Firma Erin Brockovich se připojuje k soudu proti FCC a Telekomunikačnímu Zákonu! Brockovich se připojuje k Občanům v 5G Soudním Procesu

Soud - Erin Brokovich

Firma Erin Brockovich se připojuje k občanům v 5G soudních sporech podaných nadací People’s Initiative Foundation proti FCC a zákona o telekomunikacích z roku 1996.

Video: Soud proti FCC & Erin Brokovich (české titulky)

USA, 3. října 2019, Liz Barris – 5G má byt postaveno přímo před domovy lidí, nebude úniku. Lidem se lže o zdravotních účincích bezdrátové infrastruktury a zařízení. Jsou nedobrovolně vystaveni záření, které vydávají bezdrátové technologie, které jsou silný karcinogen, neurotoxin a genetoxin. Byla jsem diagnostikována rakovinou druhého stupně, díky expozici od telekomunikačních antén, které byly na střeše poblíž místa, kde jsem žila. Měla jsem operaci a o rakovina bylo postaráno, ale nebyla jsem schopna uniknout expozici záření a další části mého těla na ni stále reagují … Nyní jsem se stala „elektrocitlivým“ (což zcela mění život) ale také se to může změnit znovu na rakovinu, pokud osoba bude v silném EMF elektromagnetickém zářením, ale kam jít? Teď je téměř nemožné uniknout. Vláda a bezdrátový průmysl v zásadě nařizují vystavení známému karcinogenu. To se má radikálně změnit a tento soud to změní. Tato situace způsobuje, že azbest a tabák vypadají jako dětská hra. Darujte prosím na tento soud. Nebereme penny, VŠECHNY finanční prostředky jdou na právníky, kteří zcela snížili své sazby. Zvládneme to!! Právnici ani neberou spor, kdyby si mysleli že prohrají. Vyhrajeme tento soud. Máme nejlepší právníky v USA, kteří nás zastupují.


Společnost Erin Brokovich se připojuje k soudnímu řízení, aby žalovala FCC kolem 5G a telekomunikační zákon v oblasti zdraví a bezpečnosti, věnujte prosím tomuto soudu prostřednictvím sponzorství v zájmu veřejného blaha. Děkujeme! neziskové sponzorství: www.thepeoplesinitiative.org/donate nebo contact@thepeoplesinitiative.org, pokud existují nějaké problémy s webovými stránkami.
Liz Barris organizuje sponzorství jménem Peoples Initiative Foundation

Pokud z nějakého důvodu bude video odstraněno z you tube zkuste tuto kampaň Go Fund Me nebo můžete poslat e-mail na adresu contact@thepeoplesinitiative.org nebo darovat přímo na našich webových stránkách www.ThePeoplesInitiative.org.

proč získáváme finanční prostředky pro tento soudní proces

Rozdíl oproti této žalobě z filmu Erin Brockovich spočívá v tom, že se jednalo o toxický delikt proti společnosti za škodu, a proto firma podnikla případ v nepředvídané situaci, což znamená, že peníze nebyly předem vyplacený, protože právníci by dostali obrovskou částku peněz od PG&E, kdyby vyhráli.

Tento soudní proces, který předkládáme, je v zájmu veřejného dobra, nežalujeme společnosti za škodu, pouze žalujeme FCC, ADA o změnu zákonu o telekomunikacích, aby si tento zákon zachoval základní práva na život, za porušení zákona, včetně ústavy, které přináší 5G. NY firma se dohodla snížit své sazby o téměř 50%, aby to bylo proveditelné. Věříme, že i společnost Erin Brockovich se zachová podobně, když přijde čas, o tom mluvit, ale počáteční práci v této chvíli provádíme s NY firmou. Vezměte prosím na vědomí, že jakýkoli dar velikosti je vítán! Prosím, nemyslete si, že Váš dar je příliš malý, pokud je to jen 5 $ pr 25 $. To není! Jsme vděční! Případně si nemyslete, že Váš dar je příliš velký, pokud přesahuje 50 000 nebo 100 000 $. Hledáme velké dárce, kteří jsou schopni darovat tuto velikost, jsme Vám věčně vděční a viz níže uvedené prohlášení o velkých darech.

ZÍSKÁM Svoje PENíZE ZPĚT, POKUD Vyhrajeme?

Věříme, že vyhrajeme tento soudní proces, a když tak učiníme, očekáváme, že budou obžalovaným uhrazeny všechny poplatky za právní zastoupení a soudní náklady. Naším záměrem je vrátit všechny dary na tento soud přes 500 USD, pokud a kdy vyhrajeme – což věříme, že … … tito právníci nevezmou případ, pokud si nebudou myslet, že vyhrají! Do toho je však zapojeno mnoho zákonností, včetně našeho písemného prohlášení. Pokud tedy vyhrajeme a pokud nám budou vráceny naše soudní náklady a poplatky za právní zastoupení, o kterých se domníváme, budeme v souladu s částkou, která nám bude vrácena, a částkou, kterou jste darovali, je naším záměrem vrátit všechny dary nad 500 USD, bez ohledu na jakékoli zákonnosti. Pokud jste však svůj dar použili jako odpočet daně, existuje možnost, že mohou existovat i právní důsledky pro vrácení peněz, proto o tom prosím promluvte s daňovým zástupcem před přijetím jakýchkoli prostředků zpět od nás poté, co vyhrajeme, protože mohou mít daňové důsledky. Můžete se také rozhodnout, že nám dovolíte ponechat si finanční prostředky, pokud je dostaneme zpět po soudním řízení, abyste nám pomohli dále pracovat na tomto problému, který zahrnuje průlomové vědecké studie o vystavení bezdrátovému záření a účinkům na zdraví, soudní spory v této záležitosti, obecné informování veřejnosti prostřednictvím videí, prezentací powerpointů a vzdělávání našich zákonodárců v této záležitosti. Máme 4 weby, které je třeba aktualizovat, ale mohu vám poslat naši studii, pokud byste ji chtěli vidět, a naše další nedávné práce.

A co na to Česká republika?

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP