VSTUPTE DO MATRIXU – SIMULACE VNÍMAJÍCÍHO SVĚTA – REALITA JE NYNÍ VIDEOHRA – CHCETE TO?

Simulace Vnímavého Světa (Sentient World Simulation – SWS)

Nepřetržitě paralelně běžící modely skutečného světa za použití zneužité technologie. O Vás bez Vás. Co uděláte? Občan v odporu – Listina, Článek 23.

Digitální Dvojče – Dr. Robert Duncan – NSA – Světová Simulace

Syntetické Zrcadlo Skutečného Světa

Modelování a simulace se rychle přestanou synchronizovat s novými událostmi, vznikem nových sil a nově navrhovaných teorií. Cílem Simulace vnímavého světa ( Sentient World Simulation – SWS) je provozovat syntetické zrcadlo skutečného světa s automatickou kontinuální kalibrací s ohledem na aktuální informace z reálného světa (Google and NASA launch quantum computing AI lab). Informace jsou politické, ekonomické a jiné události, průzkumy veřejného mínění, demografické statistiky, ekonomické zprávy, posuny a trendy a také individuální data a signály všeho a všech na zemi.

Zrcadlové Světy Testují Celé Série Možných Realit

Schopnost syntetického modelu je vnímat, přizpůsobovat se a reagovat na skutečné události ve skutečném světě. Tato schopnost odlišuje SWS od tradičního přístupu konstrukce simulace pro ilustraci jevu. Chování se objevuje v zrcadlovém světě SWS a je pozorováno stejně jako v reálném světě. Syntetický svět je způsobem, který je (ne)zaujatý ke konkrétním výsledkům, nabízí jedinečné prostředí, ve kterém lze vyvíjet, testovat a dokazovat nové perspektivy.

NSA – Ředitelství Domácího Dozoru

„Vaše data: Pokud nemáte co skrývat, nemáte se čeho bát“ – „Your Data: If You Have Nothing to Hide, You Have Nothing to Fear“ – NSAhttps://nsa.gov1.info/data/index.html – Domestic surveillance directorate

Nanotechnologie je součástí Simulací

Nanotechnologií a neuro vědy jsou propojeny a jsou součásti simulací. Tento virtuální digitální paralelní Internet věcí, lidí, virů, všech objektů a života na zemi Gaia vede také k digitalizaci Vaší DNA a vytváření syntetického života, kde se už přirozeně nerodí. Co uděláte? (Může být Život Digitalizován? – Technologie pro Politickou Kontrolu).

SWS se dokáže Zaměřit na určitou oblast a na Všechny Signály, Vlny z této Oblasti

SWS používá Signální Inteligenci (NSA – SigInt). Propojeno s PALANTIR systémem. Žijeme ve světě frekvence, energie a vlnění (vlnovagenetika.cz). SWS se skládá z komponent schopných zachytit nové události, ke kterým dochází kdekoli na světě. SWS se dokáže zaměřit na jakoukoli místní oblast světa, nebo syntetického světa, v které nabízí dostatečné detaily. Jinými slovy, soubor modelů, které tvoří prostředí, nebo syntetické prostředí, zahrnuje chování jednotlivců, organizací, rostlin, živočichů, počasí, institucí, infrastruktur a zeměpisných oblastí. Současně zachycuje trendy vyplývající z interakce mezi entitami i mezi entitami a prostředím. Detail více granularit poskytuje prostředek pro vkládání nových modelů jakýchkoliv časových a prostorových měřítek nebo pro začlenění dat dodaných uživatelem na jakékoliv úrovni granularity. SWS lze proto průběžně obohacovat a vylepšovat, jakmile jsou k dispozici nové informace.

SWS se skládá z následujících Komponent

  • Syntetické prostředí, které podporuje Přístup Založený na Efektech (Effects Based Approach) a komplexní reprezentaci reálného světa na všech úrovních granularity z hlediska politického, vojenského, ekonomického, sociálního, informačního a infrastrukturního rámce (PMESII, nebo PMESII).
  • Škálovatelný prostředek pro integraci heterogenních komponent v rámci časových a prostorových granularit.
  • Mechanismy, které objevují, shromažďují a začleňují nové znalosti do nepřetržitě běžícího syntetického prostředí.
  • Jednotná fasáda uživatelských rozhraní umožňujících vyhledávat, prohlížet a upravovat informace ze všech zdrojů (data vygenerovaná simulací, parametry pro modely a data shromážděná z reálného světa) způsobem s vědomím ontologie (zabývá se jsoucnem, bytím).
  • Integrovaná vývojová prostředí (IDE) pro konstrukci a konfiguraci nových modelů nebo úpravu stávajících modelů a následné začlenění těchto změn do nepřetržitě běžícího syntetického světa.
  • Prostředek, jak podniknout exkurze z libovolného bodu v čase v syntetickém světě a zaměřit se na vybrané regiony světa, využít soukromá uživatelská data nebo zkoumat specifické teorie zjednodušením typů modelů, které se mají při exkurzi použít.
Kvantové Počítače a Prolomení Bankovní Bezpečnosti, Bitcoin – (Quantum Computers Explained – Limits of Human Technology – 2015)
Video je podpořeno Australskou Akademii vědy, která podporuje a propaguje dokonalost ve vědě.

Testování

  • SWS poskytuje prostředí pro testování činností psychologických operací (PSYOP) a občanských záležitostí, které je schopné ilustrovat dopad těchto činností na populaci.
  • Komerční uživatelé mohou konstruovat experimenty s využitím proprietárních dat v kontrolovaném prostředí.
Seznam Patentů – Kontrola a Změna Myšlení – Chytrá Síť – O Vás bez Vás

Simulex Incorporated

(Simulex, Inc.) – Vládní organizace, která od roku 2001 vytváří grafické syntetické prostředí celého světa. Tedy Avatary všeho a všech na zemi Gaia. Grafická reprezentace Vás a všeho kolem Vás slouží k mnoha účelům. Simuluex spolupracuje s řadou dalších vládních a nevládních organizaci.

5G je Nový Světový Řád

Utah DATA Center

Jedno z prvních center, které pracuje yottabytech (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (1024) bajtů). Toto centrum pracuje s Vašimi Osobními Daty bez Vašeho souhlasu. Když nejste informování, tak to vede k Digitálnímu koncentráku. Vaše Data se prodávají třetím stranám. O Vás bez Vás

Utah DATA Center

Syntetický Svět

5G a Elektroporační DNA Vakcíny a Testy – Transhumanismus – Pirbright Institute – Bill Gates – Innovate UK – COVID-19 Genocidahttp://www.globalbrain.is/

Výzkum Mozku

Vládní výzkum mozku prostřednictvím postupující inovativní iniciativy neurotechnologií (Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies® (BRAIN)) je zaměřena na revoluci chápání lidského mozku. Tento projekt spolupracuje s DARPA, IARPA, NSF, FDA

Zrychlením vývoje a aplikací inovativních technologií jsou výzkumníci schopni vyrábět revoluční nový dynamický obraz mozku, který poprvé ukazuje, jak jednotlivé buňky a komplexní neurální obvody interagují v době i prostoru. Jsou tak nové způsoby, jak léčit či vytvářet nemoc, ovládat, a dokonce zabránit poruchám mozku. Do mozku lze vkládat umělé záznamy. Technologie umožňuje do mozku nahrávat, využívat, ukládat a načíst obrovské množství informací, vše při rychlosti myšlení.

Lidský Mozek byl Dekódován

Důvěřuj, ale prověřuj – 21. díl – Může být život digitalizován?
Elon Musk – Lide s Telefonem a Kybork

Simulace vnímavého světa (Sentient World Simulation – SWS) – Syntetické Zrcadlo Skutečného Světa – Zrcadlové Světy Testují Celé Série Možných Realit – NSA – Ředitelství Domácího Dozoru – Vaše data: Pokud nemáte co skrývat, nemáte se čeho bát – Nanotechnologie je součástí Simulací – SWS se dokáže Zaměřit na určitou oblast a na Všechny Signály, Vlny z této Oblasti – SWS se skládá z následujících Komponent – Simulex Incorporated – Utah DATA Center – Syntetický Svět – Výzkum Mozku – Lidský Mozek byl Dekódován

Kvantové Počítače a DNA

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP