Stop5G Chorvatsko – Návrh a hlasování v městské radě – Vzor pro české starosty

Výzva prezidentovi, ministerstvům, členům vlády k zastavení zavádění 5G v České republice

HSP (politická strana Hrvatska stranka prava) jménem skupiny občanů Kaštela požaduje pozastavení a zákaz zavádění sítí 5G a otevřenou a spravedlivou veřejnou diskusi. V tomto smyslu navrhuje pozměňovací návrh GV (městské rady) Kaštela, k němuž předkládá následující návrh. Celý pozměňovací návrh přenášíme beze změn…

Níže uvedený postup může být použit v jednání v městské radě, se starosty v České republice.

Návrh

V souvislosti se zaváděním technologie 5G ve městě Kaštela a jakožto městský radní žádám jménem HSP Kaštela o naléhavé zahrnutí „Návrhu rozhodnutí o základnových stanicích telekomunikační infrastruktury “ do programu prvního příštího zasedání Valného shromáždění. Jako klub radních se připojujeme k iniciativě, která byla zahájena nebo již byla přijata (a jednomyslně v GV – ve městské radě) v některých oblastech JLS, zejména na ostrovech. Požadujeme pozastavení a zákaz zavedení sítě 5G, dokud nezávislou a nestrannou studií nebude prokázáno, že tato technologie nemá negativní dopad na lidi a životní prostředí. Na podporu toho zasíláme všem radním pracovní materiál, aby si ho přečetli. Věříme, že se na příštím zasedání budou moci vyjádřit, tj. jakožto radní budou povinni se vyjádřit a hlasovat o navrhovaném bodu agendy.

Vysvětlení

Problém, o kterém jsme hovořili dříve na GV (městské radě), je skutečnost, že Chorvatsko je dnes jedinou zemí v Evropě, ve které není pro instalaci základnových stanic nutné stavební povolení. Důsledkem je situace, kterou máme ve státě. Bylo zjištěno, že až 70 procent základnových stanic bylo zřízeno nelegálně. Skutečnost, že stále máme situaci, kdy se základnové stanice objevují hned vedle nás a lidé nemají žádné prostředky a příležitost je odstranit, což ve většině ostatních regulovaných zemí neplatí. Otázkou je, co se stane se sítí 5G, která přináší ještě větší nebezpečí a rizika pro zdraví všech obyvatel vystavených elektromagnetickému záření pomocí nové technologie, která nebyla ani testována. Ačkoli ve skutečnosti mnoho vědců potvrdilo, že rizika jsou mnohem větší než u klasických sítí, které nyní známe. Proto se zasazujeme o uplatňování LEGISLATIVY v Chorvatské republice, jak je tomu například v západních zemích, což znamená zejména dodržování DOPORUČENÍ Světové zdravotnické organizace o komunikaci o rizicích. Publikace požadující komunikaci s obyvatelstvem nebo jednotkami místní samosprávy o riziku ve fázi plánování infrastruktury, a nikoli následně, když je škoda učiněna, tj. poté, co je infrastruktura nainstalována libovolně podle výlučné vůle provozovatele a kritérií tam, kde je to nejlevnější. Zde je v celosvětovém měřítku věnována zvláštní pozornost ochraně dětí, které absorbují mnohem větší množství záření než dospělí.

Varovali jsme již ohledně vysoké úmrtnosti na rakovinu, podle níž je Chorvatsko bohužel třetí v Evropě, zatímco počet pacientů neustále roste. Většinou ve Splitsko-dalmatské župě, kde jsme v čele u mužské populace, a dokonce i na vedoucím místě u žen. Město Kaštela je bohužel v každém případě lídrem v kraji, což naznačuje naši odpovědnost i potřebu přijmout navrhované akty. HSP věří, že kromě toho, že ohrožují životní prostředí, bylo dále prokázáno, že tyto rádiové vlny v rádiové frekvenci jsou v konečném důsledku škodlivé pro člověka, protože 5G síť vede k masivnímu nárůstu nuceného vystavení extrémně škodlivému vysokofrekvenčnímu záření. Prokázané příčiny zavedení sítě 5G jako tichého zabijáka u lidí je v následku například mnoho typů nemocí; rakovina, buněčný stres, poškození genů, poruchy učení a paměti, neurologické poruchy, poruchy plodnosti, hormonální nerovnováha, nespavost, bolesti hlavy, deprese, poruchy vidění a imunitního systému, poškození očí a kůže a poškození celkového stavu organismu.

Skutečnost, že jakmile bude tato technologie zavedena, budou síťové vysílače 5G doslova na každém kroku a jeho smrtící vysoké frekvence budou procházet naší kůží a tkáněmi denně, což způsobí mutace a nádory. Konkrétně více než 90% mikrovlnného záření je absorbováno naší kůží, tj. epidermis a dermis, což znamená, že naše kůže po zavedení sítě 5G bude skutečně sloužit jako „houba“ pro absorpci všech těchto škodlivých záření. Další problém spočívá v tom, že 5G je založeno na milimetrových vlnách, které jsou dokonce menší než mikrovlny, a pracují při vyšší frekvenci. Tyto menší vlny se snáze absorbují v budovách, stromech a lidech, takže pro vyšší rychlost a lepší konektivitu 5G je zapotřebí více vysílačů, což povede k instalaci základnových stanic na každých 100-200 metrech.

Skutečností je, že mnoho zemí zakázalo nebo žádá další testování. Například v Bruselu bylo zakázáno testování projektu sítě 5G. Ve skutečnosti ministr kvality života, ochrany životního prostředí a energetiky uvedl, že občané Bruselu nejsou morčata, jejichž zdraví lze prodat za účelem zisku. Znamená to, že občané Chorvatské republiky se prakticky stali pokusnými morčaty globálního experimentu se zavedením sítě 5G, nebo možná i něčím mnohem horším. HSP se proto připojuje k názorům části expertů (více než 180 vědců požádalo o zastavení sítě 5G) a zainteresované veřejnosti a vyzývá všechny chorvatské instituce, aby bylo nutně zastaveno provádění bezdrátové sítě 5G, včetně 5G z kosmických družic, a Chorvatsko by rozhodně nemělo posloužit jako morče v pilotním programu, dokud nezávislý výzkum nezjistí,zda je tato technologie pro člověka neškodlivá a absolutně BEZPEČNÁ. Stejně jako to již udělaly některé země v Evropě a USA. Zde rozhodně označujeme Aarhuškou úmluvu jako závazný dokument pro všechny jednotky místní samosprávy. Jde zejména o tři hlavní pilíře Aarhušké úmluvy:

1. Právo na přístup k informacím týkajícím se: a) složky životního prostředí – ovzduší, země, voda, půda, krajina, biologická rozmanitost. b) faktory, jako jsou látky, energie, hluk, ZÁŘENÍ… c) stav lidského zdraví, životní podmínky… 2. PRÁVO NA VEŘEJNOU ÚČAST NA ROZHODNUTÍ: a) u některých projektů nebo činností (článek 6) se seznamem druhů činností, jako jsou: energetické rafinerie, tepelné elektrárny, jaderné elektrárny; zpracování kovů; chemický průmysl; nakládání s odpady; čištění odpadních vod; těžba ropy a plynu; přeprava plynu…

Rozvoj mobilních sítí s důrazem na 5G

Při vývoji stávajících mobilních sítí jsme obeznámeni se čtyřmi generacemi mobilních sítí a pátou, která má být zavedena v blízké době.

– První generace mobilních sítí byla analogová síť známá jako síť NMT (zkratka pro Nordic Mobile Telephony). Frekvenční pásmo, ve kterém pracovala, bylo 450 MHz a 900 MHz

– Druhá generace takzvané sítě GSM se zkratkou Globální systém pro mobilní komunikace zaměřená na přenos zpráv a řeči. Frekvenční rozsah systému GSM byl 890-915 MHz a 975-935 MHz Počet kmitočtů je 123 Číslo kanálu 124 x 8 = 992 Šířka kanálu je 200 kHz Dosah 0,2 – 35 km v závislosti na konfiguraci půdy. GPRS je aktualizace systému GSM (General Packet Works Service)

– Třetí generace mobilní sítě známé jako(?) 3G také podle standardů ITU (International Telekom Union) známá jako síť UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). Síť 3 G se vyznačuje možností širokopásmové komunikace, využívá paketový přenos a je umístěna ve frekvenčním pásmu 2 MHz. Paketový přenos 2 Mbit / s pro uživatele, kteří jsou rozmístěni 384 Kbit / s pro pěší uživatele 144 Kbit / s pro pohybující se uživatele

– Čtvrtá síť 4G je navržena tak, aby výrazně zlepšila síť 3G. Je známá také jako síť LTE. Rychlost přenosu dat byla zvýšena. Funguje ve frekvenčním rozsahu 1800 MHz a 2600 MHz- Maximální přenosová rychlost je 1 GHz.

Síť 5G (síť páté generace) je nejnovější verzí mobilní sítě, kterou chtějí telekomunikační operátoři implementovat a do níž EU přidělila síťovou platformu SHF – Super vysoká frekvence v rozsahu od 3 do 30 GHz se zkušebním pásmem 3,4-3,6 GHz a 26 GHz. Se zavedením této sítě 5G jsou připojeny miliardy zařízení na světě, které si vyměňují data z hodin, lamp, ledniček, topení do mobilních telefonů a tabletů.

Světová zdravotnická organizace WHO začlenila tuto síť do stupnice záření. Zavedení 5G sítě zvýší počet základních stanic – vysílačů asi 2,5 – 3 krát kvůli kratší vlnové délce. Přiložená tabulka ukazuje hustotu, které frekvence, a bude jasné každému, kdo se dívá na to, jak nebezpečné může být pro lidské zdraví. Záření 5G sítě je porovnáno s vlnami z mikrovlnných trub používaných k přípravě jídla. Předpokládá se, že lidská kůže jako houba absorbuje více než 90% mikrovlnného záření, a proto existuje legitimní obava z dopadu této nové technologie na lidské zdraví, které nikdo nemůže spolehlivě předvídat. Co a jaký dopad to bude mít na kojence, děti, těhotné ženy, starší osoby, je také velkou neznámou.. Mezinárodní lékaři i vědci, kteří výslovně volají po zastavení implementace sítě 5G, žádají mezinárodní výzvu. Slovo záření samotné má zlověstnou konotaci, protože je obvykle spojeno s nukleárními a rentgenovými paprsky, které ve zvýšených dávkách způsobují změny DNA a nádory karcinomu. Záření bude desetkrát až stokrát větší než to, co dnes existuje, což lze přečíst z přiložené tabulky ukazující spektrum a hustotu vln. Odborníci varují, že milimetrové vlny jsou silně absorbovány rohovkou, stejně jako běžné oděvy do tloušťky 1 mm zvyšují absorpci na kůži rezonančním účinkem, který také ovlivňuje nejen kůži a oči, ale také srdeční frekvenci, imunitní systém obecně a DNA. I krátkodobá expozice může mít nepříznivý fyziologický účinek na imunitní a kardiovaskulární systém a výzkum naznačuje, že dlouhodobá expozice může představovat riziko pro zdraví kůže, očí a reprodukčního systému.

Regulační orgány úmyslně odmítly – vyloučily vědecké důkazy o škodlivosti sítě 5G. Když něco vyjde z ničeho a najednou je to všude, ujistěte se, že je součástí něčího dlouhodobého plánu. Frekvence 5G je od 65 do 125 GH, což znamená až 125 miliardkrát za sekundu. Proto jsou nanočástice přizpůsobeny pro vstup rezonance s frekvencí 5G. Oscilují nebo rotují a zahřívají okolní molekuly, čímž zvyšují jejich energii a teplotu. Základním problémem je, že 5G pracuje na velkém FREKVENČNÍM ROZSAHU: když pracuje na frekvenci asi 3 GHz, vyzařuje jako 4G, ale pokud pracuje na frekvenci 60 GHz, pak je to smrtící zbraň, protože při této frekvenci vzduchový paprsek vstupuje do nosu a úst, mění strukturu elektronové skořápky molekuly kyslíku, která se tak mění v proudu inhalovaného vzduchu v plicích, nemůže se vázat na hemoglobin a zásobovat krev a orgány kyslíkem, ale tvoří krevní sraženiny, často zmiňované v Covid 19 úmrtích. Covid 19 je pouze krytí smrtelných efektů technologie 5G. Je proto nezbytné zakázat zavádění této technologie, dokud nebudou radní o tomto tématu dobře informováni. Ve světě se na toto téma provádí výzkum a není třeba spěchat a vystavovat naše lidi dalším a zbytečným rizikům nemoci. Proto by tato výzva všem radním a zástupcům místní samosprávy, aby případné osobní zájmy, nedostatek informací nebo obecný nezájem, neměla být uplatňována před ochranou lidského zdraví a zájmů místní komunity.

Připojeno: ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM – TABULKA

Frekvenční vlnová délka SYMBOLU JMÉNO

  • VLF Velmi nízká frekvence 3 – 30 kHz 100-10 km
  • LF Nízkofrekvenční 30-300 KHz 10-1 Km
  • MF Střední frekvence 300-3000 KHz 1000-100 m
  • HF Vysoké frekvence 3-30 MHz 100-10 m
  • VHF Velmi vysoká frekvence 30-300 MHz 10-1 m
  • UHF Ultra vysokofrekvenční 300-3000 MHz 100-10 cm
  • SHF Super vysokofrekvenční 3-30 GHz 10-1 cm
  • EHF Extra vysokofrekvenční 30-300 GHz 10-1 mm HSP Kaštela

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP