Americký Vojenský Výzkum – Vědí, že Lidé trpí – Bagatelizace Zdravotních Následků – Pandemie

AMERICKÝ VOJENSKÝ VÝZKUM 1970 – 1994

Zde je jen několik odtajněných dokumentů:

Účinky na testované osoby

Přečtěte si stránky rejstříku, abyste získali dobrý přehled o účincích vysokofrekvenčního mikrovlnného záření na testované osoby.

Vědí, že lidé trpí nadměrným používáním mikrovlnné technologie.

Dokument s 2000 Studiemi

1972 – ZORACH GLASER PHD – NAVAL MEDICAL RESEARCH INSTITUTE – Military Radiowave– Dokument NMRI je bibliografií více než 2 000 studií!

Bagatelizace Zdravotních Následků – Elektromagnetická Pandemie –

Telekomunikace, BigTech produkují třikrát víc peněz než farmaceutické společnosti. To znamená třikrát víc peněz na úplatky. Co se stane když se spojí zájmy BigTech a BigPharma? Co je COVID 5G NANO vakcína?

WHO – 1981 – Radiofrequency and Microwaves1981 – NASA -EMF – ELECTROMAGNETIC FIELD INTERACTIONS WITH THE HUMAN BODY: OBSERVED EFFECTS AND THEORIES

Senátor Blumenthal – Velké Bezdrátové přiznání – Žádné studie bezpečnosti

VELKÉ BEZDRÁTOVÉ PŘIZNÁNÍ (BIG WIRELESS CONCEDES: No studies showing safety of 5G – 7th Feb 2019): Nejsou žádné studie, které by ukázaly bezpečnost 5G !!! – 7. února 2019 – Americký senátor Blumenthal udělil telekomunikačnímu průmyslu velkou ránu tím, že definitivně řekl, že nebyly provedeny žádné studie bezpečnosti.

Světová studie z ČSR 1968 – neionizační vliv na živé organizmy

Vliv neionizujícího záření na živé organismyIng. Musil, Marha, Pafková, 1968 str 59-62 Studie vznikla z důvodu působení tehdejších televizních a rozhlasových vysílačů a pro bezpečnou realizaci nových.

Studie ukázala, že netermální vlivy ovlivňují biologické systémy.

Studie z 1968 stanovila limity, které byly v roce 1999 bez udání vědeckého důvodu změněny a dodnes jsou bagatelizovány. Tím od roku 1999 začala postupná elektromagnetická genocida v České republice. Podobně tomu je na Slovensku a v dalších zemí.

5G Zdravotni Rizika – Dr. Barrie Trower

Nositel Nobelovy ceny varuje před mobily

Prof. Olle Johansson

Prof. Olle Johansson nositel Nobelovy ceny ze Stockholmu z Institutu Karalinska varuje před zdravotními riziky tepelného i netepelného záření.

ADVERSE HEALTH EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC POLLUTION – Lecture by Prof. Olle Johansson

WHO 2011 – vysokofrekvenční radiace byla klasifikována jako možný lidsky karcinogen

Radiační a telekomunikační radiace byla klasifikována do skupiny 2B jako možný lidský karcinogen. Je hodně studií (zde) co volají ještě po přísnější klasifikaci. Navzdory tomu ve většině zemí se nic neudělalo pro snížení expozice a vzdělávání lidí o zdravotních rizicích způsobených vysokofrekvenčním zářením. Naopak se zvýšily hladiny záření. ČTU ani hygiena nezafungovala.

WHO – 5G a Riziko Rakoviny

Environmentální studie z Rakouska

Studii vypracoval Dr. Gerd Oberfeld a zúčastnilo se 2543 lidí. Lidé žijící do 200 metrů od vysílače s expozicí nad uW/m2 měli u žen 23 krát vyšší rakovina prsu. U těchto lidí 121 krát vyšší riziko nádoru na mozku (Ulozto.cz: Dr. Oberfelt – Steiermark Study -Environmental).

Mobilní telefony způsobují nádory, italský odvolací soud

Italský soud rozhodl, že dlouhodobé používání mobilních telefonů může způsobit nádory v hlavě

Studie americké armády 1971 – Zorach Glaser, Ph.D.

1972 – ZORACH GLASER PHD – NAVAL MEDICAL RESEARCH INSTITUTE – Military RadiowaveV této bibliografii je zahrnuto více než 2000 odkazů na biologické reakce na vysokofrekvenční a mikrovlnné záření, publikované do června 1971. Zvláštní pozornost byla věnována účinkům neionizujícího záření těchto frekvencí na člověka.

Překlad Vědy a Technologii v SSSR – Účinky Neionizujícího Elektromagnetického Záření – 1977

Zpráva obsahuje informace agrotechnologii, bionika (uplatňování poznatků ze studia živých organismů a jejich struktur při vývoji nových technologií.) bioakustice, biochemii, biofyzice, environmentálních a ekologických problémech, potravinových technologií, mikrobiologii, epidemiologii a imunologii, mořské biologii, vojenské medicíně, fyziologii, veřejném zdraví, toxikologii, radiobiologii, veterinární medicíně, vědy o chování, inženýrství člověka, psychologii, psychiatrii a souvisejících oborech a o vědcích a vědeckých organizacích v biomedicínských oborech.

Biologické efekty jsou již při jedné tisícině našich limitů

Henry Lai vytvořil „Výzkumné shrnutí“ pro webové stránky BioInitiative Report. Toto shrnutí obsahuje některé neocenitelné soubory abstraktů – na základě dat lze vyhledávat vědeckou literaturu o RFR, stejně jako sbírky vědeckých abstraktů o poškození volnými radikály (jak z RFR, tak z ELF) a sadu specifickou pro elektrocitlivost (EHS). Pokrývají výzkum publikovaný v letech 1990–2012.

Netermální, netepelný účinek je znám od roku 1926.

I přes to všechno ČTÚ, hygiena dál tvrdí že netepelné záření je bezpečné. Co se ještě musí stát než lidé začnou jednat? Kolik lidí ještě umře?

Prof. Martin Pall – Netepelné účinky

  1. Invaze do nervového systému
  2. Prolomení hormonálního systému
  3. Oxidační stres poškození radikály
  4. Rozpad DNA – rakovina, mutace v zárodeční linii
  5. Vyvolání zvýšené buněčné smrti
  6. Nižší plodnost a libido
  7. Vytváření nadměrného množství vápníku
  8. 15 mechanismu vzniku rakoviny

Testováno 913 těhotných žen, u žen s vyšší hladinou radiace 2,7 krát vyšší riziko potratu

Laserově Vyvinutá Atmosférická čočka (LDAL) – Profesor Nick Colosimo vysvětluje

Další dokumenty

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP