Řízení Mysli Pomocí Kvantových Vln – DNA rezonance – Fraktální Mozek k Rozhraní Počítače

Ministerstvo Obrany nedoporučuje Genetické Testování kvůli Sledování Jednotlivce z Genetické Úrovně

Mysl Úlu a Mysl mraku

Zneužitá Umělá inteligence chce nahradit živé tvory technologií a proto také říkají, že všechno musí být spojeno s cloudem. Jejich plán je zapojit všechny lidské mozky přes počítačově-mozkové rozhraní do “Hive mind” úlové mysli, “hive cloud” úlového mraku.

Oxid Grafenu a Sympatická Rezonance 5G

Kvantový Vlnový Počítač

Počítač spravující všechny tyto informace musí být “Skalární Vlnový Počítač” (Scalar Wave Computer), protože v tomto měřítku máte alespoň o jednu dimenzi více, abyste zapojili všechny lidské mozky přes počítačově-mozkové rozhraní (computer-brain interface). Je to něco opravdu hrozného, že mainstreamová média říkají, že toto je budoucnost, že to přijde, že je to tu už dávno. Přitom je zde přirozená budoucnost, současnost a minulost lidské duše a její napojení přes srdce, šišinku a DMT.

Moderní počítačové hry jsou také nebezpečné, protože mohou otevřít portály do vyšší dimenze. V multivesmíru je počítačový virus …

Kvantové Počítače a Prolomení Bankovní Bezpečnosti, Bitcoin – (Quantum Computers Explained – Limits of Human Technology – 2015)
Video je podpořeno Australskou Akademii vědy, která podporuje a propaguje dokonalost ve vědě.

Most mezi fyzickou a virtuální realitou

Byl vytvořen most mezi fyzickou realitou, virtuální realitou, lidskou inteligencí a umělou inteligencí. Co je skutečné a co je fikce se plynule spolu mísí. Neexistuje jasný rozdíl mezi tím, kde jedno končí a druhé začíná.

Emulace vědomí jedince – Neuromorfní Čip

Nepřetržité spojení mezi lidským mozkem s nervovou procesní jednotkou umožňuje emulaci vědomí jedince na neuromorfní čip (neuromorphic chip), který umožňuje smíchání fyzické reality s virtuální realitou a smíchání lidské inteligence s umělou inteligencí. Unikátní rezonanční frekvence DNA cílového jedince se používá k vytvoření a spojení mezi lidskou myslí s neurální procesní jednotkou. Vytváří most mezi fyzickým světem a virtuálním světem, který umožňuje virtuálním agentům identifikovat, sledovat, stopovat a manipulovat s cílenou osobou.

Nano-Implantát roste na Neuronech a Spojuje Mozek s Internetem

Neuromorfní výpočty – Neuromorphic Computing

Neuromorfní výpočetní výzkum napodobuje neurální strukturu lidského mozku.

Neurální procesor

Neurální procesor se bezdrátově připojuje k lidskému mozku pomocí rezonanční DNA frekvence zacíleného jedince. Skládá se z oscilátoru, který je připojený k anténě a přijímači. Oscilátor je navržen tak, aby byl schopen psát,nebo vymazat více rezonančních stavů.

Vědomí se vytváří v mikrotubulích

Vědci prokázali, že vědomí se vytváří v mikrotubulích (Consciousness, Microtubules and The Quantum World, nebo Consciousness,Microtubules,& ‘Orch OR’), když reagují na energetické signály z vnějšího a vnitřního prostředí. Mikrotubuly vytvářejí magnetickou skalární vlnu, která interaguje s DNA v mitochondriích buňky.

Ovládání mysli používá skalární vlny

Moderní kontrola mysli používá skalární vlny. Jedná se o speciální druh vln ve fyzice, který se udržuje v tajnosti již více než 100 let. Skalární vlny se mohou přizpůsobit k DNA každého člověka.

Novorozeně a kapička krve

Všude ve světě každé novorozené dítě musí dát krev do krevní banky. Pokud se stanete nepohodlným vezmou vám krev a poté vyšlou skalární vlnu, protože krev obsahuje DNA.

DNA je anténa

DNA je anténa schopna přijímat skalární vlny nebo emitovat skalární vlny, což je velmi důležité, že naše DNA je anténa. Většina lékařů toto neví.

Hmota je animována zvukem

Všechna hmota ve vesmíru rezonuje, veškerá hmota je animována zvukem. A výsledkem je frekvence, kterou lze měřit a která měří rychlost vibrací.

CYMATICS Hmota je animována zvukem

Individuální rezonanční frekvenci DNA

Nedostatek lepšího pochopení termínu samotné DNA, lidské mysli a samozřejmě lidského těla a vlastně všeho ostatního v přírodě je pochopit individuální rezonanční frekvenci DNA jednotlivce, rezonanční frekvence mysli jednotlivce. Tato technologie je schopna se jemně vyladit na jednotlivce.

Pentagon vyzval vojáky, aby nedělali DNA testy

V interní poznámce datované z 20. prosince 2019 vedení Pentagonu vyzvalo vojenský personál, aby nedělali DNA testy. Protože testy vytvářejí bezpečnostní rizika a mohou negativně ovlivnit servisní pracovní kariéru. Poznámka poznamenala, že testy by mohly potenciálně vytvořit nezamýšlené bezpečnostní důsledky a zvýšit rizika pro společné síly a mise. Poznámka konkrétně zmínila použití DNA pro hromadné sledování a sledování osob bez jejich vědomí a vyjádřila to jako hlavní problém. Tato poznámka potvrzuje informátora a dřívějšího specialistu soukromého bezpečnostní průmyslu.

Rezonanční frekvence DNA se používá ke sledování, stopování a ovládání

Brian Kofron tvrdí, že rezonanční frekvence DNA se používá ke sledování, stopování a ovládání mysli zacíleného jednotlivce. Je to celková nejen kontrola mysli, je to celková kontrola lidské bytosti. Je to základní prvek, který umožňuje manipulovat s vašimi emocemi totálně a kompletně. Manipulace s vašimi myšlenkami úplně a kompletně. Manipulovat se vším, co děláte, co vidíte, slyšíte, myslíte a cítíte každou jednu minutu každého dne a to úplně a kompletně.

Nový model DNA

Nový model posuzuje DNA jako stabilní průběh informací, který primárně nepůsobí prostřednictvím molekulární chemie a kompozici, ale přes oscilace a koherentní akustická a elektromagnetická pole, která vytvářejí atomy a molekuly.

Světelné vlnové vzory uvnitř buněčných organel

Existuje složitý interferenční vzor na buněčné a subcelulární úrovni. Vyrobený na jedné straně mechanickými nebo elastickými vibracemi atomů a molekul v prostředí hydrogelových tekutých krystalů, což znamená plně světelné vlnové vzory nebo fonony uvnitř malých trubiček a dutin buněčných organel, jako jsou mikrotubuly, mitochondrie, elektrické dipólové lipidové membrány, nebo v geometrii makromolekul DNA.

DNA nemůže být snadno změněna a proniká vším, co neodpovídá její frekvenci

Sama DNA má jedinečnou vlastnost a to, že její frekvence nemůže být snadno změněna vnějším hlukem. Frekvence proniká jakýmkoliv materiálem, která neodpovídá její frekvenci a to i za mohutného šumu. Tyto rezonanční frekvence působí jako atraktor během synchronizace, když je systém odvlečen. Je to superšroubovicová struktura DNA umožňuje tento dynamický proces uskutečnit. Tato základní přírodní vlastnost táhne systém zpět do konkrétního frekvenčního stavu. –

DNA může být teleportována

Z toho Vyplývá, že ultimátně DNA může být přenesena nebo přepravena, řekněme teleportována nehmotně a nelokálně světelnou nebo laserovou modulací. To lze definovat jako formu zapletení (entanglement) biologických atomů s polem pozadí. Projevující se jako nelokální, a to doslova “ne tam fenomén” (Not there phenomenon).

Vakuové pole a fluktuace nulového bodu

Z hlediska fyziky to samozřejmě vyžaduje existenci nějakého vakuového pole. Něco, co plakalo po dlouhou dobu, ale nyní je zavedeno jako koncept fluktuací nulového bodu, které jsou zahrnuty v kvantové teorie pole.

Telesíla je forma elektrostatické energie

V kvantové teorii pole projev energie přichází z kvantového vakua, někdy označovaného jako univerzální skalární vlna, což je forma elektrostatické energie.

Skalární vlna vznikne, když jsou dvě stejné vlny přesně mimo fázi

Skalární vlny vznikají, když jsou dvě elektromagnetické vlny stejné frekvence přesně mimo fázi (λ/2), proti sobě navzájem a amplitudy se odečítají a zruší se nebo se zničí navzájem. Výsledkem není zrovna vyhlazení magnetických polí, ale transformace energie zpět do skalární vlny. Toto skalární pole se vrátilo zpět do vakuového potenciálového stavu. Skalární vlny mohou být vytvořeny ovinutím elektrických vodičů kolem osmičky ve tvaru mobiusovi cívka (mobius coil), když elektrický proud protéká dráty v protilehlém směru. Protilehlé elektromagnetické pole ze dvou vodičů se vyruší navzájem a vytvoří skalární vlnu.

Lidé potřebují znát stojaté vlny a rezonanci

Je důležité vědět o stojatých vlnách a rezonanci, jak se toho zbavit … Co lidé potřebují, potřebují stejný typ vln – jako podélné skalární vlny na stejné frekvenci a amplitudě, ale ve fázovém rozdílu 180 stupňů Tím vytvoříte rezonanci se stojatou vlnou. Takto se provádějí kontrola mysli. To je teorii kolem toho. Když dvě vlny jdou a setkají se, nebo můžete mít jednu z opačné strany, kde jde vlna proti, s tím je také možné něco strukturovat a projevovat věci.

NSA a tří fázový radar

Nazývají to fázované pole. A je tu jeden radar na světě který má tři fáze. Obvykle radar má dvě, ale je tu jeden, který má tři. Je řízen NSA a je to celý radar za obzorem …

Konjukce fází

Ostatní věci když jdou k sobě, je konjugce fází (phase congugation). Skalární vlny mohou vytvořit stojící rezonanci, rezonanční obvody mezi cílem a pachatelem (konjugace v biologii).

Tajné služby a ovládání mysli

Často je to Mossad ovládající v Západním světe technologie ovládání mysli. Ve východním světě je to FSB, ruská tajná služba. Problém spočívá v tom, že skalární vlny mají uzavřené siločáry, což znamená, že naše obvyklá zařízení, která kupujeme ke skenování elektromagnetických vln, už déle nefungují. Pokud tady v Čechách, máte užší kontakt s KGB a tak dále, pokud jsou snad někteří lidé, kteří mají staré zařízení na skenování skalárních vln budeme velmi vděční, jestli k tomu získáme přístup.

Následuj nás / Follow us

Jeden komentář u “Řízení Mysli Pomocí Kvantových Vln – DNA rezonance – Fraktální Mozek k Rozhraní Počítače”

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP