Kybernetické Mučení – Zvláštní Zpravodaj OSN – Skalární, Elektromagnetické Technologie, Internet, 5G a Jejich Zneužití – Česká republika

Zvláštní zpravodaj Rady OSN pro lidská práva (HRC) pro mučení během 43. HRC odhalil, že kybernetická technologie se nepoužívá pouze pro internet a 5G. Používá se také k zacílení na jednotlivce na dálku nebo na davy k zastrašování, ovládání, obtěžování nebo mučení (Armáda, Nové Zbraně, Mikrovlnné Účinky, (Ne)smrtící Vlivy a 5G).

Zvláštní Zpravodaj OSN pro Mučení

Profesor Nils Melzer je zvláštní zpravodaj OSN pro mučení a další kruté nelidské ponižující zacházení a trestání. 28. února 2020 v Ženevě profesor Nils Melzer (http://webtv.un.org/search?term=Melzer&sort=date) oficiálně potvrdil, že kybernetické mučení existuje. Probíhá vyšetřování. Také uvedl jak s ním legálně bojovat.

Přenos Zvuků a Myšlenek do Mozku Lidí a Vyšetřování OSN

K přenosu zvuků a myšlenek do mozku lidí se používá elektromagnetické záření, telekomunikační zařízení, mobil, radar a sledovací technologie. Tyto zařízení používají Fázové Anténní pole. OSN zahájila vyšetřování poté, co obdržela tisíce svědectví od takzvaných „cílených osob“ (TI) (5G Satelity – Akustické Zbraně – Infrazvuk – Ultrazvuk – DEW).

Kybernetická Technologie se Používá k Těžkým Duševním a Fyzickým Utrpením

Profesor Nils Melzer je odborníkem na mezinárodní právo a od roku 2016 je předsedou Lidských práv na Ženevské akademii mezinárodního humanitárního práva a lidských práv. Jeho tým našel důkazy o tom, že se kybernetická technologie používá k těžkým duševním a fyzickým utrpením (Patenty – Od PsyOps k Neurologickým Válkám – Monitorování Lidí pomocí Globální Sítě, např. Telefonní Sítě, Internetu – Claudový Fyziologický Monitorovací Systém).

Tyto metody psychologického mučení se často používají „k obcházení zákazu mučení, protože nezanechávají žádné viditelné stopy“. Elektromagnetickými zbraněmi, 5G můžete způsobit také smrt, rozpad kostí, rakovinu, poškození DNA

Čtení a Vysílání Myšlenek – Mikrovlnný Sluch – Vynucené vize se Synchronizováním s Pohyby Těla – Divoký Tlukot Srdce bez Příčiny – Intenzivní Celková Bolest nebo Pichlavé Horké Jehly – Vynucené Zatemnění Paměti – Řízené Sny – Nucené Bdělé Vize – Umělé Zvonění v Uších – Nucené Svalové Třepání – Pocit Strachu ..

Kognitivní Rádio se Používají k Přerušení Lidského Vnímání a Paměti

Kybernetické psychologické systémy, jako je kognitivní rádio (Softwarově Definované Rádio), se používají k přerušení lidského vnímání a paměti. Jsou také použity ke špehování lidí, kterým porušují osobní integritu, což vede ke korupci a otroctví ve společnosti. Je to systém velkého bratra. Kybernetickému mučení se také říká bezdotykové mučení nebo rozhraní mozek-stroj (Syntetická Telepatie – Vzdálené Neurologické Monitorování – Satelitní Obtěžování – Patent US3951134A (1976) – 24 Patentů na Ovládání Lidí a DEW – Naděje a Síla Myšlenky – Vzdálené Rozhraní Mozku a Počítače – Umělá Telepatie – Signální Inteligence).

Státy zneužívají Psychologické Mučení k Obcházení Obecněji Chápaného Zákazu Fyzického Způsobování Bolesti a Využívají Kybernetické Mučení „cybertorture“, uvedl Zpravodaj OSN pro Mučení.

Nils Melzer, profesor mezinárodního práva na univerzitě v Glasgow varuje, že internet může být systematicky používán k vzdálenému cílení na jednotlivce Po celém světě jsou vzdáleně napadeny miliony cílených obětí elektromagnetickými zbraněmi v akcích namířených přes počítač, mobil, často od zneužitých superpočítačů.

Skalární Energie ve Vojenské Technologii – Matematika kulových Hyper dimenzí – Skalární interferometrieŘízení Mysli Pomocí Kvantových Skalárních Vln – DNA rezonance – Fraktální Mozek k Rozhraní Počítače

(A / HRC / 43/49) Cybertorture

Dřívější Nedokonalé Chápání Kybernetického Mučení

1. Zvláštní oblastí zájmu, které, jak se zdá, nebylo věnováno dostatečné pozornosti, je možné využití různých forem informačních a komunikačních technologií („cybertechnology“) pro účely mučení. Ačkoli se podporou, ochranou a požívání lidských práv na internetu opakovaně zabývala Rada pro lidská práva (A / HRC / 32 / L.20; A / HRC / 38 / L.10 / Rev.1), mučení bylo chápáno primárně jako nástroj používaný k bránění výkonu práva na svobodu projevu na internetu, a nikoli jako porušení lidských práv, kterého by bylo možné se dopustit pomocí kybertechnologie.

Mocenská asymetrie, velká Anonymita a téměř úplná Beztrestnost

2. To se zdá překvapivé vzhledem k tomu, že některé vlastnosti kyberprostoru z něj dělají prostředí velmi příznivé pro zneužívání a vykořisťování. Děje se tak zejména obrovskou mocenskou asymetrii, která prakticky zaručenou anonymitu a téměř úplnou beztrestnost. Státy, korporátní subjekty a organizovaní zločinci mají nejen schopnost provádět kybernetické operace, které způsobují vážné utrpení bezpočtu jednotlivců, ale mohou se také rozhodnout pro jakékoli účely mučení. Je proto nutné krátce předběžně prozkoumat myslitelnost a základní kontury toho, co by se dalo označit jako „cybertortura“.

Zneužívání Dětí „na vyžádání“

3. V praxi již cybertechnologie hraje roli „činitele“ při páchání fyzických i psychologických forem mučení, zejména shromažďováním a předáváním informací a pokynů z dozoru vyšetřovatelům, šířením zvukových nebo obrazových záznamů mučení nebo vraždy za účelem zastrašování nebo dokonce přímý přenos sexuálního zneužívání dětí „na vyžádání“ pedofilních a jiných klientů (A / HRC / 28/56, odst. 71) a stále častěji také prostřednictvím dálkového ovládání nebo manipulace s omračovácimi pásy (A / 72/178, odst. 51), lékařských implantátů a případně s nano-technologickými nebo neuro-technologickými prostředky. Cybertechnologie může být také použita ke způsobení nebo přispění k těžkému duševnímu utrpení, přičemž se vyhýbá vedení fyzického těla, většinou zejména zastrašováním, obtěžováním, sledováním, veřejnou ostudou a pomluvou, jakož i přivlastněním, vymazáním nebo manipulací s informacemi.

Státní Bezpečnostní Služby Využívají Kybertechnologie

4. Dodávání vážných hrozeb prostřednictvím anonymních telefonních hovorů je již dlouho rozšířenou metodou dálkového vyvolávání strachu. S příchodem internetu bylo hlášeno, že zejména státní bezpečnostní služby využívají kybertechnologii, a to jak na svém území, tak v zahraničí, k systematickému sledování širokého spektra jednotlivců nebo k přímému zásahu do jejich neomezeného přístupu k kybernetické technologii. Služby elektronických komunikací, platformy sociálních médií a vyhledávače poskytují ideální prostředí jak pro anonymní doručování cílených hrozeb, sexuální obtěžování a vydírání, tak pro hromadné šíření zastrašujících, pomlouvačných, ponižujících, klamných nebo diskriminačních příběhů.

Bezmocnost Oběti je Srovnatelné s Fyzickou Vazbou

5. Jednotlivci nebo skupiny, na které se systematicky zaměřuje kybernetické sledování a kybernetické obtěžování, jsou obecně ponecháni bez účinných prostředků obrany, úniku nebo sebeobrany a přinejmenším v tomto ohledu se často dostávají do situace „bezmocnosti“ srovnatelné s fyzickou vazbou. V závislosti na okolnostech může fyzická nepřítomnost a anonymita pachatele dokonce zhoršit emoce oběti bezmocnosti, ztráty kontroly a zranitelnosti, což se podobá účinkům zesílení stresu při zavázání očí nebo při koukání během fyzického mučení. Stejně tak obecná hanba způsobená veřejným vystavením, pomluvě a degradaci může být stejně traumatizující jako přímé ponížení pachatelů v uzavřeném prostředí. Jak ukázaly různé studie o kyber šikaně, již obtěžování ve srovnatelně omezeném prostředí může cílené osoby vystavit extrémně zvýšené a dlouhodobé úrovně úzkosti, stresu, sociální izolace a deprese a významně zvyšují riziko sebevraždy. Je pravděpodobné, že mnohem systematičtější, vládou sponzorované hrozby a obtěžování poskytované prostřednictvím cybertechnologií nejenže způsobuje situace bezmocnosti, ale může způsobit úroveň úzkosti, stresu, hanby a viny ve výši „těžkého duševního utrpení“, jak je požadováno pro zjištění mučení.

Úprava Legislativy vzhledem k Nanotechnologii, Neurotechnologii, Robotice, Umělé Inteligenci, Biomedicíně …

Obecněji řečeno, aby se zajistilo odpovídající provádění zákazu mučení a souvisejících zákonných povinností za současných i budoucích okolností, měl by se jeho výklad vyvíjet v souladu s novými výzvami a schopnostmi, které vyvstávají ve vztahu k vznikajícím technologiím nejen v kyberprostoru, ale také také v oblastech, jako je umělá inteligence, robotika, nanotechnologie a neurotechnologie, nebo farmaceutické a biomedicínské vědy, včetně takzvaného „vylepšení člověka“.

V České republice Probíhá Psychologické a Fyzické Mučení

Důležité je dostat tyto informace na veřejnost. V České republice probíhá také různé druhy kybernetického mučení. Jsou případy individuálního i masového mučení pomocí elektromagnetických přístrojů. Jsou různé motivy pro toto jednání. Tyto motivy jsou majetkové, zastrašující, ovládají, nebo i jiné.

Významné Příšery – Příručka pro Moderní Mučení – EMINENT MONSTERS A MANUAL FOR MODERN TORTURE

Zdroje

Zvláštní Zpravodaj OSN pro Mučení – Přenos Zvuků a Myšlenek do Mozku Lidí a Vyšetřování OSN – Kybernetická Technologie se Používá k Těžkým Duševním a Fyzickým Utrpením – Kognitivní Rádio se Používají k Přerušení Lidského Vnímání a Paměti – Státy zneužívají Psychologické Mučení k Obcházení Obecněji Chápaného Zákazu Fyzického Způsobování Bolesti a Využívají Kybernetické Mučení „cybertorture“, uvedl Zpravodaj OSN pro Mučení. – (A / HRC / 43/49) Cybertorture – Dřívější Nedokonalé Chápání Kybernetického Mučení – Mocenská Asymetrie, velká Anonymita a téměř úplná Beztrestnost – Zneužívání Dětí „na vyžádání“ – Státní Bezpečnostní Služby Využívají Kybertechnologie – Bezmocnost Oběti je Srovnatelné s Fyzickou Vazbou – Úprava Legislativy vzhledem k Nanotechnologii, Neurotechnologii, Robotice, Umělé Inteligenci, Biomedicíně … – V České republice Probíhá Psychologické a Fyzické Mučení

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP