IEEE 802.11ay 60 GHz u Vás doma – Dýchací problémy – Trénování mmVln v interakci s Vaší myslí, kdo ovládá Vaše tělo?

Víceproudový trénink paprsku pro mmVlnové MIMO sítě (Multi-Stream Beam-Training for mmWave MIMO networks)

Z reklamní masáže z TV znáte, že vysokorychlostní připojení Vám dá všechno … Nový WiFi standart pro Vaš domov IEEE 802.11ay zahrnuje pásmo od 58-69 GHz. Při 60 GHz máte problém dýchat více na 5G, 60 GHz, absorpce kyslíku, vy a Coronavirus. Víceproudová 60 GHz komunikace u Vás doma má potenciál dosáhnout datových rychlostí až 100 Gbps prostřednictvím multiplexování více datových toků. Mnoho lidí už teď vyměnilo zdraví za rychlost (Akce Stop 5G). Sítě 60 GHz s bitrate více Gbps jsou navíc považovány za podpůrnou technologii pro nově vznikající aplikace, jako je bezdrátová virtuální realita (VR) a 4K / 8K Miracast v reálném čase (HDMI přes Wi-Fi), čtení a ovlivňování Vaší DNA, změna a ovlivňování Vašich myšlenek a další možnosti z oblasti nedávné vědecko – fantastické literatury … (Ovládání Mysli, Psychotronické Elektronické Zbraně).
Aplikace založené na IEEE 802.11ay Vás mohou monitorovat 24 hodin denně, dochází k neustálému snímání a analýze Vašeho elektromagnetického pole, které generuje Vaše tělo. K tomuto účelu se dá také použít více proudový trénink paprsků (MUlti-stream beam-Training) pro mm-Vlnové sítě (MUTE). Nový systém, který využívá kanálovou řídkost, vzorkovací frekvenci v měřítku GHz a znalost vzorů paprsků RF-codebooku. Tato znalost paprsků mm-Vln se používá pro konstrukci sady relevantních paprsků pro víceproudové řízení toků paprsků. Paprsek se může natrénovat na určitý přístupový bod (Access point AP) a to může být třeba Vaše televize, mobil, zařízení, RFID čip, Vaše tělo… Po natrénování paprsku, může tento paprsek predikovat chování, komunikovat nebo ovládat přístupové body.

5G a 60 GHz

V sítích 60 GHz WLAN navazuje přístupový bod (AP) a udržuje směrové spojení s každým klientem prostřednictvím pravidelného tréninku paprsků (Druhá vlna Pandemie – 60GHz – Mapa pokrytí 5G – Nemůžete dýchat – Genocida – Projekt Bizarre – WiGig – Česká republika). MUTE opravuje získané paprsky k odhadu profilu zpoždění výkonu (Power Delay Profile – PDP) každého paprsku s nulovou dodatečnou režií. Spojením odhadů PDP se znalostními vzory paprsků vybere MUTE sadu kandidátských paprsků, které zachycují rozmanité nebo ideálně ortogonální cesty, aby získaly maximální oddělitelnost proudu. Experimenty ukazují, že MUTE dosahuje 90% maximální dosažitelné agregované rychlosti, přičemž vynaloží pouze 0,04% vyčerpávající režijní náklady na vyhledávání.

Dnes je nelicencované spektrum v pásmu 60 GHz dostupné spolu s anténami s fázovaným polem schopné podporovat směrové přenosy s datovými rychlostmi 100 Gbps. Na rozdíl od zastaralého MIMO v pásmech 6 GHz, která jsou privilegována vysokým ziskem multiplexování v důsledku bohatého rozptylu, kanály mmVln jsou řídké, tj. kanál charakterizuje pouze několik dominantních linek vidění (Line of Sight- LOS) a odražené cesty bez LOS (Non-LOS -NLOS) mezi libovolnými dvěma uzly. MIMO 60 GHx síť je daleko přesnější v predikci, v ovládání a kontrole Vás, v modifikaci Vašeho elektromagnetického pole, Vašich zařízení než přechdozí MIMO 6GHz síť (5G Technologie – Zaměřená Mikrovlnná Radiace – Tichá Válka).

Digitální super inteligence se spojila s biologickou inteligencí, která z lidí udělala bioroboty

Architektura uzlů (Node Architecture)

Uzel (node) může představovat virtuální počítač, aktivní RFID čip, chytré zařízení, 5G lampa, zařízení s procesorem … Tento uzel má pracovní zátěž, uzly jsou schopny se sami rozhodovat, aktualizovat, nahrávat nové aplikace, jsou součástí softwarové definované sítě. 60 GHz uzly realizují analogové formování, čtení a modulaci paprsku aplikací v různých fázových zpoždění na různé anténní prvky fázované antény. Standard IEEE 802.11ad podporuje takové řízení paprsku, ale omezuje AP na přenos jednoho toku komunikace najednou. Standard IEEE 802.11ay umožňuje současný downlink přenos až 8 prostorových komunikačních toků. To vyžaduje více RF řetězců na AP (alespoň jeden na stream), zatímco klienti mohou mít jeden RF řetězec (připojený k fázovému poli) nebo více RF řetězců. IEEE 802.11ay je schopen přijímat MIMO pro jednoho uživatele i pro více uživatelů.

Rámec pro výcvik paprsků (Beam Training Framework)

Víceproudové analogové paprskové řízení určuje vysílací a přijímací váhové vektory antén pro současný přenos více prostorových proudů. Standard IEEE 802.11ay zavádí dvouvrstvý paprskový tréninkový rámec pro víceproudové paprskové řízení. První vrstva zahrnuje přístupy AP a klientských paprsků k nalezení nejlepší analogové konfigurace pro směrovaný přenos jedním proudem. Dále těsně před víceproudovým přenosem dat provádí IEEE 802.11ay místní vyhledávání v podmnožině analogových paprsků z RF kódového seznamu. Mechanismus výběru kandidátního paprsku není ve standardu specifikován a je ponechán prodejcům, kteří mohou navrhovat různé aplikace. Některé aplikace se mohou napojit na Vaši DNK. Vzniká tak i DNK marketing, nebo-li prodej Vašich biologických dat třetím stranám. Každý prodejce si může vytvořit aplikaci, která kontroluje Vaše chování, k Vaší Zábavě a mnohém víc … (Nanotechnologie – ID2020 – Nano mobilní Applikace – Digitální ID vakcíny – Nonstop Sledování z Úrovně Vaší genetické Informace)

Virtual Reality Headsets May Come With Health Risks To Eyes – with Bianca Castro / Soupravy pro virtuální realitu mohou mít zdravotní rizika pro oči – s Biancou Castro

MUTE Design

Jedním z možných cílů MUTE je poskytnout nejlepší analogové konfigurace pro downlinkové MIMO přenosy. MUTE využívá tyto informace ke konstrukci kandidátních sad vysílacích a přijímacích paprsků na AP a cílové skupiny uživatelů. Tento výběr sady kandidátů je získán s nulovou dodatečnou režií, pouze opětovným spojením paprsku s AP. Konečná analogová konfigurace je objevena lokálním prohledáváním kandidátské sady paprsků v AP a klientech, více na Multi-Stream Beam-Training for mmWaveMIMO Networks.

BBC – Metaverse – Sexuální Obtěžování Dětí

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP