Skalární Energie ve Vojenské Technologii – Matematika kulových Hyper dimenzí – Skalární interferometrie

Věda je pouze perverzí sama o sobě, pokud nemá jako svůj konečný cíl zlepšení lidstva. – Nikola Tesla – 1919

Skalární Energie ve Vojenské Technologii – Průlom v matematice kulových Hyper dimenzí – Praktická řešení – Přenáše energii vyššími dimenzemi rychleji než je rychlost světla – Teslova houfnice – Tesla howitzer – Teslovakopule – Síla pochází z časové oblasti –Tesla dome – Teslova houfnice a její možnosti působení – Jaderná zbraně jsou elektronickým vypnutím téměř k ničemu – Anténa a počítač tvoří skalární interferometr tzv.Teslovu houfnici – Exotermický režim vyzařuje energiiTeslova houfnice může znit veškerou elektroniku v okolí – Skalární interferometrie – Endotermický režim vysává energii – Letci svědky studených výbuchů – Celosvětová elektromagnetická mřížka zvaná Woodpecker Grid – Počítače určují polohu pomocí Woodpecker mřížky – Režim „Mindsnapper“ ovlivňuje elektromagnetické spojení mysli a těla – Střední úrovně způsobují davovou hypnózu – Vyšší úrovně způsobují smrt – Psychoenergetika a skalární vlny – Přenosná skalární EM pulzní zbraň velikosti bazuky – „Phaser“ ze Star Treku s režimy „omráčení“ a „zabití“ – 1985 – Test skalárních zbraní – Sovětské skalární elektromagnetické zbraně – Skalární elektromagnetická revoluce způsobila, že všechny předchozí formy války jsou téměř zastaralé – Slunce a Země jsou jemně vyvážené skalární energie – Narušení rovnováhy může zničit Zemi – Lidská činnost může ovlivnit Slunce – Skalární zbraně bez svědomí zničí Zemi – Brežněv chtěl zastavit vývoj hromadných zbraní

Skalární interferometrie, Teslova houfnice Tesla (Tesla howitzer), Teslova kopule (Tesla dome), fúzování mrtvých a šílené systémy, skalární strategie, zemětřesení, války o počasí, sluneční bouře, kontrola myslení lidí a mnoho jiného … To je jedno z použití skalárních vln, dají se také použít ve zdravotnictví – Léčivé Síly Podélných Vln – Skalární Energie.

„Dějiny se opakuje. Tentokrát to ale nejsou Američané, kdo dostal první skvělou superzbraň jako první.“

Síla pochází z časové oblasti a Hyperdimenzí

Nezapomeňte, že síla pro tyto zbraně pochází z časové oblasti, podélných EM vln ve vakuu prázdného prostoru a síla je ohromná a ohromující. Schopnost vystřelit na jakýkoli cíl z místa vzdálené kontroly je něco, co se nikdy předtím nestalo. To je neuvěřitelná moc, kterou je třeba mít pod kontrolou, a dělí novodobé dějiny na období „před“ a „po“ (Zařízení MEG – Podélná Skalární Energie vyplňuje vakuum prostoru – Patent US6362718B1).

Průlom v matematice kulových Hyper dimenzí – Praktická řešení

Hyperkoule je koule v mnoha dimenzích, které jsou větší než tři, skládání hypersfér má praktické aplikace pro korekci chyb v kódech, které pomáhají zajistit přesnost při přenosu dat. Matematička Maryna Viazovska dokázala nejlepší způsob, jak sbalit koule do osmi a 24 rozměrů (A Breakthrough in Higher Dimensional Spheres | Infinite Series | PBS Digital Studio).

Energie může být přenášena rychleji než rychlost světla

Energie může být přenášena rychleji než rychlost světla to hyperspatiálně (hyperspatial). Přenos energie nejde přes 3-prostor, ale kolem 3D prostoru. To znamená, že je možné produkovat energetické změny ve vzdáleném systému na vzdáleném místě, aniž by bylo nutné přenášet energii „prostorem“ v normálním 3D smyslu.

Přenášení energie vyššími dimenzemi

Vysíláte energii přímo v čase nebo vyšší dimenzí. V závislosti na modelu, který používáte. Rychlost přenosu vnitřní podélné EM energie se dále neomezuje na rychlost světla.

Ukázka skalárních zbraní použité ve skalárních válkách

  • Teslova houfnice – Tesla howitzer
  • Teslova kopule – Tesla dome
  • Darebácké skupiny – Rogue groups
  • WW II – III
  • Ruské “plavidlo”

Teslova houfnice a její možnosti působení

Jaderná zbraně jsou elektronickým vypnutím téměř k ničemu

Sumarizace zbraní od plukovníka Toma Beardena (Tom Bearden’s weapons slides and Fer-de-Lance) Bomby jsou zastaralé. Všechna současná jaderná zařízení jsou elektronickým vypnutím téměř k ničemu. Veškeré vzdálené ničení lze provádět z kontrolního místa a to z kteréhokoliv bodu na Zemi. Tyto zbraně mohou dokonce způsobit bouře na slunci! Je velmi naléhavé zveřejnit a poznat tato fakta.

Anténa a počítač tvoří skalární interferometr – Teslova houfnice

Dvě skalární antény spolu s počítačem, který je ovládá, tvoří skalární interferometr. Podle plk. Beardena mají Rusové již stovky takových instalací. Tyto interferometry se nazývají „Teslovy houfnice“. Mohou dodávat obrovský výbuch energie do vzdáleného cílového místa. Jsou to skutečné, ozbrojené akce na dálku.

„Exotermický“ režim vyzařuje energii

První režim houfnice se nazývá „exotermický“ provozní režim (exothermic mode). Tento mode na cílové místo vystřeluje obrovské množství EM energie. Výbuch skalární Teslovi houfnice může mít ničivou jadernou úroveň a lze ji snadno opakovat na stejném místě, v jeho blízkosti nebo kdekoli jinde.

Teslova houfnice může zničit veškerou elektroniku v okolí

Houfnice může použít menší exotermické nastavení výkonu a jednoduše tak zničit veškerou elektroniku v cílové oblasti. Díky tomu se mohou znefunkčnit jaderné střely, když sedí ve svých silech, „smažením“ elektronických obvodů, které je vedou. Mohou kdykoli a kdekoli na světě sesadit jakékoli letadlo, osobu, elektrickou síť.

Skalární interferometrie

Objev a vývoj skalární interferometrie (Scalar Interferometer) nás přivedl do nového světa, ať se nám to líbí nebo ne. Kdokoliv může být ovlivněny, nikam se neschováte včetně zmatených senátorů, politiků, obchodníků nebo kongresmanů. Jen lidé se musí probudit.

„Endotermický“ režim vysává energii

Druhý režim Teslovi houfnice se nazývá „endotermický“ (endothermic mode). V tomto režimu houfnice vysává energii z cílové oblasti a v podstatě vytváří výbuch chladu ve vzdálenémmístě. Je dokonce schopen zmrazit části oceánu. V endotermickém režimu musí odsátá energie někam jít, takže je odváděna do jiného vybraného místě na Zemi.

Letci svědky studených výbuchů

Piloti leteckých společností byli svědky studených výbuchů. Bearden uvádí řadu případů, kdy byly tyto „studené výbuchy“. Jeden výbuch byl 9. dubna 1984, kdy obrovský houbový mrak převážně vody byl vidět jak stoupá kilometry a kilometry z oceánu k nebi. Šířka výbuchu 240 km. Tyto endotermické chocholy byly vyfotografovány satelitem.

Energie pochází z časové oblasti

Pocházejí z časové oblasti. Energie výbuchu, teplo nebo světlo nebo cokoli jiného, pochází z vakua vesmíru v místě samotného cíle.

Celosvětová elektromagnetická mřížka zvaná Woodpecker Grid

Velké Teslovi houfnice jsou zaměřeny na své cíle pomocí celosvětového elektromagnetické mřížky zvané „Woodpecker Grid“. Rusové zahájili tuto mřížku v roce 1976.

Počítače určují polohu pomocí Woodpecker mřížky

Woodpecker Mřížka je mřížka EM vln, které poskytují kanál pro LW vlny (podélné vlny) do jakéhokoliv bodu na Zemi. Počítače využívají informace z této mřížky k vyladění míření houfnic na přesné místo na Zemi. Mohou zaměřit také místo pod zemí, ve vesmíru nebo pod mořem.

Režim „Mindsnapper“ ovlivňuje elektromagnetické spojení mysli a těla

Třetí režim houfnice se nazývá „Mindsnapper“. Tento režim ovlivňuje elektromagnetické spojení mysli a těla. Při nízké úrovni způsobíte ztrátu vědomí.

Střední úrovně způsobují davovou hypnózu

Při o něco vyšší síledojde, žemysl lidí v cílové oblasti se dostanu do jakési hypnotického transu, stavu. V tomto stavu jsou všichni velmi náchylní k návrhům a rozkazům.

Vyšší úrovně způsobují smrt

Při vysoké úrovni dochází k narušení spojení mysli a těla, Tzn., že všichni v cílové oblasti okamžitě padají dolů. A nejen to, všechno kolem vás a uvnitř vás by zemřelo. Vaše sterilizované tělo by dlouho nehnilo.

Psychoenergetika a skalární vlny

Mindsnapper může být použit na malé ploše nebo k zabití celé populace. Ve skutečnosti se použití skalárních vln k ovlivnění lidské mysli stalo samostatným novým polem a bylo nazváno „psychoenergetika“.

Přenosná skalární EM pulzní zbraň velikosti bazuky

Skalární EM pulzní zbraň velikosti bazuky lze také použít k vyražení tanku, tryskového letadla, vrtulníku, nebo továrny. Přitom stačí jenom jeden pulz. Tanková válka je tedy zastaralá.

„Phaser“ ze Star Treku s režimy „omráčení“ a „zabití“

Ačkoli vývojové úsilí si vyžádalo právě skalární elektromagnetické hledisko, v této oblasti vědy lze dosáhnout mnoha dalších úžasných věcí.

1985 – Test skalárních zbraní

Obrovský test ruských skalárních zbraňových systémů byl proveden v roce 1985. Tohoto testu si západní vědci zcela nepovšimli. (Viz ZDE a ZDE)

Sovětské skalární elektromagnetické zbraně

Celá řada informací a komentářů Fer-de-Lance je v kategorii „must read“ pro každého, kdo si chce být vědom současného stavu věcí v tomto světě právě teď. Je to nový svět a je potřeba si trochu zvykat. Fer-de-Lance mluví laicky jasně

Skalární elektromagnetická revoluce způsobila, že všechny předchozí formy války jsou téměř zastaralé

Na nejhlubší nebezpečí použití skalárních zbraní zde upozorňuje také plukovník Tom Bearden.

Slunce a Země jsou jemně vyvážené skalární energie

Slunce, země a měsíc (vlastně celá sluneční soustava) jsou jemně vyváženým uspořádáním skalárního (podélného) EM záření. Mezi Zemí a Sluncem existuje skalární spojení, což jsou oba obrovské dipóly tryskající energii v časové oblasti.

Narušení rovnováhy může zničit Zemi

Velké skalární události na Zemi by mohly tuto rovnováhu změnit a způsobit skutečnou katastrofu. Skutečně by mohla být stimulována sluneční reakce, aby se Slunce mimo jiné prudce říhlo a zničilo naši biosféru (Micronova – Supernova).

Lidská činnost může ovlivnit Slunce

Skalární válka bez svědomí by způsobila obrovské sluneční bouře… Lidská činnost může ve skutečnosti ovlivnit samotné slunce, je skutečně ohromující.

Skalární zbraně bez svědomí zničí Zemi

Používání obrovských skalárních EM zbraní je tedy dvousečný meč. Pokud nebudou použity opatrně, mohlo by použití zbraní způsobit uživateli i oběti hroznou reakci a dokonce způsobit zničení samotné Země. Není náhodou, že v roce 1960 Chruščov prohlásil, že nová fantastická zbraň pokud se použije bez omezení zničí veškerý život na Zemi.

Brežněv chtěl zastavit vývoj hromadných zbraní

„Tento děsivý potenciál přimělo Brežněva v roce 1975 vyvinout tak silnou snahu o dosažení dohody o zakázání vývoje„ nových zbraní hromadného ničení“.Tyto zbraně jsou děsivější, že většina lidí o tom ani nesnila … Je smutné, že celý západní svět ani nevěděl, o čem Rusové mluví. “ (Stunning new revelations about the secret scalar EM wars the media ignores)

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP