Elektromagnetické Znečištění z Telefonních Stožárů – Účinky na Volně Žijící Zvířata

Studie volně žijících Živočichů - Prosinec 2007 - CBC hlásí desítky Milionů Ptáků Mizejících v Severní Americe

Je zde prezentován přehled o dopadu radiofrekvenčního záření z bezdrátových telekomunikací na volně žijící živočichy. Elektromagnetické záření je forma znečištění životního prostředí, která zraňuje volně žijící zvířata. Telekomunikační stožáry neustále vyzařují do přírody a tím nepřetržitě ozařují přírodu. Mnoho živočišných druhů tak trpí dlouhodobými účinky, jako je snížení jejich přirozené obranyschopnosti, zhoršení jejich zdraví, problémy s reprodukcí, zmenšení teritoria zdravé přírody, zviřata ztrácí schopnost stavět přístřešky, mutace druhů a následné vymírání.

Elektromagnetické záření může snadno vyvinout averzivní behaviorální odezvu u krys, netopýrů a ptáků, jako jsou vrabci. Z toho důvodu představuje mikrovlnné a radiofrekvenční znečištění potenciální příčinu úbytku populací zvířat a zhoršení zdraví rostlin žijících v blízkosti stožárů. Pro měření těchto účinků jsou nezbytné urgentní specifické studie.

Během testu 5G v Nizozemsku padlo z nebe stovky ptáků

Život se vyvinul pod vlivem dvou všudypřítomných sil: gravitace a elektromagnetismu. Mělo by se očekávat, že obě hrají důležitou roli ve funkčních činnostech organismů.

Volně žijící živočichové jsou chronicky vystaveni mikrovlnám a RFR (Radiofrekvenční záření) signálům z různých zdrojů, včetně GSM a UMTS / 3G bezdrátových telefonů a základnových stanic, WLAN (Wireless Local Area Networks), WPAN (Wireless Personal Area Networks, jako jsou Bluetooth) a DECT (Digital Enhanced (bývalé evropské) bezšňůrové telekomunikace), které jsou postaveny bez rozdílu bez studií vlivu na životní prostředí, které by měřily dlouhodobé účinky. Tyto expozice jsou charakterizovány nízkou intenzitou, rozmanitostí signálů a dlouhodobou dobou trvání. Největší část této expozice pochází z mobilních telekomunikací (geometrický průměr ve Vídni: 73% [5]). To samé v dalších zemí Evropy, v obytných zónách v Německu, Španělsku …

Bezdrátová Technologie Zabijí Stromy, Ptáky, Žáby, Celý biologický Život

Zdroj: pathophysiologyjournal.com

Autor: Alfonso Balmori, Direccion General del Medio Natural, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y Leon, C / Rigoberto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid, Španělsko. ( PubMed.gov )

Mravenci kroužící kolem Chytrých Hodinek – Jak záření vašeho počítadla kroků vám může ublížit

Další Zdroje: Publikace od Balmori A1 na pubmed.gov ( PubMed obsahuje více než 29 milionů citací pro biomedicínskou literaturu od MEDLINE, z časopisů o vědeckých žurnálů a online knih).

Nebezpečí mobilních telefonů a elektromagnetického záření – Dokument CZ dabing

Klíčová slova:
Účinky na volně žijící zvířata, Účinky na ptáky, Elektromagnetické záření, Savci, Mikrovlny, Mobilní telekomunikace, Netepelné efekty, Telefonní stožáry, Radiofrekvenční systémy

CNN – Zpráva o kolapsu včelích kolonií a mobilní telefony – 30. června 2010

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP