Syntetická Biologie – Morgelony – Patent US20030141189 – Nebezpečné Sekvencování RNA a DNA – Patent US20100090180A1 – Samoreplikační materiály – Operační Systém uvnitř Nanostrojů – US20030138777 – Aktivace přes Frekvence a 5G

Syntetická biologie (Synthetic Biology) je vědní obor, který zahrnuje přepracování organismů pro účely tak, že se vytvoří nové schopnosti. Jeden z produktů syntetické biologie jsou morgellony (Morgellons).

Morgellon je kombinací piezoelektrického krystalu, virů, hub, rostlin, hmyzu

Morgellony jsou distribuovány s mnoha různými typy virů, plísní a bakterií. Jedná se o kombinaci organických a anorganických materiálů geneticky kombinovaných pro vytvoření umělého života. Morgellony jsou kombinací piezoelektrického krystalů, virů, hub, rostlin a geneticky modifikovaného hmyzu. Pomocí boraxu se dají vysušit, více o tom i o dalších možnostech bude v dalším článku.

Morgellony se nabijí přes radiové vlny

Morgellony se aktivují fotoionizací (světlo ze slunce) a nabije se rádiovými vlnami v prostředí. Využívají technologii Tesla k získávání energie ze svého prostředí, tedy z lidského těla. Je to syntetický parazit s predátorskými sklony. Morgellony vytváří živý anténní obvod v těle hostitele. Morgellony jsou velmi citlivý na téměř všechny rádiové vlny, mikrovlnné vlny, tedy i HAARP, 3G, 4G nebo 5G.

Chytrý prach, Nanotechnologie, 5G, Wi-Fi, Chemtrails, Vakcinace – Transformace Lidí

Morgellony a Nanotechnologie

Všude kolem nás je nano prach, neharmonické frekvence z mikrovlnného a rádiového záření. I proto jsme všichni podobní „obvodovým deskám“. Cokoli menší než 50 nanometrů pronikne přes povrch kůže potravin, lidí … To je živná půda pro morgellony. Morgellony jsou součástí zneužité nanotechnologie.

Patent US20030138777 – Složení nano strojů a Způsoby Použití (2001)

Vynález poskytuje základní genetický operační systém pro autonomní prototrofní (schopnost syntetizovat sloučeniny) nanostroje mající genom nanostroje kódující minimální genovou sadu dostatečnou pro operační schopnost.

Několik verzí operačního nano systému

Nebo také minimální operační systém bez možnosti syntézy sloučenin. Tedy poskytnout základní genetický operační systém pro autonomní auxotrofní (neschopnost syntetizovat sloučeniny) nanostroje mající genom nanostroje kódující minimální sadu genů dostatečnou pro operační schopnost v přítomnosti auxotrofní biomolekuly (Vibrace, Zneužitá Umělá Inteligence, Nanotechnologie, 5G a spojení s Očkováním, s Testy).

Operační Systém uvnitř Nanostrojů

Minimální sada genů kódovaná základním genetickým operačním systémem může obsahovat funkční kategorie transkripce, translace, aerobního metabolismu, glykolýzy / pyruvátdehydrogenázy / pentózo-fosfátových drah, metabolismu sacharidů, centrálního intermediárního metabolismu, metabolismu nukleotidů, transportních a vazebných proteinů a úklidové funkce (Moderna – mRNA operační systém).

Jakob Rothschild, Korona virus má zavádět pozornost někam jinam … – o … (Korona virus) je to rozptýlení, ale víc než rozptýlení (4 Průmyslová revoluce, Transhumanismus, Digitální koncentrák …). Je to tragédie, ale má to takový klepací efekt (Zastavme to, pro náš Rod, Děti a Přírodu) rozptýlení, rozrušení, odvádění pozornosti
více na https://stop5g.cz/seznam-patentu-kontrola-a-zmena-mysleni-chytra-sit-o-vas-bez-vas/

Modifikace funkce nanostroje v čase

Funkční kategorie lze uspořádat v předem určeném fyzickém nebo časovém pořadí. Prototrofní základní genetický operační systém dostatečný pro autonomní životaschopnost může obsahovat minimální sadu genů s přibližně 152 nebo méně základními geny, ortology (clone DNA, geny) nebo jejich neorologickými přemístěními. Auxotrofní základní genetický operační systém je dostatečný pro autonomní životaschopnost v přítomnosti auxotrofní biomolekuly může obsahovat přibližně 151 nebo méně základních genů, ortologů nebo jejich neorologických přemístění. Rovněž je poskytnut základní genetický operační systém dostatečný pro autonomní prototrofní nebo auxotrofní životaschopnost, který může mít oblast kontroly exprese pro produkci biomolekuly. Rovněž jsou k dispozici životaschopné autonomní prototrofní a auxotrofní nanostroje (Čtvrtá průmyslová revoluce – 5G – Transhumanismus – Mikrojehlová náplast – Vakcíny, Testy Covid-19 mRNA – Hydrogel – Luciferáza a NanoTech nebo Šišinka, DMT, Duše a Duch?).

Patent US20030141189 – Sekvencování DNA a RNA čtením v nanoměřítku prostřednictvím programovatelné elektroforézy a tunelování s nanoelektrodou a dielektrické detekce (2002)

Přístroj a metoda pro provádění sekvencování nukleových kyselin (DNA, RNA) na jedné molekule. Informace o genetické sekvenci se získávají sondováním přes molekulu DNA nebo RNA základnu po základně v měřítku nanometrů, jako by jste se dívali skrz pás filmového filmu. Toto sekvencování je nebezpečné protože nepracuje se 100 % DNA ale jen s 2-5 % DNA (Chybná Technologie CRISP, modifikace Genů, rekombinované Vakcíny nebo Revoluční Výsledky Vlnové Genetiky – Biologický čip v našich Buňkách – Tichý kód DNA se používá pro Hyper-komunikaci).

5G a Elektroporační DNA Vakcíny a Testy – Transhumanismus – Pirbright Institute – Bill Gates – Innovate UK – COVID-19 Genocida

Patent WO2015143497A1 – Uhlíková vlákna z biopolymerních surovin (2015)

Způsob výroby uhlíkových vláken. Výroba zahrnuje kroky

  • zvlákňování vláken prekurzorových vláken z roztoku nebo disperze obsahující nanocelulózová vlákna o průměru menším než 50 nm a solventní
  • karbonizace prekurzorového vlákna pyrolýzou při zvýšené teplotě za získání uhlíkového vlákna.

Patent US20100090180A1 – Samoreplikační materiály (2007)

Vynález poskytuje částice v mikronovém, sub-mikronovém nano měřítku, určené k vzájemnému rozpoznávání a selektivní interakci s využíváním rozpoznávání a specifikace sekvencí DNA. Takové materiály mají dostatek informací, aby se samy shromáždily a samy replikovaly.

Replikace od mikro rozměrů po životní velikosti

Vynález dále poskytuje způsoby použití těchto materiálů k vytváření samoreplikačních a organizačních materiálů. Replikované kopie jsou trvale propojeny a poté tepelně odděleny, což je uvolňuje, aby fungovaly jako šablony pro další růst. Tato nová třída systémů kondenzovaných látek poskytuje prostředky k navrhování a řízení struktury a funkce materiálů a strojů od mikroskopických po životní velikosti.

5G, Nanoboti, Očkování vše propojeno …

Nebezpečí syntetická biologie a nové toxické materiály

Vynález dále poskytuje nové způsoby syntézy a materiály vytvořené takovou syntézou, kterou lze použít v různých aplikacích, včetně mikroelektroniky.

Nano částice se dají ovládat přes Frekvence a 5G

Povahou nano struktur je shlukovat se do větších celků. Když jsou podmínky správné, částice se dokáže sama sestavit sama opravit (Podobě jako naše DNA). Nano částice se dají ovládat přes frekvence. Většina nano materiálů je toxická pro lidský život, i když větší částice stejných materiálů nemusí být škodlivé (viz nano hliník se Vám usadí v buňce a mikro hliník projde Vašim tělem).

COVID 5G NANO zbraňový systém

Nanotechnologie v lidských tělech je aktivována speciálními frekvencemi z 5G sítí. 5G sítě jsou softwarově definované sítě a lze měnit v čase podle potřeb. COVID 5G NANO je velmi silný zbraňový systém.

Tento zbraňový systém má potenciál předávat pokyny jednotlivcům a skupinám, které vytvářejí myšlenky a vyvolávají emocionální reakce. 5G systémy s kognitivními modely jsou schopny omezit schopnost logicky vyhodnotit situace a vytvářejí alternativní řešení problémů (Patenty – Od PsyOps k Neurologickým Válkám – Monitorování Lidí pomocí Globální Sítě, např. Telefonní Sítě, Internetu – Claudový Fyziologický Monitorovací Systém).

TECHNOLOGIE NANO SE SAMOSTATNĚ REPLIKUJE, SEBE UZDRAVUJE A SEBE OPRAVUJE A TO UVNITŘ NAŠICH TĚL PODOBNĚ JAK TO DĚLÁ NAŠE DNA

Uhlíkové nanotrubice v misce se během několika sekund sestavily do nanodrotu pod vlivem vlastní Teslovy cívky vytvořené vědci z Rice University.

Nanotrubice se shromažďují! Rice představuje Teslaphoresis – Nanotubes assemble! Rice introduces Teslaphoresis

Tři fáze vývoje vedoucí k inteligentní velké kontrole nad lidským životem

Tento program má tři fáze – vystavení, nahrazení a aktivace.

Vystavení se děje přes chemtrails, glyfosát, nanotechnologii, neharmonické mikrovlnné záření, frekvence, vakcíny

Nahrazení dochází přepisování Vaší DNA

Aktivace přes radiové vlny, 5G sítě, HAARP , satelity.

Důsledky: psychické, fyzické problémy, smrt

Jakmile nanotechnologie, neharmonicke frekvence, mRNA vstoupí do našich těl a buněk začnou Vaše zdravé buňky přeprogramovávat, nebo měnit. Tím se může lehce načíst cizí informace do Vašeho genetického kódu.

Jakmile je informace plně načtena, lze ji aktivovat frekvencemi. 5G jsou softwarově definované sítě, které mají digitální fázové anténní pole. Toto digitální fázové anténní pole se dá frekvenčně posouvat nahoru dolů pomocí softwaru. Jen tím, že buď dělíte dvěma, nebo násobíte dvěma délku frekvence. Získáte tím poloviční vlnu nebo dvojnásobnou vlnu. Tím se mění velmi rychle frekvence v reálném čase. Jakoukoliv nemoc můžete vyvolat pomocí neharmonických frekvencí.

Zdroje

Morgelion je kombinací piezoelektrického krystalu, virů, hub, rostlin, hmyzu – Morgeliony se nabijí přes radiové vlny – Morgeliony a Nanotechnologie – Patent US20030138777 – Složení nano strojů a Způsoby Použití (2001) – Několik verzí operačního nano systému – Operační Systém uvnitř Nanostrojů – Modifikace funkce nanostroje v čase – Patent US20030141189 – Nebezpečné Sekvencování DNA a RNA čtením v nanoměřítku prostřednictvím programovatelné elektroforézy a tunelování s nanoelektrodou a dielektrické detekce (2002) – Patent WO2015143497A1 – Uhlíková vlákna z biopolymerních surovin (2015) – Patent US20100090180A1 – Samoreplikační materiály v nano měřítku (2007) – Replikace od mikro rozměrů po životní velikosti – Nebezpečí syntetická biologie a nové toxické materiály – Nano částice se dají ovládat přes Frekvence a 5G – COVID 5G NANO zbraňový systém – Tři fáze vývoje vedoucí k inteligentní velké kontrole nad lidským životem

Následuj nás / Follow us

2 komentáře u „Syntetická Biologie – Morgelony – Patent US20030141189 – Nebezpečné Sekvencování RNA a DNA – Patent US20100090180A1 – Samoreplikační materiály – Operační Systém uvnitř Nanostrojů – US20030138777 – Aktivace přes Frekvence a 5G“

Komentáře jsou uzavřeny.

PAGE TOP