Jak Vzniká Elektromagnetická Vlna

Každý bod ve Vesmíru má svůj potenciál.

Představte si pole kolem magnetu a běžnou každodenní statickou elektřinu. Pokud spojíte silové pole magnetu se silovým polem statické elektřiny, vznikne vlna. Tato vlna se nazývá elektromagnetická vlna. Existuje spousta různých typů elektromagnetických vln, ale všechny jsou tvořeny stejnými dvěma věcmi – magnetickou a statickou.

Jediný rozdíl mezi vlnami je jejich vlnová délka neboli délka vlny a počet vln, které mohou vzniknout za sekundu, tedy frekvence. Všechny tyto vlny jsou seřazeny do tabulky zvané elektromagnetické spektrum.

 • Na jednom konci tohoto elektromagnetického spektra jsou velmi krátké vlny, konkrétně gama záření, rentgenové záření, ultrafialové, viditelné světlo, a na druhém konci spektra jsou velmi dlouhé vlny, konkrétně rádio, televize a vlny z nadzemních elektrických kabelů.
 • Všechny tyto vlny mají stejné vlastnosti, to znamená, že se chovají stejně.
 • Všechny se mohou odrážet, lámat a všechny se pohybují stejnou rychlostí, což je rychlost světla. Pro zajímavost, kdybyste byli jednou světelnou vlnou, dokázali byste každou sekundu téměř sedmkrát obletěli svět; to je rychlost světla.
 • Ultrafialové a vyšší záření je známé jako ionizující vlny a není sporu o tom, že při vstupu do těla mohou způsobit škody.
 • Pod ultrafialovým zářením se říká, že není ionizující, a právě zde se vědci přou, zda může dojít k poškození lidského těla působením těchto vln.

Co Se Stane když Vlna Vstoupí Do Těla?

DOK: BIOLOGIC-EFFECT-AND-HEALTH-HAZARDS-OF-MICROWAVE-RADIATION-WHO-International-Symposium-Research-Agreement- Waršava 1973 (Barrie Trower)

 • My, vodní živočichové, působíme na tyto vlny jako antény. Když vlny pronikají do n ašich těl, vzniká v nich elektrický proud, což je způsob, jakým fungují antény.

Elektřina, která vzniká v našich tělech, se stejně jako všechny elektrické proudy dostává skrze naše těla na zem a stejně jako všechny elektrické proudy jde cestou nejmenšího odporu. Bohužel cesta nejmenšího odporu v našem těle, ačkoli představuje pouze 10 % našich cest, přenáší 90 % provozu, podobně jako dálnice Praha Brno.

 • Provoz v našem těle, tedy hormony, protilátky a neurotransmitery, vědí, kam směřují, protože také nesou elektrický náboj. Hormony, protilátky a neurotransmitery vědí, kde mají “vystoupit”, protože v místě doručení je odpovídající opačný náboj, spíše jako kladný a záporný konec baterie.
 • Problém je v tom, že pokud tělem prochází elektrický proud, může tento náboj změnit, a to buď na hormonech, protilátkách nebo neurotransmiterech, nebo v místě výdeje.
 • Podobným efektem je, že cílem některých hormonů, neurotransmiterů a protilátek je povrch buňky, kde chemické látky projdou membránou do buňky.
 • Buňku s kladným a záporným nábojem na vnější a vnitřní straně podobně jako u baterie, rozdíl těchto nábojů přitáhne chemickou látku do buňky nebo odvede jedovaté látky z buňky ven.
 • Pokud se náboj změní na vně buňky, pak se může stát, že se do ní nedostanou potřebné chemické látky nebo že se z ní nedostanou jedovaté chemické látky. (Analogie buňku si můžeme představit jako dům, co se stane když nemůžete vyhazovat odpadky, nebo nemáte elektřinu)
 • Buňka a Membránový potenciál. Membránový potenciál je rozdíl elektrického potenciálu mezi dvěma stranami biologické membrány. Z fyzikálního hlediska je to vlastně napětí. Mezi vnější a vnitřní částí cytoplasmatické membrány naprosté většiny živých buněk existuje klidový membránový potenciál, jehož hodnota je –30 až –90 mV (u většiny neuronů v lidském těle: -70 až -90 mV). (Čtvrté Gelové Skupenství Vody – Dr. Gerald Pollack na TED – Světlo, Voda a Elektromagnetismus)
 • Kumulativní účinek vln, enviromentální zátěžepotlačuje imunitní systém.
Bezdrátová Technologie Zabijí Stromy, Ptáky, Žáby, Celý biologický Život
 • Umělé vytvořené proteinové krystaly, které mohou v buňce aktivovat silně magnetické vlastnosti. Tím se mění magnetismus v těle, v krvi, vede ke krvácení, k poškození mozku, k smrti …
 • Se změněným magnetismem mohou zapínat a vypínat Vaše neurony, geny, pohybovat svaly.
 • Všechny nové Biologické Zbraně jsou Frekvenčně Řízeny
 • VIDEO: Programové nástroje a technika: optogenetika a magnetogenetika – vlnová genetika

Jak Vzniká Elektromagnetická Vlna – Představte si pole kolem magnetu a běžnou každodenní statickou elektřinu. Pokud spojíte silové pole magnetu se silovým polem statické elektřiny, vznikne vlna. Tato vlna se nazývá elektromagnetická vlna. – Co Se Stane když Vlna Vstoupí Do Těla?

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP