Internet Nano Věcí – IoNT Komunikuje v Terahertz stejně Jako Buňky v Těle

Internet of Nano Věcí (Internet of Nano Things – IoNT) je technologie uvnitř lidí, na zemi a v moři. Koncept IoNT je představen jako typ internetu věcí, kde jsou nanodrátky o rozměrech od 1 do 100 nm propojeny s klasickými sítěmi, což vede k novým síťovým paradigmatům. Propojení na nano routery, switche, zařízení … Pro technologii IoNT se používají nanoantény na bázi grafenu, které pracují v terahertzovém frekvenčním pásmu (Internet of Multimedia Nano Things – 2012).

Nano Kamery 2012

100 GHz Tranzistory z Grafénu již v roce 2010

V roce 2010 Lin a kol. zjistili, že 1 μm dlouhá nanoanténa na bázi grafenu postavená buď z grafenových nanopásků (GNR), nebo z uhlíkových nanotrubic (CNT) účinně vyzařuje v terahertzovém pásmu, což splňuje předpoklady pro frekvenční pásmo VF tranzistorů na bázi grafenu [100GHz Tranzistory z Grafenu v Nano měřítku – 2010]. V [K. Jensen, J. Weldon, H. Garcia a A. Zettl, “Nanotube radio,” 2007] bylo prokázáno, že jediná uhlíková nanotrubička, která mechanicky rezonuje na vlnové frekvenci, je schopna přijímat a demodulovat elektromagnetickou vlnu. Tato jediná CNT anténa byla navržena tak, že jeden konec byl připojen ke zdroji velmi vysokého napětí a druhý konec byl ponechán jako plovoucí. Když je nanotrubička ozářena elektromagnetickou vlnou, elektrony na volném konci vibrují. Vznikne tedy frekvence iniciovaná EM vlnou, a pokud odpovídá vlastní rezonanční frekvenci antény CNT, stanou se tyto vibrace významnými a umožní jednoduché anténě CNT přijímat a demodulovat signál.

Tranzistory pro grafenové pocítáče. Více v článku Grafenové Počítače Pracují 1000krát Rychleji, Spotřebují 100 krát méně Energie a jsou Menší.

STÁLE TO POPÍRAJÍ – Nanotechnologie ve vakcíně PFIZER

Aktivaci/Deaktivaci Tisíců Nano Zařízení Současně

Nanomechanický přijímač na bázi CNT může být použit v nanosíti k řízení nanozařízení z makro- a mikroměřítka v zařízeních s nano-mikro rozhraním. Jako příklad lze uvést konvenční vysílač AM/FM, který lze použít k aktivaci/deaktivaci tisíců nano zařízení současně.

Nano Zařízení 2012

Terahertzová Komunikace

První generace Terahertzového pásma zahrnuje frekvence mezi 100 GHz a 10 THz. Je to pásmo 5G, 6G. 5G je nástup internetu lidí. Má zásadní omezení pro komunikaci na krátkou a střední vzdálenost [Terahertz characterisation of building materials – 2005]. Je použitelné pro mikro, nano síťové aplikace. Jornet et al. zkoumal vlastnosti terahertzového pásma z hlediska ztrát na cestě, šumu, šířky pásma a kapacity kanálu[Kapacita kanálů elektromagnetických nanosítí v terahertzovém pásmu – Channel Capacity of Electromagnetic Nanonetworks in the Terahertz Band – 2010].

Frekvenční programování Uhlíku (GRAFÉNU) – Nanotube Rádio je jen jedna z mnoha aplikací … 2007

Naše DNA komunikují přes světlo, biofotony. DNA je schopna vyzařovat, přijímat a uchovávat světlo. Světlo je také v terahertzovém pásmu (Objevení a Experimenty s Biofotony – Prof. Dr. Fritz-Albert Popp). Proč se o tomto veřejně nemluví? Tato technologie se dá lehce zneužít, protože není vidět, stejně jako bezdrátová technologie …

Biofotony – Profesor Fritz Albert Popp
Kvantové Počítače a DNA

Následuj nás / Follow us

PAGE TOP