Internet Těl – Elektrogenetika – Syntetické Genové Obvody jsou Řízeny Vnějšími Signály

Lidské těla se dá nabourat také pomocí „elektrogenetiky“. Elektrogenetika je také částí vlnové genetiky. Pomocí elektrogenetiky lze lidskou DNA selektivně zapínat a vypínat elektronickými signály.

Bioelektronické Signalizace vložena v DNA Vakcínách

Covid-19 mDNA vakcíny pracují s elektroporaci v lidském těle. Do lidských buněk jsou vloženy elektro-genetické promotorové obvody, aby se otevřela nová modalita bioelektronické signalizace (5G a Elektroporační DNA Vakcíny a Testy – Transhumanismus – Pirbright Institute – Bill Gates – Innovate UK – COVID-19 Genocida). Electrogenetické ovládání biologických systému …

Ovládání Lidského Těla přes Internet

Stejně jako Internet věcí (Internet of Things -(IoT)) se Internet Těl (IoB) vztahuje k přístupu a ovládání lidského těla přes internet. Zde podrobně popisujeme, jak lze CRISPR použít k elektrickému spojení s genomem, s DNA a jako důkaz kontroly konceptu zobrazení transkripčních informačních sítí uvnitř E. coli a Salmonella. Transkripce („přepis“) je proces, při němž je podle genetické informace zapsané v řetězci DNA vyráběn řetězec RNA.

DNA Nanoroboti a Degenerace a postupná Smrt

Covid-19 je Začátek 4 Průmyslové Revoluce

Technologie hrály v našich životech transformační roli a jejich dopad na lidské zdraví nikdy nepociťujeme více než v současné době globální pandemie Covid-19.

Autonomní Systémy, které mění Biologické Stavy

V tomto scénáři může hrát roli vývoj autonomních systémů snímání a ovládání zdraví, označovaných také jako systémy s uzavřenou smyčkou, které „cítí“ a „jednají“ směrem k biologickému stavu (Kovatchev et al., 2009; Berényi et al., 2012). Všechny nové Biologické zbraně jsou frekvenčně řízeny. Úspěšné přijetí elektronických systémů s uzavřenou smyčkou organismem je závislé na vývoji metod biologické aktivace. Dnes s e to dělá mnoha způsoby jako jsou optogenetika, magnetogenetika, elektrogenetika a vlnová genetika.

Od 16:42 Minuty na téma vlnová genetika, stop5g s rozměrem do více stran. Širší chápání toho co se dneska děje…

Syntetické Genové Obvody jsou Řízeny Vnějšími Signály

Pokroky“ v oblasti biologické aktivace pramení ze syntetické biologie. Četné skupiny uvedly genové obvody, které reagují na elektrické signály s expresí specifického genu (Weber et al., 2008; Tschirhart et al., 2017; Krawczyk et al., 2020).

Naprogramované Stimuly mění Buňku

Použitím více druhů promotoru mohou být v bakteriích vytvořeny specifické požadované transgeny v reakci na naprogramované elektrické stimuly. Použití elektrických signálů vedlo k propojení a řízení transkripčních sítí v genomu buněk (Bhokisham et al., 2020).

DIGITALIZACE LIDÍ – ECONOMIC FORUM – Klaus Schwab – Ursula von der Leyen

dCas9 k Elektrické Aktivaci a Potlačení vybraných Genů

Degenerativní technologii CRISPR poskytuje prostředky k zacílení jakéhokoli specifického cíle v genomu. Konkrétně s COVID-19 byl použit transkripční aktivátor založený na dCas9 k elektrické aktivaci a potlačení vybraných genů.

Integrovali systém CRISPR s elektro responzivním promotorem založeným na SoxR, optimalizovali různé komponenty zapojené do systému CRISPR, aby vytvořili laditelný a indukovatelný systém. Tímto způsobem pomocí CRISPR elektricky aktivovali LasI, autoinduktor-1 (AI-1) syntázu, což vedlo ke generaci AI-1, mediátoru quorum sensing (obr. 2 a 3).

5G, 4G Nepotřebuje Čip, Biokódovaná DNA Rezonanční Frekvence k Ovládání Jedince v Matrixu

CRISPR k Potlačení Obranných Reakcí Buňky – Vypnutí Imunity …

Aktivátor CRISPR použili k současnému potlačení vybraných genů. Vzhledem k tomu, že elektrochemické stimuly, které pohání promotor SoxS, také indukují oxidační stres. Což komplikuje Elekrogenetické vnější ovládání, protožebuňky aktivují vlastní stresové obranné reakce, aby utlumily elektrické stimuly. Použili aktivátor CRISPR s novým účelem k potlačení aktivace obrany proti oxidativnímu stresu u E. coli a S. enterica, což vedlo ke zvýšenému výstupu promotoru reagujícího na elektrické stimuly. Jinými slovy mohou vypnout imunitu …

Lepší Vnější Kontrola u Buněk s potlačenou Obranou

Při umístění do kontextu komplexních časoprostorových signálových gradientů na bioelektronickém rozhraní vykazovaly buňky s potlačenou obranou proti oxidačnímu stresu více zarovnané odpovědi ve vztahu k vnějším signálním gradientům, tedy lepší odezvu.

Tento koncept umlčování určitých prvků v genomu za účelem udržení lepší komunikaci s vnějším prostředím je inspirován přírodou a nachází se také v embryogenezi a kvasinkách (Yu et al., 2008; Paulsen et al., 2011). Je to jen kopírování a přírody, o Vás Bez Vás …

Elektrogenetika je propojena s Nano a Mikro Elektronikou

Elektrogenetika může řídit genovou expresi v živých buňkách. Elektrogenetika poskytuje rozhraní mezi biologií a syntetickou biologií, rozhraní mezi biologickými a počítačovými systémy. Elektronické informace mohou být přenášeny do buněk přímo z mikro a nano elektroniky (Berkeley Nano Rádio v Jedné Uhlíkové Nanotrubičce 2007 – Lepší než Mobil – Samostavějící Mikrotubule a Nanotrubičky z Uhlíku a z Grafénu – Ovládání Lidí a Vědomí). Vede to také k digitalizaci DNA. 5G chytré sítě vše propojují ...

Frekvenční programování Uhlíku (GRAFÉNU) – Nanotube Rádio je jen jedna z mnoha aplikací …

Internet Těl není Reguloný

Odborníci na soukromí a bezpečnost upozorňují na technologii Internetu Věcí (IoT) již mnoho let. Technologie internetu těl ( Internet of Bodies – (IoB)) spadá pod IoT a v současnosti není regulována.

Prameny

Bioelektronické Signalizace vložena v DNA Vakcínách – Ovládání Lidského Těla přes Internet – Covid-19 je Začátek 4 Průmyslové Revoluce – Autonomní Systémy, které mění Biologické Stavy – Syntetické Genové Obvody jsou Řízeny Signály – Naprogramované Stimuly mění Buňku – dCas9 k Elektrické Aktivaci a Potlačení vybraných Genů – CRISPR vypíná Imunitu k lepší Kontrole

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP