STOP 5G – Demonstrace v Evropě

Více než tisíc lidi demonstrovalo ve švýcarském Bernu proti 5G dne 19. května 2019
Více než tisíc lidi demonstrovalo ve švýcarském Bernu proti 5G

V pátek 10.5.2019 ve švýcarském městě Bern proběhla demonstrace STOP 5G, které se zúčastnilo kolem tisíce lidi. Lidé se obávají negativních zdravotních vlivů na zdraví.

Stop 5G Protesty po Celém Světě / 5G & Cell Tower Protests Worldwide

Demonstraci zorganizoval Výbor občanů „Stop 5G“. Ve Švýcarsku je vyžadováno zastavení 5G, dokud nebude k dispozici dostatek nezávislých vědeckých studií. Kromě toho by neměly být zvýšeny platné limity radiační ochrany.

Bylo prokázáno, že vysokofrekvenční záření poškozuje biologický život, podporuje onemocnění a způsobuje rakovinu. Zavedením těchto technologií má nevratné účinky na člověka a ekosystém.

Švýcarsko za STOP 5G
Švýcarsko za STOP 5G – zdroj

Německo duben 2019 – Petice požaduje od německého parlamentu, aby zastavil udělování 5G kmitočtů, dosáhla 54 643 podpisů, což překonalo usnášeníschopnost. Německý parlament může podle petice rozhodnout o pozastavení postupu udělování frekvencí 5G na základě „vědecky odůvodněných pochybností o bezpečnosti této technologie“.

Španělsko stop5g

5G Apokalypsa – Gateshead Edice

Belgie - Demostrace za Stop5G
Belgie – Demostrace za Stop5G
Mobil a smrt …
5G sliby …

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP