Hydr(Oxide) Grafenu Ve Vakcínách jako Komponent Bezdrátové Nano Senzorové Sítě – La Quinta Columna a Dr. Pablo Campra

La Quinta Columna a Dr. Pablo Campra

Dovolte mi, abych vám opakovaně ukázal slovo „La Quinta Columna“ ve Španělsku, což značí Pátý sloupec. Je to skupina disidentských vědců, kteří vyšetřují tyto injekce, které jsou falešně reportované jako vakcíny. Ze všeho nejdůležitější jsou to, ti co studovali vzorky vakcín a našli v nich oxid grafenu. Dr. Pablo Campra je profesor chemické vědy na univerzitě v Almira. Ale je také přidružený ke skupině „La Quinta Columna“ a je zanícený provést nezávislou analýzu vakcinačních vzorků.

Přepis Videa

Hydr(Oxide) Grafenu Ve Vakcínách jako Komponent Bezdrátové Nano Senzorové Sítě – Dr. Pablo Campra

Vědecká Práce Dr. Pablo Campra

A nyní uvolnil své zjištění ve třech částech. Časně tento měsíc dal úplné studie nálezu oxidu grafenu na https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra

COVID Vakcíny a Mikro-Ramanovova spektroskopie

Jeho nálezy jsou jasné. Používá techniku nazývanou Mikro-Ramanovova spektroskopie (https://www.researchgate.net/publication/355684360_Deteccion_de_grafeno_en_vacunas_COVID19_por_espectroscopia_Micro-RAMAN). Našel dostatek vzorků struktur oxidu grafenu v náhodných vzorcích vakcín.

Oxide Grafenu v Injekcích jako Komponent Bezdrátové Nano Senzorové Sítě

Doktor Campra udělal následný výzkum, který může být ještě více důležitý, měl by být. V dalším výzkumném papíru na www.researchgate.net Campra spekuluje, že tyto mikrostruktury viděné ve vakcínách udělané z oxidu grafenu se zdají být komponenty bezdrátové nano senzorové sítě (https://www.researchgate.net/publication/356507702_MICROSTRUCTURES_IN_COVID_VACCINES_inorganic_crystals_or_Wireless_Nanosensors_Network).

Dr. J. Ruby – Nálezy Oxidu Grafenu

Všechno je docela pozoruhodné. Takže jsme šťastní mít Dr. Pablo Campra s námi tady, že nám dá detaily, velmi děkujeme, že jste tady, ze Španělska. Děkuji, pěkné být v pořadu, jsem sledující. – Skvělé, jsme rádi, že vás máme.Originálně jsme reportovali kolem Vašeho nálezu oxidu grafenu, které byly nalezeny doktorem J. Ruby (UPDATE – GRAPHENE OXIDE POISON FOUND IN COVID SHOTS – MILLIONS INJURED AND DYING – ZOMBIE DOCTORS)

La Quinta Columna říká, že Vakcíny mají Magnetické Efekty – Magnetogenetika

Stále jste přesvědčen, že oxide grafenu je v injekcích, že je to neodiskutovatelné. Definitivně. Prvně bych chtěl ujasnit, že nepatřím do „La Quinta Columna“ „Pátého sloupec“. Pátý sloupec je kanál volných informací. Oni si mě najali, zeptali se mě abych udělal výzkum a detekovat částice v (injekcích). Mají teorii, že tyto šlehy obsahují nějaký obsah, který je zodpovědný za magnetické efekty (https://stop5g.cz/darpa-hydrogel-z-polymerniho-retezce-a-elektroniky-replikujici-se-nanotechnologie-a-hemoglobin-ovladani-biosenzoru-pres-5g-site/).

Vakcinovaní Lidé vysílají Bluetooth Kódy – Internet Lidí přes 5G

Magnetizace těl a také za vysílání Bluetooth kódů. Bluetooth radio vln z vakcinovaných lidí (https://vlnovagenetika.cz/magnetogenetika-mrna-a-vas-mobil/).

Několik Úrovní Výzkumu

Takže se mi zeptali, abych našel paramaterial pro všechny systémy, což má být oxide grafenu. To byla moje role v první úrovni výzkumu. Další dvě úrovně výzkumu jsou inženýrští experti, kteří na tom teď pracují (https://vlnovagenetika.cz/experimenty-genovych-chimer-biotron-a-mikrovlnny-prenos-biologickych-informaci-dna-je-jako-magnetofon-mikrovlny-a-5g-tsian-kanchzhen-patent-ep0872549a1/).

Nano Routery a Nano Senzory uvnitř Vakcín

Podařilo se jim porovnávat některé obrázky z mého výzkumu. A tvrdí, že to jsou nano routery a nano senzory. Tento současný výzkum není moje odpovědnost. Byla někdy hotova chemická analýza, která by potvrdila oxid grafenu? Co jsme udělali spektrální vyšetření. Jednou když dostanete Mikro-Raman obrázky. Dostanete fotografie a potom soustředíte laserový paprsek na tyto tělesa. Pak můžete si být jisti strukturou jakou mají. Zjistili jsme grafénovou strukturu v některých nano částicích, které jsme prověřovali. Byla práce někdy replikovaná v dalších Máme jenom sedm rozdílných z rozdílných obchodních značek Byli jsme schopni najít tyto struktury v 28 nano částicích z možných 110 grafenových částic a to podle obrázku. Mikro-Raman je technika, kde dáte dohromady obrázek s jeho spektrem.

Nano-Implantát roste na Neuronech a Spojuje Mozek s Internetem

Pfiser Informátor Melissa McAtee

Pak si můžete být jistí, co jste našli je ta určitá struktura. Vy jste s tím přišli, je to nyní měsíc, když jste s tím přišli, my jsme to reportovali, ano. Bylo zde hodně nezávislých výzkumníků, odborníků na mikroskopii, spolupracujících vědců – ano oxide grafenu je v těchto (injekcích). Nedávno jsme měli Pfiser informátora na tomto programu Melissa McAtee

Pfiser přiznal Oxide Grafenu ve Vakcínách

Která řekla, podívejte zde jsou emaily od vrcholných vědců, které specificky říkají PR Pfiser oddělení, jak manipulovat. tuto věc oxidu grafenu, že tam je. Ani to více nepopírají, že skutečně grafén oxide je v těchto věcech (injekcích). Ověřovatelé faktů originálně byli nad tímto, a použili Pfiser řekl, že to tam není Jejich základ pro ověřování faktů. Co by jste řekl, komukoliv kdo pochybuje o tom že oxide grafenu je v těchto bio-zbraňových injekcích.

Velmi málo nezávislých výzkumu a Dr. Carrie Madej

Víte, je jen velmi málo volných výzkumů na tomto poli. Je to jen málo lidí, izolovaní lidé Instituty, akademie jsou mimo tento výzkum, kompletně. Je to jen pár lidí, kteří berou obrázky těchto objektů, nebo nano částic, které se mohou podobat oxidu grafenu. Ale nenašel jsem nikoho, kdo by udělal podobné analýzy. Takže tvrdím, že lidé jako například Dr. Carrie Madej, která měla velký rozhovor s Vámi nebo s Walterem. Sledují bloky vzorků. Mohou použít stejnou techniku Mikro-Raman. Protože jsem viděl nějaké nano částice, tyto tmavé uhlíkové velké částice a jistě je to grafén. Potřebují zacílit paprsek Mikro-Raman laseru na tyto a být si jisti že mají tuto strukturu v bloku, tohle jsem neudělal.

Ale tvrdím, že to mohou udělat. Jsem si jistý, že kdokoliv, kdo používá tuto techniku, může detekovat tuto strukturu.

Rozdílné typy Grafenu

Potom ji musíme charakterizovat, jsou rozdílné typy grafenu, koncentrace, toxicita, my to vítáme (https://stop5g.cz/nano-ziletky-ve-vakcine-a-v-krvi-dr-andreas-noack-lekari-jste-vrazi-pokud-ockujete-hydroxide-grafenu/).

Potřeba více nezávislých Výzkumu

Ale co míníme, že více nezávislý výzkumníci, udělají to samé a replikují naše zjištění. Co si myslíte, že je tak důležité, že je oxide grafenu odhalen. Očividně je to toxická sloučenina, Co si myslíte že tam je …

Oxid a Hydroxid Grafénu není popsán v příbalovém Letáku

Za prvé to není na seznamu přísad. To je důležité. Je to citováno v literatuře, že to jsou základy těchto nano bezdrátových senzorů bezdrátových sítí. Je to řečeno přes deset let. Nyní někteří experti zde ve Španělsku lokalizovali (https://stop5g.cz/berkeley-nano-radio-v-jedne-uhlikove-nanotrubicce-2007-lepsi-nez-mobil-samostavejici-mikrotubule-a-nanotrubicky-z-uhliku-a-z-grafenu-ovladani-lidi-a-vedomi/) nano částice, které mají být součástí tohoto systému.

Složení Nano Systému v Těle pomocí 5G?

A grafén je paramaterial tohoto systému. Myslíme a v mých nálezech jsem neviděl cele sestavení těchto systémů Ale tento systém se složí jakmile je injekčně vstříknut do těla. Toto je nová linie výzkumu (5G příkazy, mobil je brána, IoT, IoB).

Literatura už Desetiletí popisuje Nanotechnologie a napojení na Bezdrátové Technologie, 5G

Vidíte. Bylo zde hodně spekulací kolem 5G spojení. Je to specificky to, o čem mluvíte? Myslím, že se to stává méně konspirací a více realitou, jak se do toho kopete. Závisím, zde na vaší odbornosti.. To nejsou moje odbornosti, ale kdokoliv kdo vstoupí do tohoto bloku expertů ze Španělska je nazýván CORONA 2 kontrola. Mají teorii podle vědecké literatury, že obrázky naší práce a obrázky z literatury se shodují.

Bluetooth signál z Očkovaných Lidí

Očkovaní Lidé Vysílají Bluetooth Signál

Jsou si jistí, že tento systém je možný dneska udělat a je založen na grafenu. A každý den objevují nové elementy celé sítě. Tohle také potřebujeme spárovat s Bluetooth signálem z očkovaných lidí. Celý výzkum je třetí úroveň výzkumu. Detekce primárních materiálů. Řekl jste, že jste viděl bluetooth signál z očkovaných lidí, že vysílají bluetooth signál, je to správně? Definitivně, je to skupina ve Francii s kterou jsme v kontaktu. Dělají více detailní výzkum tohoto.

Udělejte Výzkum pomoci Bluetooth Skenovací Aplikací

Kdokoliv může udělat výzkum tohoto s jednoduchým mobilem a bluetooth skenovací aplikací. iPhone, Samsung nefungují, potřebujete stáhnout aplikaci. A velmi snadno můžete získat tyto MAC kódy, je to 6 znaků a číslic. Udělat od mnoha lidí a potom udělat výzkum, a být si jistí, že to nejsou hodinky, telefony, že to není Internet věcí, zařízení, které mohou dávat tento obrázek (nanotechnogie). Jsme si jistí z tohoto výzkumu, že signál je skutečný.

Variabilita Očkovacích látek

Ne u všech vakcinovaných lidí, ale u vysokého procenta očkovaných lidí. Proč si myslíte, že je to rozdílné u lidí a jiných lidí? Záleží, je zde velká variabilita co si šlehnete … je zde ptačí efekt. Není to modul, píchání … Je zde velká variabilita. Také systém, někteří lidé mají instalovaný a jiní ne.

Různé druhy Grafenu

Například grafén je něco co můžete koupit v šedé na určitou dobu, na tři, šest měsíců a pak se může degradovat. Ale pokud dostanete další očkování, dostanete zpátky systém. Myslíme si, že někteří lidé jsou více připoutání k instalací tohoto systému než ostatní.

Nano-systém ke kontrole Neuronové Sítě, Vaší mysli, Vašich Emocí – Transhumanismus

Prostě se nemůžu přenést o čem zde povídáte, můj mozek jde jen zpátky k tomuto… Lidské bytosti vyzařují objevitelný bluetooth přenos, to se nemá dít že ano Dr. Campra? Toto je literatura, systém byl navržený a implantovaný dávno. Hlavní věc je, že to pravděpodobně injekčně podali lidem bez jejich souhlasu. Tento systém může být použit ke kontrole vaší neuronové sítě, Vaší mysli, Vašich emocí. Může kontrolovat Vaši fyziologii. Pracuje to. Je to popsáno v literatuře. Ale nejsem expert na toto.

Info Série o Kontrole Myšlení

Myslím, že experti na toto by se měli podívat na naše obrázky, na obrázky z krve a zkusit sestavit tento systém, toto zjevení znaku šelmy. S tímto můžete dělat stejné věcí, prodávat, kupovat věcí, můžete kontrolovat, monitorovat Vaši mysl, myšlenky … Je to něco co má hodnotu info sérii. Zde v USA mluvíme o věcech jako teorie kritické rasy, transgendrová akceptace, indoktrinace, poučování našich dětí ve školách

Frekvenční programování Uhlíku (GRAFÉNU) – Nanotube Rádio je jen jedna z mnoha aplikací … nebo Berkeley Nano Rádio v Jedné Uhlíkové Nanotrubičce 2007 – Lepší než Mobil – Samostavějící Mikrotubule a Nanotrubičky z Uhlíku a z Grafénu – Ovládání Lidí a Vědomí

Kontrola Myšlenkového Procesu Dětí

Je zde určitý tlak dostat tuto injekci do dětí co jsou ve škole, pravděpodobně kontrolovat myšlenkový proce, mysl (https://stop5g.cz/patenty-vzdalena-nervova-manipulace-smerovane-energicke-zbrane-zarizeni-a-metoda-vytvareni-emoci-zamerovaci-system/). protože indoktrinace nefunguje, nebo v některých domovech je máma a táta kteří to vehementně odmítají a učí svoje děti reálným základním hodnotám. Naše armáda je podrobena těmto injekcím, byli propuštěni, případně soudní obžalobu, hozeny do cely, jestli se nedají očkovat.

Kontrolovat mysl Celé Armády, Bezpečnostních Složek

Představte si kontrolovat mysl celé armády (https://stop5g.cz/insider-z-google-o-hrozbe-spojeni-cloveka-a-stroje-dokazeme-zkopirovat-lidskou-dusi-informacni-kvantove-pole-patenty-neuroplasticita-prism-nadeje/) Ano tohle je vlastnost Znaku Bestie, že tohle má být povinné. A kdokoliv kdo je z toho vyňat, je vyňat ze společnosti (https://stop5g.cz/kryptomenovy-system-patent-w02020060606-bio-data-rfid-cip-id2020-znak-bestie-5g-6g-satelity/) Technologie existuje, je popsána v literatuře a má být povinná (https://stop5g.cz/seznam-patentu-kontrola-a-zmena-mysleni-chytra-sit-o-vas-bez-vas/).

Rozšířené Interview

A pak musíme přemýšlet, který čas v dějinách žijeme. Vy jste dobrý křesťan, katolík, to vím … Víme, že tento čas je unikátní v dějinách. Myslíme si, že jsme velmi blízko odhalení tohoto znaku. Neuvěřitelné. Chtěl bych. Přišel by jste zpátky pro rozšířené interview se mnou, kde bychom o tom víc mluvili do hloubky o těchto věcech, lidé očividně dlouho na toto čekali, slyšet od Vás, z Vašeho výzkumu přišel by jste zpátky na exkluzivní rozhovor se mnou a sednout si … Jistě, budu rád. Problém, je že nejsem expert v nanotechnologii. Jenom pracuji na první úrovni výzkumu. Detekování tohoto materiálu. Myslím, že byste měl raději najít někoho ze Španělska nebo jsem si jistý, že je několik techniků z US, který ví o tomto systému. Může uložit obrázky, které jsou všechny na mojí researchgate. Nahráli jsme tam všechny. Mohou říct, že tento element může být elementem této sítě (https://stop5g.cz/synteticka-biologie-morgelony-patent-us20030141189-nebezpecne-sekvencovani-rna-a-dna-patent-us20100090180a1-samoreplikacni-materialy-operacni-system-uvnitr-nanostroju/) Jsem šťastný jít zpátky do show, ale nemám moc co říct k tomuto systému, to nejsou moje odbornosti. Jenom pracovní hypotéza, inženýři na tom zde pracují (https://stop5g.cz/nano-ziletky-ve-vakcine-a-v-krvi-dr-andreas-noack-lekari-jste-vrazi-pokud-ockujete-hydroxide-grafenu/).

Programy v injekci Myslí Za Vás

Máme minutu co zbývá. Co chcete říct, co je nejvíc důležité, věci co chcete dostat ven dneska. Musíme si vybrat mezi pravdou a lží. Programy v injekci to dělají za ně. To musím říct (https://stop5g.cz/internet-tel-elektrogenetika-synteticke-genove-obvody-jsou-rizeny-vnejsimi-signaly/).

Dr. Pablo Campra, velmi vám děkuji, že jste s námi zde byl, vážím si toho, děkuji, Více na https://stop5g.cz a https://vlnovagenetika.cz

Oxide Grafenu v Injekcích jako Komponent Bezdrátové Nano Senzorové Sítě – La Quinta Columna a Dr. Pablo Campra – La Quinta Columna říká, že Vakcíny mají Magnetické Efekty – Magnetogenetika – Vakcinovaní Lidé vysílají Bluetooth Kódy – Internet Lidí přes 5G Vědecká Práce Dr. Pablo Campra – COVID Vakcíny a Mikro-Ramanovova spektroskopie – Dr. J. Ruby – Nálezy Oxidu Grafenu – Několik Úrovní Výzkumu – Nano Routery a Nano Senzory uvnitř Vakcín – Pfiser Informátor Melissa McAtee – Pfiser přiznal Oxide Grafenu ve Vakcínách – Velmi málo nezávislých výzkumu a Dr. Carrie Madej – Rozdílné typy Grafenu – Potřeba více nezávislých Výzkumu – Oxid a Hydroxid Grafénu není popsán v příbalovém Letáku – Složení Nano Systému v Těle pomocí 5G? – Literatura už Desetiletí popisuje Nanotechnologie a napojení na Bezdrátové Technologie, 5G – Očkovaní Lidé Vysílají Bluetooth Signál – Udělejte Výzkum pomoci Bluetooth Skenovací Aplikací – Variabilita Očkovacích látek – Nano-systém ke kontrole Neuronové Sítě, Vaší mysli, Vašich Emocí – Transhumanismus – Info Série o Kontrole Myšlení – Kontrola Myšlenkového Procesu Dětí – Kontrolovat mysl Celé Armády, Bezpečnostních Složek – Programy v injekci Myslí Za Vás

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP