Tornádo Vytvořite Pomocí Satelitů – Chemtrails – HAARP – Patenty na Změnu Počasí – Satelitní Úprava Atmosféry – Umělé Tornádo

HAARP, 5G a 5G Satelity používají stejnou Technologii

HAARP 5G a 5G Satelity jsou systémy fázovaných polí. Systémy fázovaných polí se nacházejí v nejrůznějších vojenských a dnes velmi také v telekomunikačních systémech (Elektronicky řízené antény s více paprsky (ESMA) – Mikrovlnná trouba ve vesmíru – 5G smrtící a sledovací mřížka). S 5G satelity můžete dělat vše co si Vaše představivost zamane jak je řečeno v dokumentu českými titulky s Barrie Trower, mikrovlnný expert, který pracoval pro tajné služby.

Tornáda a Skalární Interferometrie

Pomocí Fázovaných Polí, Skalární Interferometrie můžete měnit vědomí lidí nebo měnit počasí na planetě, vytvářet Tornáda, Hurikány, Povodně, Zemětřesení … Můžete to dělat pomocí změny torzních polí, všechna hmota vychází z torzních polí (Energetika – Bioenergetika – Psychoenergetika). Používá se Skalární Interferometrie, kdy skalární antény jsou spojeny s počítačem, který je ovládá. Tato konfigurace tvoří skalární interferometr (Teslova Houfnice).

Ovládnutí vesmíru znamená ovládání světa

5G Starlink Satelity lítají nad Českou republikou, proč si nechráníme svůj vzdušný prostor?

Tichý Holocaust …

Magnetická Rezonance a Zbraně s Řízenou Energií

Fázovaná pole se také používají v biologických zobrazovacích systémech, jako Magnetická rezonance (MRI MRI parallel imaging). Fázované pole lze nakonfigurovat tak, aby vysílalo stejné frekvence, na kterých funguje lidský mozek, nebo na kterých funguje planeta. Technologie fázovaného pole se také používá u zbraní s řízenou energií, jako je laserový systém DARPA Excaliber. Frekvence generované vysílači s fázovaným polem byly také spojeny s masovým úhynem zvířat, poprvé hlášeny v roce 1980. Podle článku z roku 2008 vytištěného v ruském vojenském časopise HAARP má potenciál rozpůlit planetu. HAARP a 5G jsou zbraně.

Satelitní Úprava Atmosféry – Patent US4402480A (1980)

Satelity pro úpravu atmosféry krouží nad Českou republikou. Starlink 5G Satelity jsou vidět v České republice jako vláčet 70 satelitu za sebou, vláčku je čím dál víc, kdy to zastavíme? Mohou plnit mnoho účelů, od monitorování vedoucího k úpravě atmosféry. Energetické zdroje satelitu zahrnují: solární, elektrický, energetický paprsek (paprsky), laser, magnetohydrodynamiku (MHD)… Na správné rovině oběžné dráhy je satelit schopen identifikovat cílové oblasti a dělat monitorovací sondy, vzorkování a / nebo úpravu atmosféry. Počet typů úprav atmosféry, které satelit provede, není nijak omezen (5G Startlink Satelity – Srdeční problémy – SpaceX – Země v nebezpečí – Genocida celého Biologického Života).

Úprava počasí Umělými Satelity – Patent US5984239A (1999)

Satelitní systém pro úpravu počasí (SWMS) využívá satelity k využití sluneční energie k úpravě termodynamiky a složení zemské atmosféry. SWMS má tři subsystémy:

První subsystém zahrnuje síť satelitů zvaných Satelitní motory (SE) používaných k odrážení sluneční energie a / nebo k přeměně sluneční energie na jiné formy energetických paprsků vypouštěných na určených místech. Média kterými procházejí energetické paprsky, tyto energie absorbují a mění je na teplo.

Druhý subsystém zahrnuje velkou síť zařízení pro dálkový průzkum Země (RSD). Tyto senzory se používají k měření složení místních médií, dynamických parametrů a termodynamických vlastností.

Senzorová měření jsou přiváděna zpět do třetího subsystému, který zahrnuje síť pozemních řídicích stanic (GCS – Ground Control Stations). GCS poskytují vedení energetického paprsku odhadem charakteristik každého paprsku a trajektorie jeho cílového bodu jako funkce času.

Integrace těchto tří subsystémů vytváří vedení zpětné vazby energetického paprsku a řídicí smyčku. Aplikace SWMS pro úpravu počasí zahrnují změnu srážek, vytváření pustin, zvyšování škod špatným počasím a zhoršování životního prostředí. Mezi její aplikace, které nesouvisejí s počasím, patří dodávka koncentrované energie na místo určení.

HAARP, Zemětřesení v Japonsku a Chaza

HAARP Patent US4686605A (1985) – Způsob a zařízení pro změnu oblasti v zemské atmosféře, ionosféře a / nebo magnetosféře

Způsob a zařízení pro změnu alespoň jedné vybrané oblasti, která normálně existuje nad zemským povrchem. Oblast je excitována elektronovým cyklotronovým rezonančním ohřevem, čímž se zvyšuje hustota nabitých částic. V jednom provedení je kruhově polarizované elektromagnetické záření přenášeno nahoru ve směru v podstatě rovnoběžném s podélnou čarou a podél ní, která prochází oblastí plazmy, která má být změněna. Záření se přenáší na frekvenci, která excituje elektronovou cyklotronovou rezonanci, aby zahřála a urychlila nabité částice. Toto zvýšení energie může způsobit ionizaci neutrálních částic, které jsou poté absorbovány jako součást oblasti, čímž se zvyšuje hustota nabitých částic oblasti.

Co je HAARP

Patent mluví o Modifikaci Počasí

Tento patent vyloženě mluví, že jde poslat velké množství energie do ionosféry. Patent také mluví o modifikaci počasí, můžete udělat díry do atmosféry a tím usmažit celá území. Od řízení počasí po kontrolu myslí lidí. Tato technologie je jak na Zemi tak i na družicových satelitech co létají nad Českou republikou. Kdy se o toto začnou lidé více zajímat a požadovat na jejich zástupcích nebo na vlasteneckých sílách širší otevřenou diskuzi?

Chemtrails – Popis Tornáda

Spolu s Chemtrails se Atmosférické Vytápění používá jako nástroj k vytvoření Tornáda. Atmosférický vírový motor (AVE – atmospheric vortex engine) používá řízený vír k zachycení mechanické energie produkované, když je teplo přenášeno vzhůru konvekcí v atmosféře. Tornádu podobný vír je produkován tangenciálním vpuštěním teplého nebo vlhkého vzduchu do kruhové arény. Tento teplý vzduch můžete také udělat pomocí 5G satelitů, kterými lze pomocí zacíleného toku energie, mikrovln kontrolovat sílu a směr tornáda.

Reportáž Prima – Chemtrails

Lidé z obcí kolem radaru NATO budou dostávat varovné zprávy na mobil

NATO radar používá geodetické frekvenční pole (Geodesic sphere phased array antenna system) – PATENT US6292134B1 – Fázovaný anténní systém geodetické koule. Tyto koule jsou velmi výkonné a mají široké uplatnění. Tento radar je v Sokolnicích na jihovýchod od Brna … Co všechno se lidem neříká??? Místní zahradník potvrzuje – Od te doby co tam radar stoji je divné počasí …

Elektrárna 200MW, co využívá Umělé Tornádo jako Zdroj Energie

Tangenciální vstupy způsobují, že se teplý vlhký vzduch točí, jak stoupá a vytváří zakotvený konvekční vír. Práce konvekce je zachycena turbínami umístěnými na úrovni země kolem obvodu arény. Zdrojem tepla může být sluneční energie, teplá voda, odpadní teplo, nebo ohřev pomocí mikrovln.

Vírový motor má stejný termodynamický základ jako osvědčený solární komín, kromě toho, že fyzická trubice solárního komína je nahrazena odstředivou silou. Solární kolektor není potřeba – Solární kolektor je povrch Země v nezměněném stavu. Elektrárna AVE by mohla mít průměr 200 m a generovat 200 MW elektrické energie za cenu pouhých 0,03 USD / kWh. Vírový motor zmírňuje globální oteplování snížením paliva potřebného k uspokojení energetických potřeb.

Modifikační Programy, Problémy, Politika a Potenciál

Připraveno na žádost Hon. Howard W. Cannon, předseda Výboru pro obchod, vědu a dopravu Senát Spojených států – 3. května 1979

Anatomie Tornáda

Struktura tornád je podobná struktuře hurikánů, sestávající ze silných cyklónových větrů, které vanou kolem centra s velmi nízkým tlakem. Velikost tornáda je však mnohem menší než u hurikánu a jeho síla větru je často větší. Průměr tornáda je asi jedna čtvrtina kilometru a jeho maximální vítr může v extrémních případech překročit 250 uzlů. Devastace způsobená tornády pomocí modifikace počasí byly předmětem značného zájmu. Rychlost výroby energie v bouřce se zhruba rovná celkové kapacitě výroby energie ve Spojených státech v roce 1970. Spouštěcí mechanismus byl zaměřen na úpravu oběhu pomocí injekcí malého množství energie. Tornáda mají tendenci slábnout na drsnějších površích v důsledku snížení čistého nízkoúrovňového přílivu. Při setkání s útesem tornáda a chrliče často ustupují do mraků a budovy také mají tendenci snižovat poškození na úrovni země. Lesy nebo umělé mohyly nebo hřebeny by tedy mohly nabídnout určitou ochranu před tornády, ačkoli velmi silná tornáda po sobě zanechala dokonce řádky vyvrácených stromů. Úprava tornád pomocí chemtrailsa mikrovln je velmi dostupná metoda.

Tornado na Moravě

Po4as9 online – https://mapy.in-pocasi.cz/

Ve čtvrtek 24. června 2021 v podvečer zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo, které se vytvořilo z bouřkové a tlakové supercely nad prostorem Slavkova a okolních obcí. Nejhůře to odnesla obec Hrušky, která byla téměř z poloviny zničena a několik lidí přišlo o život.

Tato srážková bariéra s kapsami plnými vody ve vzduchu byla ostře a jako nožem oříznuta ze severozápadní strany. Doslova to vypadalo, že jde o kryt frekvenčního děla umístěného na stacionární dráze. Více na …

Wi-Fi na Obloze – Interferometrie

Další Patenty

Patent US4999637A (1987) – Vytvoření umělých ionizačních mraků nad zemí

Patent US20180128908A1 (2015) – Zbraně s řízenou energií a metoda pro úpravu dráhy zaostřeného paprsku elektromagnetické energie

Patent US10488733B2 (2015) – Senzor elektromagnetického záření s dlouhým dosahem, který má řídicí systém pro ohřev a / nebo ionizaci vzduchu v trojrozměrných částech atmosférického objemu

Zdroje

HAARP, 5G a 5G Satelity používají stejnou Technologii – Fázové Anténní Pole – Tornáda a Skalární Interferometrie – Ovládnutí vesmíru znamená ovládání světa – Magnetická Rezonance a Zbraně s Řízenou Energií – Satelitní Úprava Atmosféry – PatentUS4402480A (1980) – Úprava počasí Umělými Satelity – Patent US5984239A (1999) – HAARP Patent US4686605A (1985) – Způsob a zařízení pro změnu oblasti v zemské atmosféře, ionosféře a / nebo magnetosféře – Patent mluví o Modifikaci Počasí – Chemtrails – Ovládání Tornáda – Spolu s Chemtrails se Atmosférické Vytápění používá jako nástroj k vytvoření Tornáda – Elektrárna 200MW, co využívá Umělé Tornádo jako Zdroj Energie – Modifikační Programy, Problémy, Politika a Potenciál – Anatomie Tornáda – Další Patenty – Vytvoření umělých ionizačních mraků nad zemí – Tornádo na Moravě

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP