelných signálů. Nepřítel může být jednoduše zneschopněn tím, že narušíte stav rovnováhy nebo změníte schopnost logicky myslet. Manipulace s lidmi pomocí vln ELF je relativně snadná.

Ovládání Mysli, Psychotronické Elektronické Zbraně

Psychotronické technologii může vytvořit společnost velkého bratra

V roce 1977 odtajnila americká Obranná Zpravodajská Agentura (DIA – Defense Intelligence Agency) zprávu popisující, jak obrovský pokrok v sovětské psychotronické technologii může vytvořit konečnou společnost velkého bratra. A to pomocí elektronické kontroly mysli proti populacím, k implantaci myšlenek a myšlení do hlav nic netušících obětí:

Změna myšlení úpravou signálu s malým výkonem

„Zvuky a slova, která vypadají, že pocházejí z vlastní hlavy (DNA je anténa), lze vyvolat úpravou signálu při velmi nízké průměrné hustotě výkonu“ (VLF & ELF)

Indukce zdravotních problémů

Zpráva DIA rovněž uvedla, že Sověti objevili, že mikrovlnné záření lze použít k indukci různých problému u nic netušících obětí jako jsou:

„Bolest hlavy, únava, pocení, závratě, menstruační poruchy, podrážděnost, neklid, napětí, ospalost, nespavost, deprese, úzkost, zapomnětlivost a nedostatek soustředění.

Studie: Účinky Neionizujícího Elektromagnetického Záření a Mikrovln na Zdraví

Clinton a odborníci na psychotronické zbraně – Dr. Igor Smirnov

V roce 1993 proběhlo setkání mezi úředníky Clintonovy administrativy a odborníky na psychotroniku Sovětů, kterého se zúčastnil také Dr. Igor Smirnov.

Ovlivňování politiků, klíčových lidí

Úředníci Clintonovi administrativy chtěli zjistit, zda by psycho-korekce programy… mohly uskutečnit vládu USA. Tato zařízení jsou použita k ovlivnění úsudku nebo názoru osob s rozhodovací pravomocí, klíčových osobností nebo populací.

Různé nastavení psychotronických účinků

Úředníci obrany vyjádřili zájem o to, aby psychotronická zařízení KGB mohla být používána také „nenásilně“ při čištění oblastí od potenciálních nepřátel, odstřelovačů atd. (To znamená sběratele amerických zbraní a vlastenecké zbraně).

KGB General george Kotov a psychotronický výzkum

Bývalý generál KGB George Kotov informoval americké návštěvníky o ruském (KGB) výzkumu „akustické psychokorekce“ (acoustic psycho-correction). Proces zahrnuje přenos povelů do podvědomí cílených obětí prostřednictvím statických pásem nebo pásem bílého šumu.

Podprahové příkazové zprávy pomocí klíčových slov

Tato technika, kterou propagovalo ruské oddělení psycho-korekce byla také na Moskevské lékařské akademii. Rusové používají techniku pro elektronickou analýzu lidské mysli, aby ovlivnili mysl. Zadávají podprahové příkazové zprávy pomocí klíčových slov přenášených „bílým šumem“ nebo hudbou. Pomocí infrazvuku s velmi nízkofrekvenčním přenosem se akustická psycho-korekční zpráva přenáší kostním vedením. Ucpání uší neomezí přijmutí zprávy.

Podprahové zprávy obcházejí vědomí a jsou účinné

Podle Rusů podprahové zprávy obcházejí vědomou úroveň a jsou účinné téměř okamžitě.

Celá populace doslova ovládána jako robot pomocí dálkového ovládání – Kontrola mysli a Shumannova rezonance? – Schumannova rezonance – Rezonance s přirozenou frekvenci vede k harmonickému vývoji – Uměle vytvořené neharmonické vlny velmi nízké frekvence – Výzkum sovětské a československé parapsychologie: Zpráva DIA (Defense Intelligence Agency) z roku 1975 – Jasnovidné síly a 8 Hz – Dr. Andrija Puharich a trenink lidí na 8 Hz – Patenty Henry K Puharich – Naše mozky jsou citlivé na jakoukoliv technologii, která vysílá ELF – Mobilní zařízení na ovládání mysli – Puharich navrhl zařízení na měření vln a vliv zařízení na mozek – Zubní implantát k ovládání mysli – Lidské tělo a počítač generují datové procesy – S daty lze manipulovat a lze vypnout člověka – Čtení myšlenek je vylepšenou verzí počítačového rozpoznávání řeči – Lze přeměnit myšlenky na počítačové příkazy – Nízkofrekvenční elektromagnetické oscilace napadají mozkové vlny – Zbigniew Brzezinski založil FEMA – Strategické a politické účely výzkumu mozku – Nízkofrekvenční záření může způsobit chřipku, nevolnost – Telepatie v SSSR a přenos impulsů – V „Psychotronické válce“ nepřítele narušíte tím, že není schopný logicky myslet – Psychotronické technologii může vytvořit společnost velkého bratra – Změna myšlení úpravou signálu s malým výkonem – Indukce zdravotních problémů – Clinton a odborníci na psychotronické zbraně – Dr. Igor Smirnov – Ovlivňování politiků, klíčových lidí – Různé nastavení psychotronických účinků – KGB General george Kotov a psychotronický výzkum – Podprahové zprávy obcházejí vědomí a jsou účinné

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP