5G Bio Štít

Dr. Ilija Lakicevic, Res. Prof.

Tato nová technologie využívá technologii „wave field centeredness“ (WFC, Středové Vlnové Pole), která byla certifikována institutem Hado Life Institute vytvořeným Dr. Masaru Emoto. Dr. Ilija Lakicevic, Res. Prof. dále vyvinul systém, který nakládá s jaderným odpadem RBI101NWM (Natural Nuclear Waste Management System) – pro úplnou nápravu jaderné výzvy v celosvětovém měřítku.

Průlomová „kvantová“ holografická technologie nanofoilního katalyzátoru

Nový Bio štít je výsledkem nejmodernější technologie, která je v současné době k dispozici pro vyvažování a prevenci ničivých účinků způsobených nepřirozenými magnetoelektrickými vlnami, zejména (ale nejen) 5G, a to pro všechny biologické formy života. Díky jedinečně aplikovanému procesu kvantové nanokovové technologie je možné vyrovnat nevyvážené elektrooscilace vznikající ze všech magnetoelektrických mlh vyvolaných všemi zařízeními, jako jsou: notebooky, bezdrátové telefony, wlan, tablety, wifi, 4G, 5g, atd.. 5G bio štít přináší rovnováhu do pole na atomové a buněčné úrovni tím že vyvážuje účinky od všech škodlivých ionizovaných (tepelných) a neionizovaných (netepelných) záření.

OBLASTI POUŽITÍ

 • Vyvažování a revitalizace elektromagnetických polí z nepřirozených zdrojů, jako jsou notebooky, bezdrátové telefony, wlan, tablety, mobilní sítě, atd.
 • Vyrovnávání geo-biologických poruch včetně zdrojů podzemní vody (Hartmann, Curry, Palm, Peyré, Wissmann).
 • Vyrovnávání celého spektra biologických organismů, jako jsou živočichové, rostliny, lidé, urychluje a usnadňuje regeneraci.
 • Úplná harmonizace domů, kanceláří, škol, nemocnic, vozidel, vlaků a letadel, atd.
 • Psycho-emocionální harmonizace, zejména pro usnadnění meditace, nebo pro uklidnění od stresujících výzev každodenního života. Jsme obklopeni sjednoceným polem neomezené energie. Zvláště v městském prostředí je toto pole vysoce toxické a nakonec smrtelné. Obnovení rovnováhy v této oblasti je prvořadé, aby všechny biologické formy života mohly prosperovat a doplňovat se.
 • Zlepšení paměti, koncentrace, rychlosti a efektivity rozhodnutí, zejména pro piloty, chirurgy, učitele a všechny profesionály, jejichž výkon závisí na absolutní mentální jasnosti.
 • Harmonizace a vyvážení škodlivých účinků těkavých organických sloučenin (VOC) ve vnitřním ovzduší (byty, domy, podniky atd.).

Principy rezonance a vibrační medicíny

Technologii založena na TRANSFORMACI prostřednictvím INFORMACÍ. Tato technologie je založena na principu rušení nebo superpozici. Nežádoucí frekvence patogenního elektromagnetického záření je pokryta opačnou, pozitivní frekvencí a tím je záření harmonizováno. Tento proces umožňuje neutralizaci biologicky aktivních uměle vytvořených elektromagnetických polí a tak dochází k harmonizaci lidského těla, záření je přítomno a zůstane přítomno (přednáška 5G Apocalypse London Jacques H Bauer je s českými titulky).

Princip fungování je založen na matematickém informačním modelu, jemné informace / vibrace se přenášejí na materiál nosiče. To je srovnatelné s ukládáním dat na mikročip. Informační složka do které je integrovaná biologická konstanta vrací všechny dezorientované životní procesy zpět do jejich přirozené harmonie.

Kdy se projeví ÚČINKY?

Závisí to na citlivosti uživatele, jakož i na stupni opravy, které každý biologický orgán vyžaduje. Testy založené na změně pulsu srdce (HVR heart rate variability) prokázaly znatelné účinky po čtvrt hodině po aktivaci 5GBioShield. Někteří uživatelé okamžitě cítili účinky, ve formě klidu, harmonie a klidu. Jiní uživatelé, kteří byli více tělesně postižení čekali dny, nebo týdny než těžili z revitalizačních mechanismů těla, kdy se účinky staly plně efektivní. Proto je doporučeno všem trpělivost a vytrvalost, aby maximálně využili více účinků generovaných 5GBioShield.

Podle posledních vědeckých výsledků jsou účinky elektro-smogu rozděleny do dvou hlavních skupin: 1. tepelné účinky / 2. netermické účinky

Tepelné Účinky E-SMOGU

V případě tepelných efektů neexistuje úplná dokumentace, která by přesně definovala, co je rozumné a pro koho. Byly stanovené některá opatření a stanoveny limity. Tato opatření zahrnují:

 • Intenzita elektrického pole E se měří v jednotkách volt na metr, zkráceně V / m.
 • Měrná jednotka pro intenzitu magnetického pole H se měří v jednotkách ampér na metr, zkráceně A / m.
 • Vysokofrekvenční hustota záření nebo povrchová hustota energie se měří ve wattech na metr čtvereční nebo W / m2

Jednotky velikosti měření o prahových hodnotách se bohužel nepoužívají důsledně. Uvádějí se různé měřeni, jednotky, což mate širokou veřejnost. Třeba hustota povrchu energie bývá uváděna v různých jednotkách velikosti

 • mW / m2 Milliwatt na metr čtvereční
 • μW / m2 Microwatt na metr čtvereční
 • mW / cm2 Milliwatt na centimetr čtvereční
 • μW / cm2 Microwatt na centimetr čtvereční
 • nW / cm2 Nanowatt na centimetr čtvereční
 • Příklady převodu mezi E, H a S
 • E = síla elektrického pole H = síla magnetického pole S = síla povrchové hustoty 1 V / m 0,0027 A / m 0,0027 W / m2
 • 377 V / m 1 A / m 377 W / m2
 • 19.42 V / m 0.0515 A / m 1 W / m2

Příklad dalších jednotkových systémů:

 • Tesla (T) je jednotka odvozená od SI pro hustotu magnetického toku. Jednotka byla pojmenována po Nicole Tesle na Generální konferenci vah a měřítek (CGPM) v Paříži v roce 1960.
 • Systém elektromagnetických jednotek (EMU).
 • Systém elektrostatických jednotek (UES).
 • Gaussovský systém jednotek a systém jednotek Heaviside-Lorentz

Specifická míra absorpce (SAR) je rychlost, při které je záření absorbováno lidským tělem, když je vystaveno vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému poli. Může také odkazovat na absorpci jiných forem záření prostřednictvím tkáně, včetně ultrazvuku.

Kalkulačka měrné míry absorpce (SAR). Specifická míra absorpce (SAR) je míra intenzity vysokofrekvenčního záření těla při používání bezdrátového zařízení. Kalkulačka SAR vyžaduje, abyste zadali elektrické pole (V / m), vodivost materiálu (S / m) a hmotnostní hustotu (kg / m3).

Netepelné Účinky E-SMOGU

Vzhledem k rozmanitosti možných biologických účinků z netermického hlediska nelze výzkum v této oblasti považovat za dokončený. Mezi ně patří změny ve vlastnostech buněčných membrán, receptorů a chromozomů, přenos signálu, mozková aktivita, vliv na mitochondrie, reakční doba, spánek a duševní stavy, jakož i karcinogenní potenciál.

V případě elektromagnetických polí jsou možné různé efekty v závislosti na intenzitě nebo frekvenci pole a může hrát roli také možná modulace nebo pulsace, jako v případě mobilní telefonie GSM. Tím je zobecnění dříve nalezených výsledků prakticky nemožné a nutí vědce, aby se v rámci svého výzkumu zaměřili na konkrétní aplikaci, která dává jejich cílům největší smysl. Obecně jsou akceptovány podmínky používání mobilních telefonů s vysokým přenosovým výkonem, protože v tomto případě se předpokládají nejpravděpodobnější biologické účinky. Výjimkou jsou naopak tzn. ‚seriózní vědecké studie‘, které se ve srovnání zaměřují na slabá pole antén mobilního telefonu.

Je zajímavé si všimnout, že vládní úřady začínají mít zvýšený zájem o netermický účinek, který byl na konci minulého století značně bagatelizovaný. Zde je například oficiální prohlášení Spolkového úřadu pro životní prostředí ve Švýcarsku: https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog/in-brief.html#1583379750

NEZNÁMÁ RIZIKA na ZDRAVÍ (DOPADY)

Účinek nevyváženého záření na člověka závisí na intenzitě a frekvenci záření. Velmi intenzivní nízkofrekvenční záření může vyvolat nervové impulzy a nedobrovolné svalové kontrakce, zatímco intenzivní vysokofrekvenční záření může způsobit zahřátí tkáně. Mezinárodně použitelné mezní hodnoty poskytují částečnou ochranu před úrovněmi expozice a neříkají nic o dětech, přitom děti jsou nejohroženější skupina! Různé studie prokazují biologické účinky, včetně případu slabé radiační expozice pod těmito mezními mezinárodními standarty. Například slabé vysokofrekvenční záření může změnit elektrickou mozkovou aktivitu a ovlivnit mozkový metabolismus a průtok krve.

Jak záření z mobilních telefonů proniká do Mozku - Institute of Electronic; Žurnál inženýrů o mikrovlnné teorii a technikách
Jak záření z mobilních telefonů proniká do Mozku – Institute of Electronic; Žurnál inženýrů o mikrovlnné teorii a technikách

Například existuje podezření, že slabé nízkofrekvenční záření zvyšuje riziko leukémie u dětí. (WHO) klasifikovala nízkofrekvenční i vysokofrekvenční záření jako potenciálně karcinogenní pro člověka. Kromě toho někteří lidé pevně věří, že trpí zhoršenou pohodou a zdravotními dopady v důsledku velmi slabého záření (EHS). Způsoby, jak pomoci tzv. Elektrosenzitivním osobám, se teprve začínají objevovat. Blízká mobilní anténní nebo vysokonapěťová vedení mohou také zvýšit riziko. Zde je zajímavé shrnutí biologických účinků elektrosmogu na lidská těla: ‘Netermické účinky a mechanismy interakce mezi EMF a živou hmotou: vybrané shrnutí IC ICEMS, eds. Guiliani, L. & Soffritti, M .: Ramazziniho institut, Evropský onkologický J, knihovna, sv. 5. 2010. Stáhněte si zde

5G APOCALYPSE PROTECTION WITH SACHA STONE ON TRUMP, SOVEREIGNTY, INCOME TAX & MORE!

Dr. Marco Ruggiero

Specialista molekulární biologie a diagnostické radiologie.

Third Brain/Microbiome, Unlocking the Immune System by Dr. Marco Ruggiero