Nanotechnologie – ID2020 – Nano mobilní Applikace – Digitální ID vakcíny – Nonstop Sledování z Úrovně Vaší genetické Informace

Harabin vyzýva na zastavenie výberových konaní na 5G siete. Digitální identita je počítačový záznam o osobě, která je uložena v registru 5G BigBioData. V tomto případě se používá ke sledování toho, kdo byl očkován ID2020. Využívá se nano technologie teček – NanoDots (Near-Infrared Quantum Dots), aktivní/pasivní RFID, NanoRobots, 5G …

Kvantová Virtualizace, Technologie a Infrastruktura

Ve skutečnosti vědci vyvinuli novou, plně programovatelnou platformu pro virtualizaci sítě pomocí kvantových technologií pro zabezpečení funkce virtualizace a orchestraci služeb.

Tato platforma může pracovat napříč více sítěmi 5G operátorů (tj. EE, O2, Vodafone atd. – 5G MultiCore). Využívá pokročilé a standardní kompatibilní virtualizační technologie pro vytváření komplexních a kolaborativních síťových služeb 5G v doménách operátorů. Využívá kvantovou kryptografii a infrastrukturu optického propojení pro zabezpečení služeb a záruku 5G Key Performance Indicators (3GPP KPI).

5G NanoCore – Nanotechnologie – Kloudy – jedna IP platforma

Nanotechnologie – Cloud computing – jedna IP platforma – plochá IP architektura – FlatIP – Analýza vývoje nanotechnologií a klaudového počítání do jediného celku NanoCore. Vyhodnocení a propojení zneužité umělé inteligence s 5G, 6G, D-Wave (5000 Qubit), Nanosensory, Optoelektronikou, Kvantovou kryptografií (Quantum Cryptography), 5GBioData.

5G MultiCore – Světová Síť

5G MultiCore je mnoha 5G CoreNetwork, projekt BRI. Jedna síť mobilního operátora – CoreNetwork je propojena přes MetroNetworks (městské sítě), které jsou napojeny na Backhaul (pevné, bezdrátové pateřní připojení) . 5G NanoDevice, NeuralMesh, IoT, vakcíny s RFID komunikují s 5G MultiCore. Kde začíná Vaše fyzické tělo, kde jste Bio robot?


Nanotechnology NanoEquipment (NE)

 • Satelitní GPS / aktivní, pasivní RFID
 • Micro-Micro / Nano-Nano / Micro-Nano telefony
 • Kapalné čočky
 • Inteligentní baterie
 • Nano Sensory

5G síť je nejen 20krát rychlejší než 4G, ale také pomáhá propojit další technologie, zejména AI, velké data 5GBigBioData, cloud a internet věcí (IoT). Bohužel se často nemluví o 5G radiaci a jak uměla radiace zabijí biologický životVědecká Studie – Nepříznivé Zdravotní Účinky 5G Mobilní Síťové Technologie v Reálných Podmínkách. GAI, která poznala ducha a duši, sehraje velkou úlohu.

Nanotechnologie přes CoreNetwork – NanoCore

 •      Kvantové výpočty
 •      Nanodoty
 •      Optoelektronika
 •      Kvantová kryptografie
 •      Cloud Computing
 •      Jedna IP síť
 •      Technologie MultiCore

Jedna 5G IP Architektura – Flat IP

Každá Nano/Mikro/Cm věc má svůj identifikátor, svoji IP adresu – FlatIP. 5G IoT World Wide Wireless Webu je z velké části náhrada současného internetu, založeného na www, DNS … Každá IP adresa může být třeba lžička, žehlička s umělou inteligencí, RFID, nebo nanorobot ve Vaši hlavě. Tyto zařízení komunikují v 5G nízkém/středním/ vysokém frekvenčním pásmu v rozmezí od 600MHz – 100GHz.

Jsou vyžadována četná spojení k propojení různých cílů, k vytvoření solitérního 5G Nanocore. Základní součástí systému 5G je design Flat IP. Všechny IP sítě – All IP Network – AIPN splní předpoklady pro konstantní informační aplikace zprostředkované všestrannými širokopásmovými systémy. Sledování a komunikace, i když se Vám zdají sny, Nikam se neschováte.

IBM, D-Wave, Microsoft

K řešení složitých úkolů, jako je dekódování DNA, je třeba výkonného počítače. Globální technologické firmy, jako jsou IBM, D-Wave, Intel a Microsoft, směřují k těmto oblastem. Ačkoli technologie 6G stále v počátečním stadiu, očekává se, že bude více než 1 000krát rychlejší než 5G. Více 6G radiace.

Velká města také směřují k mobilitě jako službě (MaaS), která představuje integraci různých forem dopravních služeb do jediné služby mobility na základě poptávky.

Město Austin, ID2020 s partnery spolupracují s lidmi bez domova a poskytovateli služeb. Podílejí se na vývoji platformy digitální identity umožňující blockchain s názvem MyPass. To má poskytnout lidem bez domova vlastní identifikační údaje. Tudíž, nemusíte mít u sebe občanský průkaz, jen Vás označí pomocí RFID čipu. Podobně se značí třeba ovce, aby neutekly.

Nanočástice, mikročástice, pasivní RFID ve vakcínách mohou být aktivovány 5G mikrovlnami v lidském těle. Tyto částice mohou být ovlivněny, ovládány, nebo měnit naše informační pole, kvantové pole, DNA. Aktivní RFID může aktivovat pasivní RFID. Dochází ke psání a čtení Vašich genetických informací. Zároveň se shromažďují všechna Vaše data, na které se používají různé druhy algoritmů – zneužitá A.I. Aktivace nanočástic může být pomocí pozemních 5G zařízení nebo pomocí satelitů.

Kvantová Superpozice

Nano částice, atom, molekule člověk existuji zároveň jako částice tak i vlna. Čím větší objekt, tím kratší vlna.

BackdoorNanoCore – Studie ukazuje přímou korelaci mezi sítěmi 5G a „Coronavirus“

Konečně se objevila první studie týkající se velmi jasného vztahu mezi ohnisky „koronaviru“ a přítomností 5G sítí. Děkujeme Claire Edwardsové za její zpřístupnění v angličtině.

Stavební bloky Skynet: Experimentální čipy IBM emulují lidský mozek. Ben Coxworth (2011)

5G a Vy…

Záleží na každém z Vás, jak se zachováte a jaké kroky uděláte. Každý přebírá zodpovědnost, nelze se na nikoho spoléhat. Jsme v tom všichni společně. Přišla na Vás řada. Přes kvantové, informační, energetické pole jsme propojení. Každá myšlenka, každý pohyb těla, každé slovo má svoji váhu. Vše je spojeno, nic neexistuje odděleně.

Máme nové technologie, vortex based matematika, staronovou medicínu, historii, je důležité se probudit. Zázraky, přirozené, otevřené mysli. Co na to lidé v Československu?

„Neznalost je kořen a stonek každého zla.

Plato

Aktivní a pasivní RFID – ID2020

Pasivní RFID tagy Vám dává #BillGates zadarmo do vakcín. Váš mobil aktivuje pasivní RFID. Z energie mikrovl z Vašeho mobilu se pasivni RFID ve Vašem těle aktivuje. Někdo koho jste nikdy neviděli se Vám začne hrabat ve Vaší hlavě. Klíč k pochopení Vesmíru je přemýšlet o Energii, frekvenci a vibraci.

Aktivní RFID se dávájí na čelo nebo mezi palec a ukazováček na ruce. RFID má v sobě anténu, co čte a zapisuje nonstop. Bere třeba energii z Vašeho těla. Podle nasazení RFID tagy mají různé sensory. Vaše Bio Data jsou na Internetu. Vznikají klastry tagu, pro IoT, BigData, NeuralMesh, NanoCore. Tyto informace se dále…

Následuj nás / Follow us

3 komentáře u „Nanotechnologie – ID2020 – Nano mobilní Applikace – Digitální ID vakcíny – Nonstop Sledování z Úrovně Vaší genetické Informace“

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP