Policejní Škola Sokolov – 60 GHz – Krevní Sraženiny – Dokumenty z roku 1948 o vlivu Mikrovln na Kyslík – Nemožnost Dýchat

Průmysl přímo říká, že Energii z 60 GHz Absorbuje Kyslík

Společnosti prodávající produkty, které běží na 60 GHz říkájí, že to pomáhá s úrovněmi interference. Jsme zde proti obchodu co generoval v roce 2019 17.000.000.000.000 dolarů. 17 triliónů dolaru je v přepočtu na české koruny půl milionu miliardářů každý rok. Průmyslu stojí za tyto peníze zabit 60 % lidí jak uvádí vojenský expert Barrie Trower, který pracoval dlouhá léta pro tajné služby.

“Absorpce kyslíku” zeslabuje 60 GHz signál tak, že nemůže cestovat daleko za jeho zamýšlenou cestu. To (a) zlepšuje signál, tedy zabezpečení dat a za (b) umožňuje zákazníkům instalovat mnoho 60 GHz rádií ve stejné oblasti (vyšší “frekvence opětovné použití”).

Citace Průmyslu

MIKROVLNNÉ ABSORPČNÍ SPEKTRUM KYSLÍKU – 19. listopadu 1948

M.W.P. STRANDBERG, C. Y. MENG, J.G. INGERSOLL

 • V roce 1948 Byla provedena měření absorpce 5-mm (60GHz) záření v plynném kyslíku.
 • 5-mm dlouhá vlna odpovídá 59.95849 GHz (lambda = v/f).
 • Van Vleck předpověděl (1945) a do určité míry popsal ztrátu energie v pásmu v milimetrové oblasti v důsledku molekulárního kyslíku.
 • Měření provedená Beringerem (2) předběžně potvrdila existenci tohoto absorpčního pásma, stejně jako měření Lamonta (3). Jinými slovy, to znamená, že kyslík absorbuje energii mikrovln.
5G a 60 GHz

Základní Fyzika Absorpčního Spektra Molekul je docela Známá

The underlying physics of absorption spectrum of molecyles is quite known

Jak zdůraznil Van Vleck, molekula kyslíku je v 3Σ základním stavu, protože má jednu jednotku momentu hybnosti rotace. V důsledku této výsledné rotace má magnetický moment rovný dvěma Bohrovým magnetonům. Tento permanentní magnetický moment je příčinou paramagnetismu pozorovaného v kyslíku a také umožňuje molekule spojit se s magnetickým polem elektromagnetické vlny. Jednotka momentu hybnosti rotace narušuje rotační stav, protože je spojena s rotačním pohybem molekuly. Jednotková elektronová rotace má tři prostorové orientace vzhledem k danému vektoru rotace momentu hybnosti K, takže každá úroveň rotace je rozdělena do tří stavů, J = K + 1, K a Kl, každý J stav tohoto so- se nazývá triplet typu p vznikající z jiné orientace rotace vzhledem k rotačnímu pohybu molekuly.

1976 – OBRANNÁ INTELIGENČNÍ AGENTURA – BIOLOGICKÉ ÚČINKY ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ

Výzkumný dokument Defense Intelligence Agency (DIA) z roku 1976 říká:

Po shrnutí účinků vystavení elektromagnetickému záření na krev se objevují následující obecné změny:

 1. Obecný pokles obsahu hemoglobinu
 2. Obecně zkrácené doby koagulacerychlejší srážení krve a tvorba sraženin.
 3. Snížení počtu leukocytů (bíle krvinky) – vede ke snížené imunitě

Studie 60 GHz

Útlum Mikrovln vlivem Absorpce Kyslíku ve Vzduchu

 • Výzkum ukazuje, že frekvence od 10 do 60 GHz stále víc interagují s molekulami kyslíku ve vzduchu.Tedy energie, která je přenášenapomocí mikrovln je pohlcována kyslíkem.
 • 5G & Oxygen – https://www.youtube.com/watch?v=_3F2BA2xzrY

Studijní publikací vydaných operátory GSM studovali útlum (redukci) šíření jejich signálu v závislosti na použitých frekvencích v pásmu GHz.

 • Šíření milimetrových vln: důsledky správy spektra (2005)
 • Přehled komunikace milimetrových vln pro bezdrátové sítě páté generace (5G) – se zaměřením na propagační modely

Vědci se myslí, že tato změna ve vlastnostech molekul kyslíku nedovolí kyslíku účinně se spojit s hemoglobinem v naší krvi.

 • Což vede k dýchacím potížím
 • Může vysvětlit zvýšené respirační potíže, které zažívá Corona

Dr. Kyle-Sidell, pohotovostní lékař v New Yorku

 • FROM NYC ICU: DOES COVID-19 REALLY CAUSE ARDS??!!
 • Dr. Kyle-Sidell, pohotovostní lékař v New Yorku, říká, že pohotovostní lékaři z New Yorku byli připraveni léčit infekční plicní problém. A tento problém vůbec neviděli. Říká, že s čím se potkal nikdy předtím neviděl. Nikdy neviděl plíce v takovém stavu.
 • Video tohoto lékaře varuje ostatní lékaře, že to, co vidí na JIP, NENÍ pneumonie, se kterou mají být léčeni. Vypadá to spíše jako hladovějící člověk. Jejich svaly jsou v pořádku. Používání ventilátoru může být škodlivé… Doktor v době točení videa nevěděl o tom, že příčinou toho mohou být frekvence 60 GHz…
 • Zastánci těchto technologií chtějí používat 5G na frekvenci 60 GHz. Pokud je někdo ovlivněn frekvencí 60 GHz, jeho tělo nemůže absorbovat kyslík, jednoduše se zhroutí na ulici a jeho plíce budou vypadat jako to, co popisuje Dr. Kyle-Sidell.
 • VYŠETŘOVACÍ ZPRÁVA O PANDEMII COVID-19 A JEJÍ VZTAH K SARS-COV-2 A DALŠÍM FAKTORŮM – SDRUŽENÍ DŮSTOJNÍKŮ ARMÁDY FRANCOUZSKÉ REZERVY – DÍL 3

Jak vlastně Krev přenáší Kyslík?

Přenos krve je daleko víc fascinující, než jste si možná mysleli. Při normálním fungování se 1 molekula hemoglobinu váže na 4 molekuly kyslíku pomocí železa (Fe2 +) a vytváří oxyhemoglobin.Ale této vazby je dosaženo pouze díky něčemu, co se nazýváparciální tlak“, což znamená, že koncentrace kyslíku v plicních tkáních je vyšší než koncentrace kyslíku v molekule hemoglobinu (zhruba řečeno, toto je poněkud zjednodušeno),takže kyslík „skáče“ „K hemoglobinu, aby se vyrovnaly parciální tlaky přes propast.

5G Expozice mění Membránovou Buněčnou Propustnost

Ale 5G záření mění propustnost, pórovitost buněčných membrán, umožňuje některým molekulám nebo iontovým prvkům snadněji se pohybovat přes membránu a naopak vytlačuje další molekuly (nebo rozpustné plyny, jako je oxid uhličitý), které by za normálních okolností mohl tento skok učinit. Což dvakrát nechcete. Například je dobře zdokumentováno, že 5G záření způsobuje „napěťově řízené iontové kanály“ (VGIC), konkrétně s ionty vápníku (VGCC), což způsobuje buněčnou toxicitu kvůli příliš velkému množství vápníku vstupujícího do buněčných stěn a otravě buněk.

Výzkum byl publikován v Environmental Research – zde je odkaz – a odhaluje, že expozice 5G nejen mění propustnost buněk (pórovitost), ale také uvolňuje peroxinitrity v těle. Jedná se o molekuly produkující zánět, které ničí další zdravé molekuly cirkulující v krvi.

Wi-FI vede k poškození Spermií, Varlat, Vaječníku, DNA, Neuropsychickým Problémům

Publikovaný v časopise Environmental Research, recenzovaný článek vysvětluje, že expozice signálům WiFi, které jsou dnes všude, může vést k: oxidačnímu stresu, poškození spermií a varlat, neuropsychiatrickým účinkům včetně změn EEG (elektroencefalogram), apoptóze (programovaná buňka) smrt), poškození buněčné DNA, endokrinní změny a přetížení vápníkem.

Všimněte si, že pacienti s koronaviry jsou pozorováni s neuropsychiatrickými účinky, poškozením varlat a oxidačním stresem, což jsou tři příznaky expozice 5G.

Jak Expozice 5G Záření mění Schopnost Červených Krvinek Přenášet Kyslík

Odpověď na to, proč může expozice 5G záření změnit funkci hemoglobinu, se nachází v pochopení proteinové struktury samotného hemoglobinu.

Hemoglobin spoléhá na něco, čemu se říká „skupina hemu“, což je složitá molekula se železem (FE 2+) ve středu. Toto je obklopeno něčím, čemu se říká „porfyrinový kruh (porphyrin ring)“, což je shluk jedinečných struktur (vyrobených z kyslíku, uhlíku a vodíku), které mají zvláštní afinitu, přirozenou přitažlivost k ostatním atomům kyslíku. Schopnost kyslíku „vyskočit“ na tuto molekulu v plicích zcela závisí na struktuře (což také implikuje iontové náboje) těchto komplexních molekul.

Při tom všem je třeba si uvědomit, že bez přítomnosti histidinu, speciálního proteinu, by tato skupina hemu měla vyšší afinitu k oxidu uhelnatému než k kyslíku, což znamená, že celá skupina hemu by byla obsazena oxidem uhelnatým, což by blokovalo absorpci kyslíku. Přítomnost histidinu je tedy rozhodující pro umožnění vazbě hemové skupiny s kyslíkem. Pokud si pohráváte s histidinem, nakonec donutíte hemoglobin nést CO místo O2, čímž účinně vytvoříte nedostatek kyslíku v krvi.

Mimochodem, tato skupina hemu má zvláštní afinitu k oxidu uhličitému, který stejné molekule umožňuje přenášet CO2 z buněk těla a transportovat CO2 zpět do plic. Pamatujte: Stejná molekula hemoglobinu musí nést jak CO2, tak O2, ale v různých časech, a musí tyto molekuly přitahovat a poté uvolňovat v opačném čase, aby zbavila tělo CO2 a vyživovala tělo kyslíkem. Toho je dosaženo jemnou rovnováhou bílkovin a skládáním bílkovin.

Samotná molekula hemoglobinu je zázrakem nanotechnologie. Přeměňuje se na dva různé strukturní stavy podle toho, zda nese kyslík nebo ne. V takzvaném „stavu R“ je tato molekula jako magnet pro kyslík. Když jsou vázány čtyři atomy kyslíku, stává se z nich vysoce stabilní struktura (a jeví se červená). Technicky vazba jedné molekuly kyslíku (O2) zvyšuje afinitu ke kyslíku na dalších třech kyslíkových místech, což hemoglobin velmi rychle „vyčistí“ čtyři molekuly kyslíku. Když mu chybí kyslík, změní se na „stav T“ a objeví se modrý, a proto má krev s nízkým obsahem kyslíku modrou barvu.

Jakákoliv změna ve struktuře hemoglobinu způsobí, že přestane fungovat, 5G mění toto jemné nastavení hemoglobinu.

Žáci Kolabovali v Policejní Škole v Sokolově

Střední policejní školaKomenského 759 – 356 01 Sokolov – Žáci začali na sokolovské policejní škole v Komenského ulici kolabovat v pátek při předávání vysvědčení. A v článku Zdravotní stav několika dětí ze Střední policejní školy v Sokolově

 • Asi 100 dětí bylo nastoupeno před školou, kde měli rozloučení se školním rokem. Okolo 8:30 se zhroutilo na zem první dítě. Pak ale začali kolabovat postupně další děti
 • Některé děti se hroutily ještě po 10. hodině! Nejdříve děti odváželi do nemocnice Sokolov, pak Cheb.
 • Jako by si je to vybíralo jedno po druhém,

Ani Drogy ani Psychóza

 • Děti neměly celý den roušky.
 • Únik plynu nebyl hasiči detekován, nebylo vedro, cca. 15 stupňů
 • Test na drogy v nemocnici u všech dětí negativní.
 • Doktorka říkala, že se nemohlo jednat o jev psychózy, ani o reakci na nějaký stres. To samé říkala přítomná třídní učitelka.

Pátek Projevy Dětí – Pátek – Neděle

 • Děti nemohly popadnout dech a začaly dýchat zrychleně / lékařská zpráva: Hyperventilace.
 • Nebylo možné se orientovat zrakem, protože měly pocit, že se jim točí oči, zřejmě narušené centrum rovnováhy
 • Všechny děti měly strašný pocit chladu a rozklepaly se zimou.
 • U dvou dětí došlo odpoledne již doma po propuštění ke krvácení z nosu.
 • V sanitce měla dcera tlak 150/70. V nemocnici několika dětem tlak silně kolísal a to v hodnotách např. 100/60 a po třech minutách 70/103. Ano úplně opačně. Dcera zná, že ideální tlak je 120/80 a ví, že opačná hodnota je velmi divná, proto se tomu divila a řekla mi o této věci.
  • Anesteziolog jménem Dr. Frust Branko napsal knihu Srdce a krevní oběh – integrativní model (The heart and the circulation – an Integrative Model). V této knize pan Dr. Branko velmi detailně popisuje, proč srdce není pumpa. Je to kniha speciálně pro ty z vás, kteří se zajímají o vědecký trest … Tedy hlavně pro doktory.
  • Zajímavé je také to, že předmluvu k této knize napsal vedoucí kardiologické, anesteziologie na Harvardské lékařské fakultě (James A. DiNardo, MD, FAAP, Professor of Anesthesia, Harvard Medical School, Chief, Division of Cardiac Anesthesia)- tedy pravděpodobně někdo, kdo ví něco o fyziologii srdce a řekl, že Branko má pravdu … knížku lze stáhnout na
 • Děti, které zkolabovaly, si píší a hlásí bolest hlavy, slabost, únavu, někteří zvýšenou teplotu,
 • Nemožnost se nadechnout a proto velmi zrychlené dýchání. Bolest hlavy a brnění rukou i nohou. roztočené vidění, ztráta rovnováhy.
 • Včera v noci byl odvezen do nemocnice chlapec, který páteční ráno patřil mezi děti bez jakýchkoli problémů. Stav kolapsu se u něho objevil s odstupem cca 40 hodin a na jiném místě. – Celý den mne bolela hlava, když jsem šel domů, tak to se mnou skoro seklo, vyšel jsem do bytu a dostal jsem hrozné křeče a brnělo mne celé tělo.
 • Další dívka, která byla v pátek bez projevů, dnes v neděli omdlela, stav přirovnala k ochrnutí a bezvědomí, ztráta zraku.
 • Dva studenti, kteří byli opětovně odvezeni do nemocnice, strávili celou dnešní noc z neděle na pondělí v nemocnici.

Vyjádření Přednosty Kliniky

 • Přednosta kliniky napsal, že popisované příznaky dětí velmi dobře a přesně odpovídají známým projevům lidí trpících radiofrekvenční mikrovlnné nemocí a vyjádřil podezření, jestli na ty děti někdo nenamířil bezdrátové pojítko, s čímž se prý ve své praxi už setkal před několika lety, kdy léčil pacienta, na kterého soused namířil do okna 60 GHz pojítko z protějšího domu. Pacient popsal točení hlavy, závratě, pocit chladu v celém těle až na pokraji zimnice, zrychlené dýchání a následné bezvědomí.
 • Mechanika útoku je jednoduchá, při 60 GHz vlnění v lidském těle excitují molekuly kyslíku, které se tak nedokáží přichytit na červené krvinky, takže do těla proudí neokysličená krev a nastává hypoxie. Mozek spustí alarm, že nemá dostatek kyslíku. Tím dojde ke spuštění povelu k hyperventilaci plic a mozek se snaží dostat do krve více kyslíku. Dokud se však osoba nedostane pryč z dosahu vysokofrekvenčního lalaku, kyslík se do těla nedostane, ani přes usilovné zrychlené dýchání.
 • Pokud někdy znovu pocítíte mdloby, okamžitě opusťte prostor, odejděte o několik desítek či pro jistotu stovek metrů, abyste se dostali z dosahu VF louče směrového WiGig pojítka.

Antény v okolí Střední policejní školyKomenského 759 – 356 01 Sokolov

 • V dosahu Střední policejní školy je několik antén, které vysílají na 60 GHz.
 • Žádná z nich dle zdrojů z ČTU nemíří přímo na policejní školu.
 • 5G jsou Softwarově Definované Sítě s několika úrovněmi oprávnění a zadními dvířky do systému.
 • Jsou to vojenské zbraňové systémy, které jsou cvičeny na vyhledávání, zacílení na mnoho cílů současně.
 • Dnes se tyto vojenské technologie prodávají za telekomunikace
 • více na https://rlan.ctu.cz/en/station/08413

Zdroje

Can 5G exposure alter the structure and function of hemoglobin, causing coronavirus patients to die from oxygen deprivation?

Průmysl přímo říká, že Energii z 60 GHz Absorbuje Kyslík – MIKROVLNNÉ ABSORPČNÍ SPEKTRUM KYSLÍKU – 19. listopadu 1948 – Základní Fyzika Absorpčního Spektra Molekul je docela Známá – 1976 – OBRANNÁ INTELIGENČNÍ AGENTURA – BIOLOGICKÉ ÚČINKY ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ – Studie 60 GHz – Útlum Mikrovln vlivem Absorpce Kyslíku ve Vzduchu – Dr. Kyle-Sidell, pohotovostní lékař v New Yorku – Jak vlastně Krev přenáší Kyslík? – 5G Expozice mění Membránovou Buněčnou Propustnost – Wi-FI vede k poškození Spermií, Varlat, Vaječníku, DNA, Neuropsychickým Problémům – Jak Expozice 5G Záření mění Schopnost Červených Krvinek Přenášet Kyslík – Žáci Kolabovali v Policejní Škole v Sokolově – Vyjádření Přednosty Kliniky – Antény v okolí Střední policejní školy

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP