Vesmírné Války – LDAL je HAARP druhé generace na Letadlech a 5G Satelitech – Směrované Zbraně – Změny Počasí, přes ovládání Nanotech po Kontrolu Davu

Po celém světě existuje více než 200 zařízení HAARP. V roce 2013 byl HAARP digitalizován, když došlo k přechodu z analogového na digitální. Bylo postaveno mnohem více zařízení. HAARP udržuje nosnou vlnu kolem naší planety, kterou zneužita AI používá k vytváření frekvencí pro udržování komunikace s nanoboty uvnitř našich těl a vytváření vstupních kanálů pro hostitele naplňující simulace nebo simulace reálného světa. Spolu s 5G Systémy a Satelity, s LDAL se používá na změnu počasí, nebo ovládání davu a také jako směrované energetické zbraňové systémy. 5G jsou také pulzní systémy stejně jako LDAL nebo HAARP. Tyto systémy mají široké frekvenční pásmo použití a zneužití.

Laserově Vyvinutá Atmosférická čočka (LDAL) – Profesor Nick Colosimo vysvětluje –
Výrobce je BAE Systems, což je britská nadnárodní zbrojní, bezpečnostní a letecká společnost –
Překlad pro „The Laser Developed Atmospheric Lens (LDAL): BAE Systems futurist Professor Nick Colosimo explains (2017)“ – plná česká verze na Rumble

LDAL je mobilní HAARP druhé generace Laserově Vyvinutá Atmosféric Ćočka (LDAL – Laser Developed Atmospheric Lens)

Laserově Vyvinutá Atmosférická Čocka (LDAL) byla vyvinuta společností BAE Systems. Tento systém je popsán následovně: „Jeden ze systémů, na kterých jsme pracovali, zahrnuje koncept snímání nebo vidění na velmi, velmi dlouhé vzdálenosti pomocí toho, co je v podstatě variací obrovského dalekohledu, “. LDAL je schopen ionizovat malý „disk“ atmosféry, tento disk lze poté použít k odrážení a zaostření elektromagnetického paprsku. Tento systém funguje podobně, jako systém fázovaných polí HAARP využívá ionosféru k odrážení a zaostření elektromagnetických vln. 5G satelity lze použít podobným způsobem (Dokument EU: Technologie ovládání davu (Crowd Control Technologies 2020) ).

Pulzní Laserový Systém k vytvoření Čočky v Atmosféře

LDAL je podobný pouštnímu přeludu, pouštní fata-morgáně. Věda za touto technologií spočívá v tom, že společnost LDAL použila vysoce výkonný pulzní laserový systém k vytvoření typu čočky nebo reflexní struktury v atmosféře. Impulzy takového vysokého výkonu se samy zaostřují a BAE Systems označují tento efekt jako Kerr Effect.

Tichý Holocaust …

Atmosféra může být ionizována a použita jako čočka

Kerrův efekt znamená, že atmosféra může být lokálně ohřívána nebo dokonce ionizována stejným způsobem, jakým je ionizována ionosféra. LDAL může vytvořit obrovskou čočku v atmosféře před letadlem nebo satelitem a tato čočka může být použita k shromáždění mnohem více světla dolů na zem nebo zaostření tohoto světla na mnohem menší senzor na letadle, satelitu, pozemní základně … V okamžiku, kdy se 5G, letadlo, satelit zastaví pulzní přenosy, atmosféra se vrátí do normálu“ …

HAARP, Zemětřesení v Japonsku a Chazarská Mafie

LDAL je integrovaný zbraňový systém – Vesmírné Války

LDAL je součástí integrovaného systému. Tento systém je schopen detekovat, kdy protivník střílí laserem na letadlo nebo satelit. V reakci na to a než může dojít k vážnému poškození se během milisekund vytvoření typ atmosférické ochranné čočky, vytvoří se tím typ reflexního štítu. LDAP tedy může odrážet nepřátelské lasery jedním nebo dvěma způsoby.

Směrované Energetické Zbraně a Požáry

Čočka Odráží Laser Útočníka

První způsob odražení je Lom světla. Když se útočný laser dostane k letadlu, satelitu, obranný laser vytvoří čočku, která odráží protivníkům laser od letadla nebo satelitu.

Plazma naruší laserovou energii

Druhým způsobem je vytvoření bublinové plazmy, která naruší příchozí laserovou energii kombinací difrakce a lom světla.

CELLDAR – MIKROVLNNÝ RADAR, SMĚROVÉ ENERGETICKÉ ZBRANĚ, SOCIÁLNÍ KREDITNÍ SYSTÉM

Vlastnosti 5G Satelitů

 • Pomocí satelitů chtějí pokrýt každý centimetr Země.
 • Chtějí každý centimetr mít pod kontrolou.
 • Zaměřit jakékoliv místo na Zemi.
 • Satelity jsou schopny absorbovat všechny informace, které jdou kamkoliv.
 • Není to jen 20000 satelitů, ale počet vysílačů, který jde k milionů.
 • Vysokoúrovňové, Nízkoúrovňové satelity, drony, které jsou sluncem napájeny a pořád dokola se točí kolem země.
 • Země, které umožní aby satelity létaly nad nimi ztratí suverenitu. Lidé provozující satelity budou moci, jestli budou chtít ovládat populace, budou moci monitorovat každou jednotlivou část dat, která se přenáší po celé zemi. Nebudou zde žádná tajemství jediné vlády nebo osob, které lze uchovat v tajnosti.
 • Mohou zacílit na jakoukoliv organizaci, na jakékoliv město, na jakýkoli typ bloku, který chtějí.
 • Mohou zaměřit jakoukoliv sportovní aktivitu, jakoukoliv vládní aktivitu.
 • Můžete ovládat procesy myšlení.
 • Informace mohou být prodány lidem, kteří si je chtějí koupit. Existuje spousta lidí, kteří chtějí koupit tajemství. Může to být použito jakkoliv, co si vaše představivost vymyslí.
 • Jakmile je to vzduchu, nemůžete to sundat. Na sloup veřejného osvětlení s 5G můžete vylézt nahoru a vypnete 5G.
 • Satelity dělají velké televize na obloze.
 • Asi 20 konsorcií podporuje Starlink, Boeing Corporation, Google a letecká společnost Virgin Airlines Richarda Bransona
 • Richard Branson řekl, že to děláme proto, abychom pomohli lidstvu. Ale lidé, kteří to udělají, řeknou dobře, ale také vložíme toto a toto a tohle a toto a můžeme to aktivovat z jiného satelitu. Ani nebudete vidět, že je to tam. Ani nebudete vidět, že je to aktivované.
 • 5G Starlink Satelity – Srdeční problémy – SpaceX – Země v nebezpečí – Genocida celého Biologického Života
 • 20000 5G Satelitů vysílá zaměřené paprsky intenzivního mikrovlnného záření nad celou Zemí, chcete to?

NEXRAD – Nová Generace radarů

Nová Generace radarů (Next-Generation Radar), více také v patentu US6292134B1 – Fázovaný anténní systém geodetické koule. Jsou to vojenské technologie, které se kryjí za telekomunikace nebo za stanice, které předpovídají (ovlivňují) počasíTornádo Vytvořite Pomocí Satelitů – Chemtrails – HAARP – Patenty na Změnu Počasí – Satelitní Úprava Atmosféry – Umělé Tornádo

Zdroje

LDAL je mobilní HAARP druhé generace – Laserově Vyvinutá Atmosférická Ćočka (LDAL – Laser Developed Atmospheric Lens) – Pulzní Laserový Systém k vytvoření Čočky v Atmosféře – Atmosféra může být ionizována a použita jako čočka – LDAL je integrovaný zbraňový systém – Vesmírné Války – Čočka Odráží Laser Útočníka – Vlastnosti 5G Satelitů – NEXRAD – Nová Generace radarů

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP