Spike Protein – Možná Ochrana proti COVID Vakcíně – DNA Internet – Vlnová Genetika a Indukovaná Vlnová Imunita – REZOTONE 11

Toto krátké video „Zdravotní sestra varuje – Držte se dál od očkovaných lidí“ podporuje silnou teorii a praxi Petera a Katyi Gariaeva, že DNA komunikuje navzájem a tvoří Bio Internet. Ti, kteří byli očkováni experimentální COVID vakcínou nesou nesprávnou DNA a RNA.

COVID-19 očkovaní lidé jsou potenciální nebezpečí pro své okolí. Modifikovaná DNA nebo RNA ve vakcíně ovlivňuje lidi, život kolem očkovaných lidí. Ženy v blízkosti očkovaných potratily, krvácely, náhle se jim změnil menstruační cyklus. Jsou hlášeny četná další zdravotní problémy. Hodně lidí na tuto experimentální vakcínu už umřelo. Každým dnem tento efekt Spike Proteinu je více viditelný v populací po celém světě. Je to velká zkouška, kterou teď lidé prochází. Je to oddělování zrna od plev.

Problémy s Vylučováním a Šířením mRNA poškozuje Lidi mnoha dalšími způsoby

Spike Proteiny způsobují vaskulární poškození plic a zánět v kardiovaskulárním systému tím, že se váží a poškozují lidské receptory ACE-2. To vede ke zvýšeným problémům a úmrtím na vaskulární poškození tepen, což vede ke zvýšení krevních sraženin, infarktu, mrtvic atd. Také způsobuje nepravidelné krvácení u žen. Spike Protein prochází hematoencefalickou bariérou a způsobuje neurologické poškození.

Spike proteiny v mRNA ve falešné „Vaxx“ a Nouzové Experimentální Injekci programují lidská těla tak, aby reprodukovaly více Spike Proteinů, které poškozují cévní a imunitní systém lidí, proto je mRNA biologická zbraň, která obrací lidi, že se zabijí sami Moderna – Vakcína COVID mRNA je operační systém… Vakcína v kombinaci s 5G je jak vakcína na steroidech (5G a Elektroporační DNA Vakcíny a Testy – Transhumanismus – Pirbright Institute – Bill Gates – Innovate UK – COVID-19 Genocida).

Je to jako žít ve špatném snu, protože tolik lidí si nevšímá, co se děje před jejich očima … Kvůli tajné dohodě vlád, média, farmaceutickému průmyslu, BigTech …

PEMF, MODULÁTOR GARIAEV, REZOTONE 11

Potencionální pomoc je pomocí

PEMF – Terapie Pulzního Elektromagnetického Pole
Léčba pomocí Gariaevova Modulátoru
REZOTONE 11 – Ochrana před 5G & COVID & SPIKE PROTEIN

Jak Řešit Situaci – Práce na Řešeních

Pokud můžete omezte pohyb tak, kde nevíte kdo byl nebo nebyl očkovaný experimentální COVID vakcínou. Chraňte nejvíc Vaše děti. Doopravdy zvažte, co je pro Vás důležité. Zvažte různé druhy ochran.

Můj mozek je pouze přijímač. Ve vesmíru existuje jádro, ze kterého získáváme znalosti, sílu, inspiraci. Nepronikl jsem do tajemství tohoto jádra, ale vím, že existuje.

Nikola Tesla

Vše je Světlo

Nikola Tesla – Rozhovor z roku 1899

Řešení? – Pouze z Informovaného Světla jde Vyvolat Chemickou Reakci

Prof. Dr. P. Gariaev a tým implementovali fenomén fantomu také obráceně. (DNA Decipher Journal, 2015 Korneev, A.A. Gariaev P.P. Some Aspects of Wave Gene Transmission) Pouze z Informovaného Světla jde Vyvolat Chemickou Reakci jak dokazují experimenty P. Gariaeva. Konkrétně zhmotnění fragmentu DNA ve vodě skrz modulované laserové záření (Pouze z Informovaného Světla jde Vyvolat Chemickou Reakci – PCR Polymerový Enzym Postavil DNA Bakterie).
Biofotony – Profesor Fritz Albert Popp

Jak moc Vás může Vaše Mysl ochránit?

Považuji vědomí za zásadní. Považuji hmotu za odvozenou od vědomí. Nemůžeme se dostat za vědomí. Vše, o čem mluvíme, vše, co považujeme za existující, postuluje vědomí.

Max Planck – Nobelova cena v roce 1918 – otec kvantové fyziky

Dnes je DNA považována za novou formu internetu. Na internetu se můžete také potkat s nebezpečím. Mysl tvoří vše. Síla Ducha, čistota Duše a zdraví Těla. DNA lze kódovat jazykem nebo slovy. Tvoříme přes myšlenky (God Id. Linguistic Wave GeneticsКВАНТОВАЯ ГЕНЕТИКА. СИЛА СЛОВА. БЕССМЕРТИЕ И ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ. Пётр Гаряев и Ада Кондэ).

DNA Bio Internet

zkum dokazuje, že DNA komunikuje s jinou DNA a tvoří Bio Internet. DNA je fraktální anténa, která vysílá a přijímá na velmi širokém pásu frekvencí. Tsian Kanchzhen došel k názoru, že DNA jako fyzická molekule je něco jako magnetofon skutečného elektromagnetického, informačního pole nebo signálu. Tento elektromagnetický signál běhá po molekule, může být přehrávaný, změněn, podobně jako záznam na magnetofonu.

Zatímco chemická struktura molekuly DNA bude téměř stejná téměř ve všech organismech, elektromagnetické informace a signál nebo dynamické holografické obrazy, které cestují po této molekule, se mohou výrazně lišit.

Informace, které jsou v DNA nás mohou dovést ke zdroji, k jádru, mohou v nás probudit vědomí, spojení, které nám může pomoct projít touto dobou.

Mikrovlny 5G a DNA Chiméry

V experimentu z roku 1960 Tsian Kanchzhen křížil pomocí mikrovln kuřecí s kachní DNA. Vlnové DNA křížení probíhalo v BIOTRONU, kde vajíčka kachny a kuřete byly po dostatečně dlouhou dobu. Doba je potřebná k tomu, aby se vlnově přenesla informace z jednoho genetického druhu na druhý. Jenom vlivem mikrovlnného záření výsledná kuřata měla vlastnosti kachny. Tsian Kanchzhen použil frekvenci 11 GHz, tato frekvence 11GHz je v pásmu 5G sítí. Od té doby bylo provedeno řada experimentů, které jsou za hranici humanity a jsou z kategorie velmi šílená věda …

Dá se říct, že můžete přenášet DNA informace přes 5G antény a tím může docházet k vytváření chimér, mutací DNA. Pomocí vlnovým vlastnosti DNA a mikrovlnného záření může docházet ke křížení různých DNA.

Biotron

Vliv Geometrie na DNA

Geometrie má také vliv na DNA křížení. Tensian Kanchzhen používal geometrii dvanáctistěnu k vytváření DNA chimér (BIOTRON – Vytváření Chimér křížením různých DNA). Tato Geometrie zesilovala mikrovlnný efekt. Jaké další tvary budov v našich městech nás víc ovlivňují?

Syntetická Biologie, GMO, mRNA a Genetická Degenerace

Zavedení geneticky modifikovaných organizmů GMO, Syntetické biologie, bakterie Synthia, Morgellonů, Nanotechnologie, modifikované RNA může vést k velmi závažným důsledkům. V některých případech i ke smrti, nebo i ke genetické mutaci v zárodeční linii. Může vést k vymření druhu (Syntetická Biologie – Morgelony – Patent US20030141189 – Nebezpečné Sekvencování RNA a DNA – Patent US20100090180A1 – Samoreplikační materiály – Operační Systém uvnitř Nanostrojů – US20030138777 – Aktivace přes Frekvence a 5G).

Preventivní Vlnová Imunita

Prof. Dr. P. Gariaev v Moskvě zjistil, že holografické informace lze zavádět preventivně. Je to tedy preventivní, selektivní, vlnová imunita vůči selhání orgánů, nebo můžete zlepšit celkovou imunitu. Kvantová vlnová medicína.

Můžete si to představit tak, že máte problém a kolem tohoto problému ošetříte všechny kvantový stavy. Tímto vlnovým, kvantovým ošetřením docílíme určitou rezistenci vůči problému, patogenu. V praxi se to děje tak, že ošetříte třeba 20 procent všech nejpravděpodobnějších kvantových stavů (Covid-21 – Objevování a Mizení Viru – Vlnové a Holografické Vlastnosti DNA – Digitální Sekvence v Koronaviru – Nepochopení v Západní Vědě).

DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele

DARPA mluví o programovatelné modulaci genové exprese hostitele – Holografické Informace lze zavádět preventivně, tedy preventivní indukovaná vlnová imunita, tím se můžete vlnově chránit před toxiny.

Můžete naprogramovat kmenové buňky elektromagnetickými vlnami (DARPA si je velmi vědoma Elektromagnetické Komunikace mezi Buňkami – Experimenty – Budoucí Věda – Vlnový Genom).

Rezonance mezi DNA a Jazykem

Existuje také rezonance mezi DNA a lidským jazykem a je možné modulovat DNA pouze pomocí jazyka. Toto již bylo provedeno a důsledky jsou silné. Vlnová lingvistická genetika je hlavní genetikou v Rusku (DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele – Holografické Informace lze Zavádět Preventivně – Oprava Poškozené Míchy ).

Harmonické Spojení se Srdcem Vesmíru

Harmonické tvoření s tvořivým jádrem Vesmíru, s čistým, býlím, věčným světlem a láskou, nám může dát sílu, abychom prošli tuto dobu a byli jsme schopni ochránit naše děti, rod, rodinu, národ, úrodu a přírodu. Jsme spojeni s našimi předky.

Je to naše mimořádná síla a schopnost přežití našeho světelného holografického obrazu. Tato schopnost přežití vede zpátky až k božské mysli, vědomí, zdroji, jádru, Duši, Duchu Vede k semínku nejvyšší bytosti co je v srdci čalověka a k harmonickému tvoření v nesmrtelnosti.

Poslanci Evropského parlamentu byli informováni o odpovědnosti za škodu a smrt vakcínou COVID-19

20. dubna bylo všem poslancům Evropského parlamentu doručeno oznámení o odpovědnosti za smrt a škody COVID-19 vakcín. Za Českou republiku jsou to níže jmenovaní. V tomto oznámení němž bylo poslancům doporučeno je řečeno, že mohou nést osobní odpovědnost za škodu a smrt způsobenou zavedením Digitálního Zeleného Certifikátu – Očkovací Průkaz (Digital Green CertificateVaccine Passport), o kterém se bude hlasovat v evropském Parlament 28. dubna 2021.

 • Hynek BLAŠKO – Identity and Democracy Group Czechia Svoboda a přímá demokracie
 • Dita CHARANZOVÁ – Renew Europe Group Czechia ANO 2011
 • Ivan DAVID – Identity and Democracy Group Czechia Svoboda a přímá demokracie
 • Martina DLABAJOVÁ – Renew Europe Group Czechia ANO 2011
 • Markéta GREGOROVÁ – Group of the Greens/European Free Alliance Czechia PIRÁTI
 • Martin HLAVÁČEK – Renew Europe Group Czechia ANO 2011
 • Ondřej KNOTEK – Renew Europe Group Czechia ANO 2011
 • Marcel KOLAJA – Group of the Greens/European Free Alliance Czechia PIRÁTI
 • Kateřina KONEČNÁ – The Left group in the European Parliament — GUE/NGL Czechia Komunistická strana Čech a Moravy
 • Ondřej KOVAŘÍK – Renew Europe Group Czechia ANO 2011
 • Radka MAXOVÁ – Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Czechia Independent
 • Luděk NIEDERMAYER – Group of the European People’s Party (Christian Democrats) Czechia TOP 09 a Starostové
 • Mikuláš PEKSA – Group of the Greens/European Free Alliance Czechia PIRÁTI
 • Stanislav POLČÁK – Group of the European People’s Party (Christian Democrats) Czechia Starostové a nezávisli
 • Jiří POSPÍŠIL – Group of the European People’s Party (Christian Democrats) Czechia TOP 09 a Starostové
 • Michaela ŠOJDROVÁ – Group of the European People’s Party (Christian Democrats)
  Czechia Křesťanská a demokratická unie — Československá strana lidová
 • Evžen TOŠENOVSKÝ – European Conservatives and Reformists Group Czechia Občanská demokratická strana
 • Alexandr VONDRA – European Conservatives and Reformists Group Czechia Občanská demokratická strana
 • Veronika VRECIONOVÁ – European Conservatives and Reformists Group Czechia Občanská demokratická strana
 • Jan ZAHRADIL – European Conservatives and Reformists Group Czechia Občanská demokratická strana
 • Tomáš ZDECHOVSKÝ – Group of the European People’s Party (Christian Democrats) Czechia Křesťanská a demokratická unie — Československá strana lidová

Zdroje

Problémy s Vylučováním a Šířením mRNA poškozuje Lidi mnoha dalšími způsoby – Jak Řešit Situaci – Práce na Řešeních – Rezotone 11 – Řešení? – Pouze z Informovaného Světla jde Vyvolat Chemickou Reakci – DNA Bio Internet – Mikrovlny 5G a DNA Chiméry – Vliv Geometrie na DNA – Syntetická Biologie, GMO, mRNA a Genetická Degenerace – Preventivní Vlnová Imunita – DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele – Harmonické Spojení se Srdcem Vesmíru

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP