Hasiči se staví proti Mobilním Věžím

Mezinárodní Asociace Hasičů (International association of fire fighters) se staví proti telekomunikacím. Asociace se staví proti mobilním věžím na hasičských stanicích poté, co si hasiči stěžovali na zdravotní problémy. U hasičů se vyvinuli symptomy. Dr Gunnar Heuser, MD provedl pilotní studii na hasičích na stanici s mobilními věžemi. Symptomy zahrnovaly problém s pamětí, problém s občasnou zmateností, problém se slabostí. Heuser říká, že jejich mozkové skeny naznačují, že i nízkoúrovňová RF může způsobit poškození buněk. Budeme rádi za spolupráci s českými a slovenskými HASIČI. Děkujeme za Vaši práci a za nasazení vašich životů při vaší práci.

Hasiči se staví proti Mobilním Věžím

​MEZINÁRODNÍ ASOCIACE HASIČŮ – DIVIZE PRÁCE, BEZPEČNOSTI A LÉKAŘSTVÍ

Dokument popisuje stanovisko ke zdravotním účinkům radiofrekvenčního/mikrovlnného (RF/MW) záření v hasičských zařízeních ze základních stanic pro antény a věže pro vedení přenosů mobilních telefonů.

Hasičí jsou PROTI Používání Požárních Stanic jako Základnových Stanic pro Věže a/nebo Antény

Stanovisko Mezinárodní asociace hasičů k umístění komerční bezdrátové infrastruktury mobilních věží na zařízeních hasičů, jak bylo přijato jejími členy v srpnu 2004, je takové, že IAFF je proti používání požárních stanic jako základnových stanic pro věže a/nebo antény pro vedení přenosů mobilních telefonů, dokud nebude provedena studie s nejvyššími vědeckými hodnotami a integritou o zdravotních účincích vystavení nízké intenzitě RF/MW záření a nebude prokázáno, že taková umístění nejsou nebezpečná pro zdraví našich členů.

​Přepis Videa

Staví se mobilní telefonní věž ve vašem sousedství? Pokud tomu tak není nyní, možná brzy bude. Bezdrátoví operátoři instalují miliony z nich po celé zemi, aby umožnili novou rychlejší technologii mobilních telefonů 5G. Ale dnes večer Julie Watts položila otázku, kterou byste se neměli klást … Existují legitimní obavy o zdraví???

​Radiace 24 hodin do Vaší Ložnice

Něco nutí Johna v noci vstávat. Je to tento nový sloup před oknem jeho ložnice. kde Verizon brzy nainstaluje mobilní věž nové generace. Jen pár metrů od školy. Bude to velká věž vyzařující záření do okna naší ložnice 24 hodin denně, sedm dní v týdnu po mnoho let. Říká se jí malá buňka, nebo distribuovaný anténní systém, který je podobný tomuto v San Franciscu.

​Rakovina a Bezdrátová Technologie

Průmysl říká, že jsou bezpečné, mnozí v Piemontu nejsou o tom přesvědčeni. Naše dcera přežila rakovinu (https://stop5g.cz/wifi-oxidacni-stres-a-rakovina/). Třináctiletá Sophia byla jedna z mnoha žádajících městskou radu, aby odepřela tuto a další mobilní věže. Také jsem přežila rakovinu mozku a jsem proti mobilním věžím. Většinou mluvím o mojí rakovině a jak mě ovlivnila (https://stop5g.cz/riziko-5g-vedecka-perspektiva/).

​Legislativa, která Zakazuje brát v Úvahu Zdravotní Rizika

Ale podle federálního zákona město prostě nemůže brát v úvahu zdravotní problémy. Je to nastíněno v této malé části zákona o telekomunikacích. Založené na vědě z roku 1996 (https://stop5g.cz/studie-historie-mikrovlnne-radiace-emf-a-5g/). Zapnout a vypnout telefon, to byl vrchol tehdejší (veřejné) technologie.

​Je jen málo Právních Argumentů jak se Ubránit 5G

Ale pokud města berou v úvahu zdraví, mohou je mobilní společnosti žalovat. Je jen málo právních argumentů k odmítnutí mobilních věží. Objevují se před okny ložnic a školních areálů navzdory námitkám z celé země. 5G může být pro Kalifornii „obrovským boomem“, ale pouze pokud to lze postavit rychle a snadno (https://stop5g.cz/varovani-5g-ctu-reditel-fcc-tom-wheeler-5g-a-digitalizace-lidi/).

​Prohnilý Vědec co Rozhoduje o Vašem Zdraví

Hayward Bill Quirk je člen shromáždění a je spoluautorem legislativy, která má městům jako Piemont ještě ztížit námitky proti věži. Nemuseli by jste procházet přes plánovací komisí, přes městskou radu. Bývalý NASA vědec říká, že může vzkřísit zákon, který nedávno vetoval guvernér.

Vědecky vím, že umístění těchto mobilních věží je bezpečné.

​Hasiči se staví proti Mobilním Věžím

Ale Mezinárodní asociace hasičů s tímto nesouhlasí. Začali se stavět proti mobilním věžím na hasičských stanicích poté, co si hasiči stěžovali na zdravotní problémy. Tito hasiči si vyvinuli symptomy.

​Dr Gunnar Heuser i Nízkoúrovňová RF může Způsobit Poškození Buněk

Dr Gunnar Heuser, MD provedl pilotní studii na hasičích na stanici s mobilními věžemi. Symptomy zahrnovaly problém s pamětí, problém s občasnou zmateností, problém se slabostí. Heuser říká, že jejich mozkové skeny naznačují, že i nízkoúrovňová RF může způsobit poškození buněk.

​Děti jsou nejvíce Ohroženi

Také se obává o zranitelnější skupiny, jako jsou děti. Takže jsme u všech vyšetřovaných hasičů našli abnormální mozkové funkce. Takže po lobování hasičů Bill Quirk jako spoluautor vyjmul hasičské stanice z jejich návrhu zákona. Díky čemuž mobilní společnosti nemohou postavit věže na hasičské stanice.

​Hasiči Ukázali jak se postavit Telekomunikacím

Toto je první právní předpis, o kterém si myslím, že někdo ví, že někdo získal výjimku, protože měl obavy o zdraví, řekl vám o tom všechno? Co vím, je, že když se hasiči zeptají, dělám to, o co mě žádají. Protože jsou silní lobbisté? Ano. (kdo lobuje za děti???)

​Kdy Rodiče se Spojí a Postaví se Telekomunikacím

Takže kdyby řekněme, učitelé a rodiče měli silnou lobby a požádali vás, abyste něco schválili, co by zabránilo (věžím) aby se stavěli v blízkosti škol, udělali byste to? Kdybych nemohl získat hlasy jiným způsobem …

Česká Televize – Nebezpečí mobilních telefonů a elektromagnetického záření – Dokument CZ dabing

​Limity neberou v Úvahu Dlouhodobé Vlivy

Hasič a přeživší rakoviny Tony Stefani poznamenává, To nejsou jen hasiči, ale lidé, kteří žijí v obecné blízkosti těchto věží. Současné předpisy neberou v úvahu neustálé vystavení nízkým hladinám z těchto malých mobilních věží 24 hodin denně. Musí se provést více studie (https://stop5g.cz/vedecka-studie-nepriznive-zdravotni-ucinky-5g-mobilni-sitove-technologie-v-realnych-podminkach/) Existuje 230 vědců ze 41 zemí, kteří zjevně zkontrolovali více než 2 000 recenzovaných studií Vyzývají Světovou zdravotnickou organizaci, aby provedla další studie, o kterých nejsou ale přesvědčeni. Myslím, že udělat více studií je vždy dobrá věc.

​Vládní Organizace Zakrývají Zdravotní Nebezpečí

Myslíte si, že byste možná měli zvážit pozastavení legislativy, která tyto věže urychluje, dokud nebude definitivní důkaz, že neexistuje žádná škoda? Mohli bychom udělat spoustu studií a v současné době jsou lidé, věřte nebo ne kteří věří, že svět je plochý. Prohlášení bezdrátového průmyslu říká, že se svěřuje odborníkům, pokud jde o bezpečnost mobilních věží a říká, že podle vládních agentur nejsou vědecké důkazy ukazují na žádné známé zdravotní riziko.

​Odstěhovat se nebo se Nechat Ozářit

Co o neznámých rizicích? Dobře zpátky v Piemontu, John nechce čekat, než zjistí …

Pořídíme si pár metrů a změříme mikrovlnné záření dnes a pak když se mobilní věže postaví. Můžeme to změřit a uvidíme, jak je to skutečně nebezpečné. Říká, že pokud bude muset tak se přesuneme. Kvůli zdraví mé dcery rozhodně. Z reportáže Julia Watts, Piemont zablokoval některé mobilní věže a je a je nyní žalován.

​Toxikologická Bezdrátová Studie za 25 Miliónů Dolarů

Mezitím nový vládní výzkum má být zveřejněn příští měsíc. a mohl by radikálně změnit debatu. Očekává se, že spojí RF radiaci s účinky na zdraví u laboratorních potkanů. V (NTP – National Toxicology Program) 10leté studie za 25 milionů dolarů (https://stop5g.cz/lloyds-ani-swiss-re-nepojistuji-bezdratove-zdravotni-rizika-hromadna-zaloba-na-automobilky-i-telekomunikace/)

Radiace 24 hodin do Vaší Ložnice – Rakovina a Bezdrátová Technologie – Legislativa, která Zakazuje brát v Úvahu Zdravotní Rizika – Je jen málo Právních Argumentů jak se Ubránit 5G – Prohnilý Vědec co Rozhoduje o Vašem Zdraví – Hasiči se staví proti Mobilním Věžím – Dr Gunnar Heuser i Nízkoúrovňová RF může Způsobit Poškození Buněk – Děti jsou nejvíce Ohroženi – Hasiči Ukázali jak se postavit Telekomunikacím – Kdy Rodiče se Spojí a Postaví se Telekomunikacím – Limity neberou v Úvahu Dlouhodobé Vlivy – Vládní Organizace Zakrývají Zdravotní Nebezpečí – Odstěhovat se nebo se Nechat Ozářit – Toxikologická Bezdrátová Studie za 25 Miliónů Dolarů

Bezdrátová Technologie Zabijí Stromy, Ptáky, Žáby, Celý biologický Život

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP