Psychoenergetika – Skalární Interferometry – Mysl je podobná času – Myšlenkové Války – Díl 2

Psychotronika – Mysl má skalární povahu a podélné vlny dovolují sofistikovanou kontrolu – Operace mysli jsou podobné času, složeny ze skalárních funkcí fotonů a vln – Inženýrství mysli lze dosáhnout pouze vlnami času – Kognitivní modely mysli byly vytvořeny – Konfigurace chování a myšlení lidí – Změna chováni jedince „Delta“ od referenční hodnoty – Testování korelátů a ovlivňování skupin – Zachytit myšlenkové trendy ve společnosti – Vlastenectví je pro nepoctivé skupiny jen slovní hra – Lze měřit kolektivní nevědomou mysl – má své koreláty – Kolektivní operace podvědomí jsou hlouběji – CIA, KGB, NSA a další ví, že existuje Gaia – Rod – Rodina – Národ a osvobození mysli – Návrat k harmonické jednotě – Nebo vytvoření mravenčí společnosti – Pro náš rod, rodinu, prarodiče, národ a přírodu

Zdánlivě magické operace psychoenergetiky, někdy nazývané „psychotronika“, nelze dosáhnout obyčejnou energií příčných vln EM. Příčné vlny jsou klasické elektromagnetické vlny.S podélnými skalárními vlnami je možné dosáhnout sofistikovanou kontrolu mysli, protože samotná mysl má skalární povahu (Psychotronická technologie je realita již dlouho – Psychotronická válka – Kontrola mysli a Shumannova rezonance – Čtení myšlenek je vylepšenou verzí počítačového rozpoznávání řeči).

Operace mysli jsou podobné času, složeny ze skalárních funkcí fotonů a vln

Bereme na vědomí, že všechny operace mysli jsou podobné času. To znamená, že jsou složeny ze skalárních funkcí EM fotonů a funkcí skalárních EM vln. Mysl je tedy velmi zvláštním druhem elektromagnetického systému, který existuje v časové oblasti …“ (DNA fantomový efekt)

Mysl je elektromagnetický systém z časové oblasti (http://www.cheniere.org/explore%20articles/mind%20control1/p08.htm).

Inženýrství mysli lze dosáhnout pouze vlnami času

Kognitivní modely mysli byly vytvořeny

Vědci prováděli mnoho fenomenologických experimentů (phenomenology experiments).Prováděli, provádí jednu malou změnu po druhé a důkladně zaznamenali data. Pokaždé zjistí fyzickou změnu (změny), ke kterým dojde v těle, zaznamenají změny v mentální a emoční rovině, ke kterým dojde v mysli. Vytváří se kognitivní model Vašeho myšlení se zpětnou smyčkou. V průběhu několika let vytvořili rozsáhlou databázi těchto jednotlivých korelátů. Na tuto databázi je napojena zneužitá umělá inteligence.

Konfigurace chování a myšlení lidí

V těchto experimentech jsou experimentátoři schopni vyvolat jakoukoli změnu těla, mysli, vašich pěti smyslů, kterou si přejí. Silné emoce. Intenzivní bolest. Intenzivní potěšení. Bolestné myšlenky. Obrazy. Vzpomínky. Vnímání. Sny. Vize. Ztráty paměti. Změny paměti, OsobnostTeď jsou po Vas, po Vaší Duši … (Patenty – Od PsyOps k Neurologickým Válkám – Monitorování Lidí pomocí Globální Sítě, např. Telefonní Sítě, Internetu – Claudový Fyziologický Monitorovací Systém)

Změna chováni jedince „Delta“ od referenční hodnoty

Atribut “Delta” v emisním spektru je změna od nulového referenčního spektra. Představuje přesný souhrn všech mentálních, fyzických, organických, chemických a jiných změn a interakcí (Mind Control and EM WavePolarization Transductions, Part 3 of 3).

Testování korelátů a ovlivňování skupin

Další fází výzkumu bylo testovat koreláty a inzerce na statisticky významném průřezu lidí, národů, nebo specializovaných populací, skupin (vojá, policistů, politiců, lékařů, IT profesí ). Začalo se bezdomovci, posléze byly zaměřeny cílení jedinci, ať již lidé co mysleli jinak, lidé co zpochybňovali systém řízení, nebo lidé co byli nadprůměrně inteligentní.

Zachytit myšlenkové trendy ve společnosti

Šlo o to zachytit extrémní trendy ve společnosti. Posléze se zaměřila celá města, jako třeba byl Seattle. V Seattlu se měřily všechny interakce všech lidí, zvířat, rostlin, tedy všeho co vydávalo elektromagnetické vlnění. Vytvořil se kognitivní model města. Nyní se vytváří kognitivní model Země. Digitální obraz všeho a všech, digitální Země – Digitální koncentrák z kontroly z genetické úrovně, nebo tzv. digitální peklo.

Kognitivní databázový model zlepšil kontrolu mysli

Tento program je velmi efektivní – kognitivní databázový model způsobil zlepšení vědy a technologie ovládání mysli. Model vylepšil chování a inženýrské mechanismy, byl doplněn o hotovou databázi a vyvinuté aplikační vybavení. Kognitivní model byl rozšířen o zneužitou umělou inteligence (http://www.cheniere.org/explore%20articles/mind%20control3/p02.htm). V roce 2013 došlo velké digitalizaci HAARP a bylo postaveno mnoho zařízení (5G – HAARP – Real World Simulations – Matrix – Nanobots – LDAL).

Vlastenectví je pro nepoctivé skupiny jen slovní hra

V každé velké a silné lidské organizaci je základem nepoctivých skupin moc a utajení. Nepoctivé skupiny se neustále snaží zvýšit svou moc, kontrolu, vliv, prestiž atd. … Vlastenectví je pro nepoctivé skupiny jen slovní hra. Mají své vlastní programy (http://www.cheniere.org/explore%20articles/mind%20control3/p05.htm).

Lze měřit kolektivní nevědomou mysl – má své koreláty

Kolektivní nevědomá mysl celého lidského druhu má také své vlastní časově podobné operace a koreláty, které lze měřit při použití měření t-polarizace a třídění všeho.

Kolektivní operace podvědomí jsou hlouběji

Kolektivní operace podvědomí jsou pohřbeny o několik úrovní hlouběji uvnitř rekurzivní Whittakerovy struktury (Whittaker structuring) uvnitř EM polí, vln a potenciálů.

CIA, KGB, NSA a další ví, že existuje Gaia

Vědci z KGB, CIA, NSA a další vědí, že existuje Gaia. Pro většinu bytostí je to kolektivní nevědomá mysl, kterázahrnuje všechny druhy na Zemi. Byly snahy o ovládnutí, vyřešení a měření tohoto problémů. Operace Gaia jsou pohřbeny ještě hlouběji v rekurzivním strukturování uvnitř EM polí, vln a potenciálů (Kvantová Fyzika pro Radikální Revizi – DNA je Biologický Internet – Chromozomy jako Holografické Počítače – 5G a Destrukce DNA).

Rod – Rodina – Národ a osvobození mysli

Ve skutečnosti mají ruští národní vědci a armáda od prvního dne svůj konečný cíl stanovený pro tuto hlubší oblast mysli a možné osvobození mysli celého lidského druhu (EMF a 5G Zabijí Celý Biologický Život).

Návrat k harmonické jednotě

Jsme přesvědčeni, že psychoenergetičtí vědci nejen z Ruska chápou tuto hlubší oblast. Je zde možnost přímo konstruovat kolektivní lidský druh v bezvědomí. Tím se může navrátit lidský druh do své podstavy, k rodu, přírodě, do harmonické jednoty a dosáhnout i univerzální harmonie. Človek je schopen jen svým tělem připojit se do bio internetu a používat hyper komunikaci. Naše DNA je fraktální anténa (Biologický život a umělé neharmonické EMP – Fraktální antény v bezdrátové technologii zabíjejí celý biologický život – Rychlé směrované vyzařování paprsků v inteligentních anténách je 5G smrtící mřížka – Fraktální DNK). Je zde nová vlnová genetika a medicína (Vlnový Kvantový Genom – Peter P. Garyaev a Nominace na Nobelovu cenu 2021 – Ústav Lingvistiky Vlnové Genetiky – Vlnová Genetika dokáže Vyléčit jakoukoliv Nemoc).

Nebo vytvoření mravenčí společnosti

Dogmatické myšlení, mamon, egoistické vnímání vede k přeměně na jakousi “mravenčí “společnost s elitní skupinou, která řídí vše (Řízení Mysli Pomocí Kvantových Skalárních Vln – DNA rezonance – Fraktální Mozek k Rozhraní Počítače).

Vyzýváme všechny národy, aby používaly tyto technologie: ne k týrání, ale k uzdravování, vzdělávání, povznášení, harmonizování a rozšiřování harmonického života každé bytosti na Zemi i v Multi vesmíru. Pokud tak učiníme, budeme mít všichni daleko světlejší budoucnost.

Pro náš rod, rodinu, prarodiče, národ a přírodu

Zdroje

Následuj nás / Follow us

Jeden komentář u “Psychoenergetika – Skalární Interferometry – Mysl je podobná času – Myšlenkové Války – Díl 2”

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP