Nanoroboti v Lidském Těle – Pfizer Plný Nanotechnologie – DNA Nanoroboti – DNA Origami

Mikro roboti jsou tvořené z elektronických obvodů a ve spojení s nanočásticemi. Jsou tak malé, že mohou plavat mezi cévami. Výzkumníci v MIT vytvořili možná nejmenšího robota. Tito roboti mohou cítit své prostředí, ukládat data a dokonce provádět početní úkoly. Tito roboti jsou asi o velikosti lidské vaječné buňky a skládají se z malých elektronických obvodů, které jsou vytisknuty 3D. Roboti reagují na elektronické nebo magnetické signály, tedy i na 5G. Tito malý roboti jsou napájeny samočinně, nevyžadují žádný externí zdroj energie, nebo vnitřní baterie. Dají se vést do míst, které standardní drogy nemohou dosáhnout. Přidávají zcela nové úrovně systému podávání léků, jedů … S touto metodou je možné dosáhnout doručení i přes hematoonkologickou bariéru mozku.

Nanoroboti v Lidském Těle

Pfizer Plný Nanotechnologie

Síť Nanotechnologie uvnitř Lidí. Biologické zbraně jsou frekvenčně řízeny. DNA JE VYSOCE PROGRAMOVATELNÁ – PROGRAMOVÁNÍ NANOTECHNOLOGIE A 5G.

5 Sloupec (La Quinta Columna) publikoval své nalezení a závěry o samo sestavující nanotechnologii, kterou vědci z La Quinta Columna objevili v Pfizer mRNA vakcínách pomocí optické mikroskopické analýzy. Objekty, které našli ve vakcínách odpovídají známým vědeckým záznamům.

STÁLE TO POPÍRAJÍ – KOMPRIMOVANÝ PFIZER

DNA je vysoce programovatelná, stejně jako počítač. Transhumanistická agenda?

Doslova se snaží proměnit vaši DNA v počítačový server

DNA Nanoroboti

DNA nanoroboti jsou syntetická zařízení molekulárního měřítka složená převážně z DNA, která mohou provádět různé operace. V posledních desetiletích došlo k výraznému pokroku v oblasti DNA nanorobotů, u nichž bylo prokázáno, že mohou provádět autonomní chůzi, procházení bludištěm a doručování nákladu. Hlavní výzvou při navrhování těchto DNA nanorobotů je zvýšení rozmanitosti typů činností, které mohou vykonávat, navzdory praktickým omezením složitosti každého jednotlivého DNA nanorobota. Projekt DNA Nanorobotů se inspiroval také hmyzem, jako jsou mravenci a včely medonosné, které provádějí širokou škálu relativně složitých organizovaných činností s velmi omezeným množstvím individuálních mozků. Mobilní DNA nanoroboti (které také označujeme jako DNA chodci – DNA walkers) jsou třídou DNA nanorobotů, kteří se mohou pohybovat po nanodráze složené z DNA nášlapných kamenů. Nanodráha může být 1D nebo 2D a může se jednat buď o samočinně sestavenou nanostrukturu DNA, nebo o soubor vláken DNA připevněných k povrchu. Autonomní mobilní DNA nanoroboti (označovaní také jako autonomní DNA chodci) jsou mobilní DNA nanoroboti, kteří se pohybují autonomně.

DNA Nanoroboti vyrobené z DNA (Ten years of DNA origami 2006 – 2016)

Socializace DNA Nanorobotů

Je také navržena sociální chování DNA nanorobotů, což jsou autonomní mobilní DNA nanoroboti, kteří provádějí řadu párových interakcí mezi DNA nanoroboty. Tím se určuje celkové požadované výsledné chování skupiny nanorobotů. Jsou různé návrhy sociálních nanorobotů DNA, které zajišťují různorodé chování, včetně chůze, chůze s vlastním vyhýbáním se, svádění, hlídání, útočení, hlasování prostřednictvím atentátu a hledání potravy. Takto vzniká celá řada aplikačních možností.

DNA Origami

DNA origami je skládání DNA v nanorozměrech, které vytváří libovolné dvourozměrné a trojrozměrné tvary v nanorozměrech. Specifičnost interakcí mezi komplementárními páry bází činí z DNA užitečný konstrukční materiál, a to díky designu jejích sekvencí bází.

5G pohání Nanotechnologie na Bázi Grafenu ve Vakcíně společnosti Pfizer

Nanoroboti v Lidském Těle – Pfizer Plný Nanotechnologie – DNA Nanoroboti – Pfizer Plný Nanotechnologie – DNA je vysoce programovatelná, stejně jako počítač. Transhumanistická agenda? – DNA Nanoroboti – Socializace DNA Nanorobotů – DNA Origami

Borax a Detoxikace Nanotechnologie – Dr. Carrie Madej

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP