Čtvrté Gelové Skupenství Vody – Dr. Gerald Pollack na TED – Světlo, Voda a Elektromagnetismus

Pochopení toho, že voda má ČTVRTÉ GELOVÉ SKUPENSTVÍ, má zcela zásadní elektrický, energetický vliv na lidské těla, fungovaní těla a na společnost jako takovou. Tato strukturovaná EZ voda má vzorec H3O2 a tvar šestiúhelníku, podobně jako grafén. EZ Voda získává energii ze Slunce, z harmonického elektromagnetického vlnění a tato energie je základ fotosyntézy, pohybu krve, distribuce energie, tekutin v těle. Ez voda přenáší vlnové genetické informace, DNA, je základ života. Toto pochopení vede k předefinování toho jak funguje lidské tělo. Molekuly vody tvoří 99 procent všech molekul v těle. EZ voda se dá použít také k levné filtraci vody a tato EZ voda je základem všech biologických procesů v těle. Zároveň EZ voda se dá použít jako zdroj nekonečné energie ve spojení s hydrofilní látkou, protože kolem nás je elektromagnetické pole. Naše cévy, vlásečnice milují tuto vodu …

The Fourth Phase of Water – Čtvrté skupenství vody – Dr. Gerald Pollack – Stáhnout na telegramu , více videí na rumble

Překlad Videa

Molekuly Vody tvoří 99 Procent všech Molekul v Těle

Dobře, děkuji, voda je docela krásná na pohled a myslím, že asi všichni víte, že jste ze dvou třetin voda, ale možná nevíte, že molekuly vody jsou tak malé, že dvě třetiny se promítají do devadesáti devíti procent vašich molekul. Co si o tom myslíte, že 99 procent vašich molekul tvoří voda? Takže vaše boty, které nosíte, v zásadě neberou kapku vody.

Otázka tedy je, dělají tyto molekuly vody skutečně něco? Jsou tyto molekuly v podstatě bez práce, nebo dělají něco, co by mohlo být opravdu, ale opravdu zajímavé? Na čem záleží, jsme si opravdu jisti, že voda je jen H2O? O tom jsme se dočetli v učebnici, ale je možné, že nějaká voda není H2O?

EZ Voda v Vlnová Genetika

Takže toto jsou otázky, jejichž odpovědi ve skutečnosti nejsou tak jednoduché, jak si myslíte, že by mohly. Ve skutečnosti jsme opravdu ve tmě co se týče vody, o které víme tak málo.

A proč toho víme tak málo? Pravděpodobně si myslíte, že voda je tak všudypřítomná a je tak jednoduchá molekula, a že o vodě by se mělo vědět všechno, správně? Myslím, přece je tam všechno (jen H2O). Dobře. Vědci si myslí to samé. Mnoho vědců myslí, ach voda, ta je tak jednoduchá, všechno musí být známo. Ve skutečnosti, tak to vůbec není. Nechte mi ukázat, začít s několika věcnými příklady o vodě, které bychom měli znát, ale opravdu nemáme tušení.

Proč vznikne jeden Mrak když Voda se odpařuje všude na Moři?

Takže tady je něco, co vidíte každý den, vidíte mrak na obloze a pravděpodobně jste se nezeptali na otázku: Jak se tam voda dostane? Proč mám na mysli, je tam jenom jeden mrak a voda se odpařuje všude (proč se mraky nevytvoří všude?) Proč jde do jednoho mraku a formuje tam co vidíte? Další otázka:

Umíte si představit Kapičky Plovoucí na Vodě?

Očekáváme, že kapičky vody se okamžitě spojí s vodou. Kapičky přetrvávají po dlouhou dobu… A pak je tu další příklad chůze po vodě, toto je ještěrka.

Jak může Ještěrka Chodit po Vodě?

Ještěra z centrální Ameriky a protože chodí po vodě, říká se jí ještěrka Ježíše Krista. Samozřejmě řeknete že znáte odpověď na to, protože povrchové napětí je vysoké na vodě… Ale běžná (neúplná) myšlenka povrchového napětí je, že nahoře je jedna molekulární vrstva vody a tato jediná molekulární vrstva je dostatečná k vytvoření dostatečného napětí, aby udrželo cokoli, co na ni vložíte. Myslím, že toto je příklad, který tomu neodpovídá …

Vodní Most dlouhý až 4 cm – Strukturovaná EZ Voda

A tady je další příklad dvou kádinek s vodou, do kterých vložíte dvě elektrody a vložíte mezi ně vysoké napětí. A pak se stane, že se vytvoří mezi nimi most a tento most je vyroben z vody a tento most může vydržet i to, že odsunete jednu kádinku od druhé kádinky až o čtyři centimetry a vydrží v podstatě neomezeně dlouho. Proč tomu nerozumíme?

Takže co mám na mysli je, že existuje spoustu věcí o vodě, kterým bychom měli rozumět, ale nerozumíme jim. Opravdu nevíme. Dobře, takže co víme o vodě. Dozvěděli jste se, že voda, molekule vody obsahuje kyslík a dva vodíky, takže to víme z učebnic a také víme, že existuje mnoho molekul vody a tyto molekuly vody se ve skutečnosti pohybují mikroskopicky, takže to víme.

Lidé zapomněli na Kolektivitu Molekul Vody

A co nevíme o vodě? Nevíme nic o sociálním chování vody. Co mám na mysli o sociálních chování? 🙂 Sezení u baru a povídání se svým sousedem … (Nevíme), jak molekuly vody ve skutečnosti sdílejí informace (přes vlnění z pole) nebo jak na sebe vzájemně působí (interference vlnění, posvátná geometrie). Také nevíme o skutečném pohybu molekul vody, jak vodní molekuly vzájemně interagují (DNA waves and water) A také to, jak molekuly vody interagují s jinými molekulami, jako ta purpurová molekule, která tam sedí, neznámo (kvantová biologie)

5G Věž Zničila Vodu

Sir William Hardy a 4 Skupenství Vody

Také o skupenství vody, všichni jsme se učili, dozvěděli, že máme pevné skupenství, kapalné skupenství a plynné skupenství. Nicméně, před sto lety existovala určitá myšlenka, že by mohla existovat čtvrté skupenství, někde mezi pevným a tekutým. Sir William Hardy, slavný fyzikální chemik před sto lety přesně (1913) tvrdil, že ve skutečnosti existuje čtvrté skupenství vody a tato voda je druh uspořádanější vody, než jiné druhy vody a má ve skutečnosti gelovou konzistenci. Takže nám vyvstala otázka – víte, že na to všechno bylo zapomenuto, protože lidé, kteří začali, jak se metody zlepšovali, začali studovat molekuly místo souborů molekul. A lidé zapomněli na kolektivitu molekul vody a začali se dívat, stejně jako v biologii, začali se dívat na jednotlivé molekuly a ztratili ze zřetele kolekci.

První Experimenty s Gelem a Vodou

Takže jsme si mysleli, že se na to podíváme, protože jsme měli nějaké myšlenky, že je možné, že tento chybějící článek tohoto čtvrtého skupenství může být ve skutečnosti chybějící list, abychom mohli porozumět jevům týkajícím se vody, kterým nerozumíme. A tak jsme začali hledáním někde mezi pevným skupenstvím a kapalinou. První experimenty, které jsme provedli, a které nás rozjeli byly, že jsme vzali gel, který je tuhý, a dali jsme ho vedle vody. Do vody jsme přidali nějaké částice, protože jsme měli pocit, že částice by nám mohli něco ukázat. A jak jistě vidíte, je to, co se stalo, že částice se začaly vzdalovat od rozhraní mezi gelem a vodou. A stále se jen pohybovaly a pohybovaly a pohybovaly se a skončily zastavením na vzdálenost, která je zhruba velikostí jednoho z vašich vlasů. To se může zdát málo, ale podle molekulárních rozměrů, to je prakticky nekonečné. Je to obrovský rozměr.

Zóna Vyloučení – EZ Voda

Takže jsme začali studovat vlastnosti této zóny, A nazvali jsme ji ze zřejmých důvodů zónou vyloučení EZ, protože prakticky všechno, co dáte do ní bude vyloučeno, bude vyloučeno ze zóny, jak se buduje, nebo místo zóny vyloučení, EZ jako zkrátka.

Každý Hydrofilní Materiál dokáže Vytvořit EZ Vodu

A tak jsme zjistili, že na materiálech, které by vytvářely nebo nukleakují, tento druh zóny, nejenom gel, ale zjistili jsme, že prakticky každý vodomilný nebo takzvaný hydrofilní (má rád vodu) povrch by dokázal přesně to, aby se vytvořila Snadná Voda (EZ water). A jak se staví EZ voda, vyloučí všechny rozpuštěné látky nebo částice cokoli do objemové (bulk) vody. Začali jsme se učit o vlastnostech a strávili jsme několik let prohlížením vlastností. A vypadá nějak takto – Máte (hydrofilní) materiál vedle vody a tyto vrstvy EZ se začnou stavět, a pokračují v budování, budují se jedna po druhé.

Strukturovaná EZ vypadá jako Plást Medu a její vzorec je H3O2

A když se podíváte na strukturu každé z těchto vrstev, můžete vidět, že je to jak plást medu, šestihranná struktura trochu jako led, ale ne led. Pokud se na ni podíváte pozorně, můžete vidět molekulární struktury a samozřejmě se skládají z vodíku a kyslíku. Ale ve skutečnosti to nejsou molekuly vody. Pokud začnete počítat počet vodíků a počet kyslíků, ukáže se, že to není H2O, ale ve skutečnosti H3O2 – takže je možné , že je tam voda, která není skupenství H2O vody. Tak jsme se samozřejmě začali více zabývat těmito extrémně zajímavými vlastnostmi a zjistili jsme.

EZ voda má kolem Záporný Náboj a dál od ni je Kladný

Pokud dáme elektrody do vody ukázalo se, že v této EZ vodě je spousta záporného náboje Použili jsme nějaká barviva k hledání kladného náboje a zjistili jsme, že v zóně objemového (bulk water) uspořádání je stejné množství pozitivity. Takže to, co se to děje? (Toto je důvod co pumpuje krev v našich žilách) Vypadalo to jako, že vedle těchto rozhraní se molekula vody nějak rozdělila na negativní část v pozitivní část a negativní část seděla hned vedle materiálu milujícího vodu a kladné náboje odešli za tím.

Zjistili jsme, že je to vlastně to samé, že nepotřebujete rovné rozhraní můžete mít také kulové rozhraní. Vložíte kouli do vody a jakákoliv koule, která se pozastaví ve vodě se vyvine jednu z těchto vylučovacích zón, EZs s negativním nábojem okolo, za kterou je dál pozitivní náboj. Oddělení náboje. Nemuselo se jednat jen o hmotnou sféru. Ve skutečnosti, byste mohli použít kapku nebo dokonce bublinu, a znovu získáte stejný výsledek obklopující každou z těchto entit záporným nábojem a odděleným kladným nábojem.

Takže je tady otázka pro vás, pokud vezmete dvě z těchto záporně nabitých entit a hodíte je do kádinky s vodou blízko sebe, co se teď stane vzdáleností mezi nimi? Vsadím se, že 95% z vás by řekla, že je to snadné, naučili jsem se ve fyzice, negativní a negativní se navzájem odpuzují, takže se budou od sebe oddělovat, je to tak?

Kladný Náboj je Koncentrovaný mezi Dvěma Zápornými EZs

Co byste odhadli. Skutečný výsledek, pokud o tom přemýšlíte, je to, že to není jen záporný náboj, ale také máte kladný náboj. A kladný náboj je zvláště koncentrovaný mezi těmito dvěma sférami, protože pocházejí z příspěvků z obou těchto sfér. Takže je jich tam hodně. Když jste pozitivní mezi dvěma zápornými sférami, co se stane je, že získáte atraktivní sílu. A očekáváte, že se tyto dvě sféry skutečně spojí, a to navzdory skutečnosti, že mají stejný náboj. To je to, co se přesně stane. Je to známo již mnoho let. Přijdou k sobě, a pokud jich máte mnoho, nejenom dvě, získáte něco, co vypadá takto.

Magnetogenetika Stáhnout na

Jogurt je Koloidní Krystal

Spojí se a tomuto se říká koloidní krystal (colloid crystal). Je to stabilní struktura. Ve skutečnosti jogurt, který jste mohli mít dnes ráno, pravděpodobně sestává z tohoto, co vidíte právě tady. Takže se spojí kvůli opačnému náboji. Totéž platí, pokud máte kapičky, které se sejdou kvůli protichůdným nábojům. Takže když myslíte na kapičky a aerosolové kapičky ve vzduchu a přemýšlíte o oblaku, to je vlastně důvod, proč se tyto aerosolové kapičky spojují. Je to kvůli tomuto opačnému náboji.

Kapky ze Vzduchu Podobně Nabitého Vytváří Mrak

Takže kapky ze vzduchu podobně nabitého se spojují a dávají vám ten mrak na obloze. Takže čtvrté

skupenství je EZ skupenství. Ve skutečnosti vysvětluje hodně. Vysvětluje, například mrak Mrak má kladný náboj, který čerpá tyto záporně nabité EZ obaly dohromady. Abychom vám poskytli zhuštěný oblak, který vidíte na obloze. Pokud jde o vodní kapky, důvod, proč jsou kapky na povrchu udržovány – byly ve skutečnosti někdy dlouhé až desítky sekund a můžete to vidět, pokud jste v člunu a prší, někdy to můžete vidět na hladině jezera.

Jak Plovat Mincí na Hladině Vody

Tyto kapičky jsou nějakou dobu trvalé. Důvod proč jsou trvalé je, že každá kapka obsahuje tento EZ obal. Tento EZ obal musí být porušen, aby voda splynula s vodou pod námi. Pokud jde o ještěrku Ježíše Krista, důvodem, proč ještěrka může chodit, není to, co bych mohl docílit pomocí jediné vrstvy. Ale existuje mnoho EZ vrstev lemujících povrch a tyto jsou gelové. Jsou tužší než běžné povrchy (podobně jako grafen). Takže můžete plovat mincí na hladině vody. Můžete plovat s kancelářskou sponkou. Jestliže ji dáte pod hladinu, klesne až na dno, je to kvůli tomu.

EZ je velmi Tuhá Struktura

Pokud jde o vodní most. Jestliže o tom přemýšlíte jako o obyčejné staré tekutě objemové vodě, je to těžké na pochopení. Ale pokud o tom přemýšlíte jako o EZ vodě, která má gelovitý charakter, pak můžete pochopit, jak by se to dalo vydržet. EZ je velmi tuhá struktura. Takže vše dobře a dobré, ale proč je to pro nás užitečné? Co bychom s tím mohli dělat?

Volná Energie z EZ Vody

Dobře, můžeme získat energii z vody. Ve skutečnosti energie, kterou můžeme získat z vody, je VOLNÁ ENERGIE. Je to doslova VOLNÁ ENERGIE, můžeme ji vzít z prostředí. Dovolte mi to vysvětlit. Máte v diagramu situaci s negativním nábojem a kladným nábojem a když máte dva protichůdné náboje vedle sebe, je to jako baterie. Takže ve skutečnosti máme v podstatě baterii vyrobenou z vody, která je vyrobena z vody. A samozřejmě můžete extrahovat náboj. Všechny baterie se vybijí, proto váš mobilní telefon musí být zapojen každý den nebo každý druhý den. A tak je otázkou, čím se tato vodní baterie nabíjí?

Světlo, Infra Světlo rozšiřuje EZ Vodu

Chvíli nám trvalo, než jsme na to přišli … Co dobíjí baterii … Jednoho dne děláme experiment a student v laboratoři jde kolem a má lampu a vezme lampu a rozsvítí ji na vzorek a kde svítilo světlo,

zjistili jsme, že vyloučení zóna, EZ voda vyrostla. Rostla mílovými kroky, takže jsme si mysleli, že AHA, heuréka – světlo – a máte mnoho experimentů, které ukazují, že energie pro stavbu pochází ze světla. Které pochází nejenom z přímého světla, ale také z nepřímého světla. Co mám na mysli, když říkám z nepřímého světla?

Co myslím je, že nepřímým světlem je například infračervené světlo, které existuje v celém tomto hledišti. Pokud bychom měli vypnout všechna světla včetně reflektorů a já vytáhl svou infračervenou kameru a podíval se na publikum. Uviděli by jste velmi čistý a jasný obraz. Pokud bych se podíval na stěny, viděli byste velmi jasný obraz. A důvodem je to, že vše vyzařuje infračervenou energii. Vy vydáváte infračervenou energii. Což je energie, která je nejúčinnější v budování této separace nábojů. V tomto čtvrtém skupenství. Takže jinými slovy máte materiál, ze kterého máte snadnou vodu EZ, a sbíráte energii zvenčí a jak sbíráte energii zvenčí vyloučená zóna EZ se staví, A pokud odeberete tuto extra energii, vrátí se do své normální velikosti.

EZ Voda je nabíjena ze Slunce, Elektromagnetického Pole

Takže tato baterie je v podstatě nabíjena světlem od Slunce (lidé, rostliny jsou nabíjeni ze Slunce). Je to dar od Slunce. Pokud o tom přemýšlíte, co se děje. Pokud myslíte na rostlinu, která je ve vaší kuchyni, která dostává světlo. Víte, odkud pochází energie. Energie pochází ze světla (světlo je část elektromagnetického spektra).

Rostliny získávají přes Fotosyntézu Energii ze Slunce Stejně jako Lidé

Jsou to fotony, které zasáhnou rostlinu, dodávají veškerou energii, správně? A rostlina ji přemění na chemickou energii, světelnou energii na chemickou energii a chemická energie se poté použije pro růst a metabolismus, ohýbání a co dostanete? (rostlinu, život). Všichni víme, že je to velmi běžné. Co vám z našich výsledků naznačuji je, že to samé se děje ve vodě! Tedy není divu, protože rostlina je většinou voda. Takže vám naznačuje, že energie přichází z vnější světelné energie, infračervená energie, radiantní (skalární) energie v podstatě a voda energii absorbuje a přeměňuje ji na nějaký druh užitečné práce.

Energie se rovna H2O

Takže přicházíme k rovnici E se rovná H2O. (E=H20) Trochu odlišná od rovnice, kterou znáte, ale myslím, že je skutečně pravda, že nemůžete oddělit energii od vody. Voda je úložiště volné energie. Přicházející volně z okolního prostředí. Můžeme sklidit část této energie nebo je to prostě úplně zbytečné? Můžete to udělat, protože máte negativní zónu a pozitivní zónu. A pokud do ní vložíte dvě elektrody, můžete získat energii.

Napájet Optický Displej z EZ Vody

Přesně jako baterie a my jsme to udělali a byli jsme schopni například napájet velmi jednoduchý optický displej z energie, kterou odtud získáte. Očividně ji musíme vybudovat na něco většího a důležitějšího, abychom získali energii. Toto je volná energie a ta přichází z vody.

Filtrace Vody pomocí EZ Vody

Další příležitost kterou vyvíjíme je, pití čisté pitné vody zdarma. Takže pokud máte hydrofilní materiál a dáte kontaminovanou vodu haraburdím hned vedle, kterého se chcete zbavit … Takže co se stane je, jak jsem vám ukázal, je že tento nepořádek je vyloučen z EZ vody do zóny objemové vody. A zbývající EZ voda nemá žádné kontaminující látky. Takže tam můžete dát bakterie a bakterie by odešly. Protože vyloučená zóna je velká je snadné extrahovat vodu a sklízet ji. To jsme udělali. A pracujeme na tom, aby to bylo praktické. Jedna z věcí, které jsme si všimli, je, že to vypadá, že je vyloučena i sůl. Takže nyní přemýšlíme o prodloužení tohoto. Dát do oceánské vody. Vložíte oceánskou vodu a když sůl je vyloučena, pak jednoduše vezmete EZ vodu, která by měla být bez soli, a můžete získat pitnou vodu z toho.

Biologická Energie pro buňky z EZ Vody

Také získáváte biologickou energii. Buňky jsou plné makromolekul, bílkovin nukleových kyselin a každá z nich je nukleační stanoviště, které začne budovat EZ vodu. Takže kolem každé z nich je EZ voda. Nyní je EZ voda záporně nabitá a oblast za ní je nabitá kladně, takže máte oddělení nábojů a tyto oddělené náboje jsou k dispozici volně pro řízení reakcí uvnitř vašich buněk. Takže co to opravdu znamená, že je to druh fotosyntézy, kterou dělají vaše buňky. Světlo je absorbováno, přeměněno na oddělení nábojů, je to, to stejné s fotosyntézou a tyto náboje používáte vy. Jeden příklad tohoto – získávání energie ve větším měřítku – Myslím, že energie přichází po celou dobu ze všech stran a je absorbováno vámi vlastně docela hluboko. Pokud si vezmete baterku a svítíte baterkou skrz dlaň, ve skutečnosti ji můžete vidět skrz (optogenetika). Takže proniká docela hluboko a a máte mnoho cév zvláště kapiláry poblíž periferie.

Energie z EZ Voda je Zdroj Pohybu Krve

A je možné, že část této energie, která přichází, je použita k pohonu krve (krev je poháněna z kapilár, The heart and the circulation – an Integrative Model – Branko Frust). Dovolte mi to vysvětlit za chvilku. Tedy, takže to, co zde vidíte, je mikrocirkulace svalu. A můžete vidět několik kapilár protékat skrz. A pak v těchto kapilárách jsou červené krvinky, které nyní můžete vidět. Jak vypadá typická červená krvinka je vpravo nahoře. Je to velké, ale když skutečně tečou, ohýbají se. Důvod proč se ohýbají je, že vlásečnice jsou příliš malé (úzké). Takže vlásečnice je někdy dokonce o polovinu menší než červená krvinka. Krvinky se skřípnou aby prošli skrz (Srdce a krevní oběh – Chestahedron – Posvátná Geometrie – Kosmické Srdce – Rudolf Steiner – Torus).

Nekonečný tok EZ Vody v Hydrofilní Trubici

To vyžaduje docela dost energie, aby to udělali. A otázkou je, zda vaše srdce skutečně dodává veškerou energii, která je nezbytná pro řízení této akce? (srdce není pumpa, je dirigent oběhu) A co jsme našli, je překvapením. Zjistili jsme, že když vezmeme dutou trubku vyrobenou z hydrofilního materiálu, jako slámka (brčko). A dáli jsme toto brčko do vody, objevil se neustálý nekonečný tok, který prochází. Takže tady je experiment, tady je trubka a můžete vidět, že trubice je vložena do vody. Pro jistotu vyplníme vnitřek vodou, abychom se ujistili, že je kompletně naplněná vevnitř a vložíme do vody. A voda obsahuje nějaké koule, nějaké částice, takže můžeme detekovat jakékoliv pohyby, který se vyskytne. Podíváte se do mikroskopu a to, co zjistíte, vypadá jako tento NEKONEČNÝ TOK trubicí. může pokračovat po celý den, tak dlouho jak jsme se na to dívali.

Přehodnotit řadu Chemických reakcí vlivem EZ Vody

Takže je to volné. Světlo (světlo je vlnění, vlnová genetika), řídí tento tok v trubici, žádný jiný zdroj energie než světlo. Takže pokud myslíte na člověka a myslíte na energii, která se absorbuje ve vaší vodě, ve vašich buňkách, je možné, že můžeme část této energie použít k řízení biologických procesů způsobem, který jste si dříve nepředstavovali. Takže to, co jsem vám představil, má mnoho aplikací pro vědu a technologii, o kterých jsme právě začali přemýšlet. A nejdůležitější je to, že tato radiatní energie (Nikola Tesla) je absorbována vodou a dává energii vodě. Z hlediska chemického potenciálu, a to může být použito v biologickém kontextu, například jako tok, ale mnoho dalších, jako je krevní tok a v mnoha dalších souvislostech také. A když přemýšlíte o chemických reakcích, které zahrnují vodu, myslíte jen na molekulu sedící ve vodě, ale to, co jsem vám ukázal, není jen to, že máte částice, máte EZ vodu, kladné nabití, efekt světla všechno toto je třeba vzít v úvahu. Takže může být nutné přehodnotit mnoho druhů reakcí nebo porozumět těmto reakcím, které jsme se nenaučili v hodinách chemie.

Při Určování Počasí je Náboj důležitější než Teplota a Tlak

Počasí. Ukázal jsem vám mraky. Kritický faktor je náboj. Pokud půjdete na kurz o počasí tak uslyšíte, že nejkritičtějšími faktory jsou teplota a tlak. Náboj téměř není zmíněn. A to navzdory skutečnosti, že můžete neustále vidět blesky a hromy, ale náboje mohou být mnohem důležitější než tlak a teplota. V dávání druhu počasí, které vidíme.

EZ Voda Nám Navrací Zdraví

Zdraví. Když jste nemocní, lékař říká, abyste pili vodu. To může být víc, než se na první pohled zdá.

EZ Voda Nám Pomůže s Dehydratací

A v jídle je většinou voda. Nemyslíme si o jídlu, že je voda, ale většinou je to voda. Pokud chceme pochopit, jak ji zmrazit, jak ji uchovat, jak se vyhnout dehydrataci, musíme vědět něco o povaze vody a začínáme tomu rozumět. Pokud jde o praktické využití, existuje možnost odsolování.

EZ Pitná voda je Levná v Nejsušších Oblastech

A mimochodem odsolování, kde ho potřebujete nejvíce, je místo, kde slunce nejvíce svítí, v suchých oblastech. Takže energie k tomu všemu je k dispozici, volně dostupná k provedení tohoto. A pro standardní filtraci je také velmi jednoduchý způsob odstraňování bakterií a podobných látek z pitné vody. Pro země třetího světa by to mohlo být ve skutečnosti docela levné.

4 Skupenství Vody je Klíčem k Pochopení

A konečně můžete získat elektřinu z vody, která přijde ze slunce, další možnost. Takže se vám snažím vysvětlit, čtvrté skupenství vody, skutečně jej chápat, že voda nemá tři skupenství, ale čtyři skupenství. A porozumět čtvrtému skupenství, Myslím si, že je klíčem k odemčení dveří, k porozumění mnoha a mnoha fenoménů. A většinou, co se nám nejvíce líbí ve skutečnosti je porozumění něžné krásy přírody. Děkuji mnohokrát Dr. Gerald Pollack

Zdroje

4 Gelové Skupenství Vody – Molekuly Vody tvoří 99 Procent všech Molekul v Těle – EZ Voda v Vlnová Genetika – Proč vznikne jeden Mrak když Voda se odpařuje všude na Moři? – Umíte si představit kapičky plovoucí na vodě? – Jak může Ještěrka chodit po vodě? – Vodní most dlouhý až 4 cm – Strukturovaná EZ Voda – Lidé zapomněli na Kolektivitu Molekul Vody – Sir William Hardy a 4 Skupenství Vody – První Experimenty s Gelem a Vodou – Zóna Vyloučení – EZ Voda – Každý Hydrofilní Materiál dokáže Vytvořit EZ Vodu – Strukturovaná EZ vypadá jako Plást Medu a její vzorec je H3O2 – EZ voda má kolem Záporný Náboj a dál od ní je Kladný – Kladný Náboj je Koncentrovaný mezi Dvěma Zápornými EZs – Jogurt je Koloidní Krystal – Kapky ze Vzduchu Podobně Nabitého Vytváří Mrak – Jak Plovat Mincí na Hladině Vody? – EZ je velmi Tuhá Struktura – Volná Energie z EZ Vody – Světlo, Infra Světlo rozšiřuje EZ Vodu – EZ Voda je nabíjena ze Slunce, Elektromagnetického Pole – Rostliny získávají přes Fotosyntézu Energii ze Slunce Stejně jako Lidé – Energie se rovna H2O – Napájet Optický Displej z EZ Vody – Filtrace Vody pomocí EZ Vody – Biologická Energie pro buňky z EZ Vody – Energie z EZ Voda je Zdroj Pohybu Krve – Nekonečný tok EZ Vody v Hydrofilní Trubici – Přehodnotit řadu Chemických reakcí vlivem EZ Vody – Při Určování Počasí je Náboj důležitější než Teplota a Tlak – EZ Voda Nám Navrací Zdraví – EZ Voda Nám Pomůže s Dehydratací – EZ Pitná voda je Levná v Nejsušších Oblastech – 4 Skupenství Vody je Klíčem k Pochopení – EZ Voda se Nabíjí Z Elektromagnetismu

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP