Psychoenergetika – Skalární Interferometry – Mysl je podobná času – Myšlenkové Války

Skalární interferometry manipulují s psychikou – Vše je vědomí – Mysl je podobná času – Skalární vlny jsou v časové oblasti – Myšlenkové Války – Se Skalární psychoenergetikou můžete docílit davové kontroly – Jedna strategie v myšlenkové válce je jednoduše převzít mysl „vůdců, politiků“ národa – Zrady Chruščova, Gorbačova, Jelcina – Slovienský národ a Armáda – Ćas je krví prostoru – Jak funguje řízená podélná elektomagnetická kontola mysli? – Psychoenergetické zbraně mohou psychicky zmrzačit a fyzicky zabíjet – Propojení mysli, těla, záměru a indukce změn v mozku – Časově polarizovaná elektrodynamika k ovlivňování mysli a těla – Západní věda je do značné míry materialistická a proto do značné míry nesprávná – Západní věda dlouho nevěděla jak má měřit operace mysli – Samotné příčné vlny neumožňují sofistikovanou kontrolu

Mentální strhávání, navozování hypnogogického transu (Hypnagogické halucinace jsou druh pseudohalucinací), ovládání mysli, vysílání myšlenek a pocitů, harmonické vědomí, nebo mravenčí svět, vzdělávání prostřednictvím EM [LW], mentální stahování „pocitů“, revoluce v duchovním vývoji, „osvícenský stroj, Skalární kostely, Skalární Války …

Skalární interferometry manipulují s psychikou

Psychoenergetika jednoduše používá skalární interferometry k manipulaci a konstrukci lidské psychiky. Dá se použít pro dobro tak i pro zlo. Vše se všemu a všem vrací. Pro většinu dnešních lidí inženýrství mysli pomocí podélných vln může mít ohromující a děsivý aspekt.

Vše je Vědomí, Mysl je podobná času

Mysl je elektromagnetické povahy a sama o sobě je z časové oblasti. Vše je mysl. „Mysl je podobná času.“ Co myslíme, tím se stáváme.

Skalární vlny jsou v časové oblasti

Podélné skalární EM vlny jsou také z časové oblasti. Překrytím určitých skládaných vzorů (časových oscilací, interference) na podélných vlnách lze vytvořit myšlenku nebo pocit u osoby nebo osob, které jsou v interferenční zóně. Interferenční zoná je tam, kde se kříží vlnové paprsky.

Myšlenkové Války

Slabá osoba na duchu si nic nevšimne, cítí, že tato myšlenka nebo nápad je je vlastní myšlenkou. Podélný vlnový vzor může být vlnou strachu, paniky, čehokoliv .., Toto je současný svět psychoenergetiky (Psychoenergetics) a pokračující Myšlenkové války (Mind Wars) ...

Se Skalární psychoenergetikou můžete docílit davové kontroly

Skalární psychoenergetika ve své nejprimitivnější podobě jednoduše „strhává“ všechno myšlení v cílové oblasti. Lze ji použít k uvedení lidí do hlubokého hypnogogního transu. V tomto stavu mysl lidí je najednou velmi ovlivnitelná a pravděpodobně uvěří skoro všemu, co jí je řečeno. Dokonce by mysl těchto lidí poslouchala a plnila všechny vydané příkazy… Dneska když člověk otevře oči, tak pochopí, že se snaha ovládání mysli děje ve velkém měřítku

Jedna strategie v myšlenkové válce je jednoduše převzít mysl „vůdců, politiků“ národa.

Zrady Chruščova, Gorbačova, Jelcina

Slovieni, Rusové byli zrazení N. S. Chruščovem, který dostal i po své smrti ortel. Slovieni dále byli zrazeni M. S. Gorbačovem, Jelcinem, Havlem …

Slovienský národ a Armáda

Rusové dosáhli v polovině 90. let bodu, kdy mohli převzít kontrolu nad myslí člověka, s upravenými podélnými EM vlnami, včetně některých časově polarizovaných EM vln. S malým týmem asi 30 lidí, začali pomalu stavět Slovienský národ na nohy, ze srdce Vám děkujeme. Ruská armáda je v národních rukách, kdyby nebyla tak by nevznikl ani tento portál … Jsme jeden rod.

Ćas je krví prostoru

N.A. Kozyrev

Jak funguje řízená podélná elektomagnetická kontola mysli?

Fyzika skalární psychoenergetiky se zdá být ještě tajemnější než získávání energie z vakua. Jedním z článků je ‚Ovládání mysli a polarizace EM vln(Mind Control a EM Wave Polarization Transductions). Kde Bearden ostře varuje před zneužitím těchto znalostí. Každá bytost, která provádí tyto postupy a experimenty, jedná z vlastní vůle a je výhradně odpovědná za všechny důsledky. Jsou zde Kony Hyperprostoru.

Psychoenergetické zbraně mohou psychicky zmrzačit a fyzicky zabíjet

„Mind Control a EM Wave Polarization Transductions“

Propojení mysli, těla, záměru a indukce změn v mozku

Je zde přehled elektromagnetické povahy operací mysli. Přehled propojení mysli, těla a záměru – indukce fyzických 3D prostorových EM energetických změn do mozku, do nervového systému a do každé buňky těla z časově podobných koherentních, souvislých operací mysli.

Časově polarizovaná elektrodynamika k ovlivňování mysli a těla

Časově polarizovaná elektrodynamika se používá k inženýrství, k ovlivňování operací mysli a ve vazebné smyčce mysli a těla. Jsou prezentovány transakční mechanismy, pomocí kterých lze různé vlnové EM polarizace transformovat jednu do druhé (Mind Control and EM WavePolarization Transductions, Part 1).

Západní věda je do značné míry materialistická a proto do značné míry nesprávná

Toto vážné omezení existuje, protože v těle měříme pouze slabé elektromagnetické příčné vlnové [TW transverse wave / příčné vlny] operace a funkce související s biologickým chováním a mozkovými operacemi.

Západní věda dlouho nevěděla jak má měřit operace mysli

Většina západních vědců dlouho nevěděla, jak měřit „operace mysli“ přímo. Západní metody ovlivňování mysli elektromagnetickýmí vlnami používaly dlouho pouze příčné vlny, nikoli podélné vlny vakua.

Ruští vědci také používají příčné elektromagnetické vlny jako „ hrubou sílu “.

V případě potřeby„ otiskují “nebo„ aktivují “ vlny s požadovanou vnitřní podélnou vlnou LW a časově polarizovanou EM vlnou a fotonovými strukturami potřebnými k přímému žádoucímu provádění mysli.

Samotné příčné vlny neumožňují sofistikovanou kontrolu

„Tyto„ modely s hrubou silou “jistě mohou být velmi silné a určitě mohou přinést výsledky. Samy o sobě však neumožňují

  • sofistikovaný design potřebný k časově polarizovaných vlnám
  • pro inženýrství celého lidského kolektivního nevědomí současně
  • pro inženýrství celého kolektivního nevědomí všech druhů na Zemi (tj. kolektivní nevědomí Gaie)
  • pro přesné inženýrství paměti a znalostní základny jednotlivce (Time-polarized photons and time-polarized EM waves).

Odkazy

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP