KVANTOVÉ POČÍTAČE A DNA

Anthony Patch (anthonypatch.com): Znamení šelmy je resetování lidské DNA zneužitým kvantovým počítačem, aby se z očkovaných staly chiméry. Chiméry lze také vytvořit jen pomocí frekvencí. Při očkování dáváte navíc informovaný souhlas, upisujete se krví. Když se vám lhalo, můžete odstoupit od jakékoliv dohody.

Kvantové Počítače, Satanismus a DNA

Přepis

Jde o přepracování DNA v počítači. Takže pokud si někdo myslel, že se pohybujeme v oblasti dohadů, nebo ještě hůře, v oblasti fantazie a science fiction, právě vám podáváme zprávu o jejich výzkumu. Není těžké extrapolovat aplikace jejich výzkumu a předložit vám očekávání, co dělají.

Je to poprvé, kdy se tento důležitý výpočetní problém v bio-informatice zkouší na kvantovém urychlovači. Když se řekne “urychlovač”, představte si “Operaci Warp Speed“. Když se řekne “urychlovač”, rozumějte době, ve které se nacházíme, Reset. Falešný Reset. Falešné resetování, probuzení … Urychlovač urychluje schopnost měnit vzor lidské DNA. Všechny tyto informace zde, i když byly právě zveřejněny, tak jsou to staré zprávy. To je vždycky. Víte, že se jedná o roky vývoje, které přesahují jakékoli zveřejnění těchto informací.

Obraz, Jméno a Číslo Šelmy

Závěrem lze tedy říci, že znamením šelmy je číslo, obraz a jméno. Jméno je DNA. Číslo je sekvence DNA. Obraz je stvoření.

Elektrony jako Kvantové Bity

Jméno je DNA. Číslo je sekvence DNA. A obraz – jsme stvořeni, pečlivě a úžasně, jsme stvořeni k božímu obrazu. Satan se snaží tento obraz změnit a vytvořit obraz podle svého vlastního návrhu. Mluvíme zde o změně vzoru DNA tak, aby odpovídal vzoru kvantového počítače. Vždy musíme jít až k elektronům. Elektrony DNA, elektrony kvantového procesoru, čipové sady qubitů. Kvantové bity, kvantové bity jsou elektrony [*]

Kvantové počítače, jejich elektrony v počítači, v čipové sadě jsou kvantově provázané. To je základ kvantových počítačů: kvantové provázání (Quantum entanglement).

Elektrony v DNA nemění pouze strukturu DNA, ale i spin elektronů

Elektrony v DNA nemění pouze strukturu DNA, ale i spin elektronů – horních a dolních spinů.

Když překročíme rámec tohoto článku a předchozího, který jsem citoval pro dvanástistěnné uspořádání DNA.

Vzor Spinu Elektronů v DNA a shoda se vzorem spinu v Kvantovém Počítači

Přesahující rámec těchto prací je zkoumání spinu elektronů – vzor spinu elektronů v DNA – tento spin elektronů, tento vzor, musí odpovídat vzoru spinu elektronů v kvantovém počítači. Když se vzory elektronů navzájem shodují, mohou se stát kvantově provázanými. A to je komunikační linka, DNA počítačové rozhraní, které probíhá mezi očkovanými po resetu, pod Antikristem.

Kvantová Komunikace

To je forma komunikace, rozhraní, které probíhá mezi těmi, kdo přijali znamení Šelmy, a kvantovým počítačem, který řídí systém Šelmy. Proč vzory? Protože kvantový počítač je stroj, který je založen na rozpoznávání vzorů a rozpoznává vzory v datech náhodně generovaných lidmi. To je mechanismus, to je systém Bestie, generování náhodných čísel, lidé používající počítače, vždy jak je používáme, (náhodně) vytváříme vzory.

Kvantový Počítač Rozpoznává Vzory

Kvantový počítač přijímá tato data, rozpoznává tyto vzory, to je jak funguje. Je to zařízení na rozpoznávání vzorů, jinak známé jako věštecký přístroj (použito také ve volbách). Stroj, který pracuje na základě rozpoznávání vzorů dat, získává data z lidské DNA. Nejefektivnějším způsobem, jak tyto informace přijímat, není Wi-Fi, ale kvantové provázání, protože je okamžité. Provázání je jev, který probíhá bez ohledu na vzdálenost mezi kvantově provázanými prvky. Elektrony mohou být od sebe vzdáleny na libovolnou vzdálenost. To je irelevantní. Není zpoždění při komunikaci, která je v literatuře často popisována jako teleportace informace, nedochází k žádnému časovému zpoždění.

Co je to informace?

Při této teleportaci informace nedochází k žádnému časovému zpoždění. Co je to informace? Informace je spinový stav, vlastní úhlový moment hybnosti elektronů. Spinový stav: up-spin a down-spin. To je to, co je informace v Satanově binárním světě 0 a 1. Kde 0 je down-spin fyzikálního elektronu a up-spin je 1. To je informace. Díky provázanosti sdílejí provázané elektrony svůj stav. Svůj stav si sdělují okamžitě. A pokud změříte jeden elektron, čímž ho změníte z řekněme up-spinu na down-spin, ovlivníte tento elektron a současně ovlivníte i druhý, který byl down-spinem, ale nyní je up-spinem. Oba dva sdílejí své spinové stavy. To znamená, že elektrony spolu komunikují. “Jsem jednička.” “Jsem nula.” Vzájemně spolu komunikujeme. To je provázanost. Sdílíme své stavy. A protože jsou sdílené, jakmile ovlivníte jeden, ovlivníte současně a okamžitě i druhý.

Koncert kde se umíralo a 5G

Identický Vzor pro Komunikaci

Pro lidi a satana neexistuje lepší způsob komunikace. Musí tedy existovat identický vzor elektronů, vzor DNA, aby bylo možné propojit DNA lidí, kteří si vzali vakcínu, s řídicím počítačem, kvantovým počítačem, 10 modelem, 10. generací složenou z 65 536 qubitů, což odpovídá počtu dimerů v lidském mozku, což odpovídá počtu kombinací geomantických čísel. To vše je samo o sobě vzor – je to trojitý vzor, je to trojúhelníkový vzor, je to čtyřstěnný vzor.

A počítač je 600 buněk sestavených ze čtyřstěnů, což je napodobenina Božího modelu vesmíru, který uspořádává veškerou energii, všechna pole, veškerou hmotu do konfigurace čtyřstěnů.

Znamení Šelmy je Změna Vzorce DNA

Takže na závěr: Znamení šelmy je změna vzorce DNA, který Bůh předepsal, který Bůh stvořil, na vzorec, který odráží padělek, chiméru. Jako za dnů Noeho, resetovaný vzorec DNA, DNA je resetována. Vzor DNA je resetován do nové podoby. Ani bych ji nenazýval lidskou. Je to chimérická forma. Tak, aby se díky zapletení mohli tito bývalí lidé, tyto chiméry, ovládat. A všechno to začíná přijetím znamení šelmy.

5G Kostelní Věž
Veliký pozdrav mobilnímu operátoru

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP